Vi har modtaget:

Politikudvikling på social- og sundhedsområdet

Vi har modtaget: En enig Kommunalbestyrelse har vedtaget Dragør Kommunes nye ældrepolitik ”Det gode og værdige ældreliv – for alle” og næste politik er allerede på vej.

Indlæg skrevet af Nicolaj Bertel Riber (A), Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Set fra min stol har det været en god proces. Ældrepolitikken er blevet til i god dialog med de mange aktive kræfter på området, både de frivillige (Ældrerådet, Besøgsvennerne og Beboer og Pårørenderådet) og de faglige (medarbejdere og ledere fra Enggården, hjemmeplejen og Wiedergården) mfl. Jeg vil her gerne sige tak for alles bidrag.
Det er min overbevisning at en politik har de bedste betingelser for at komme ud at leve og arbejde, hvis den er forankret i og skabt af de mennesker den skal arbejde med og for – og det er ældrepolitikken.

Ældrepolitikken vil blive præsenteret på årets Ældretopmøde den 27. november 2019. (du kan læse mere om ældretopmødet i linket her)

Samtidig er den anden store politik på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område også i proces, nemlig Handicappolitikken. Der har været afholdt to dialogmøder med brugere, pårørende og andre interesserede borgere om henholdsvis 0-18 årsområdet og voksenområdet. Jeg deltog på begge møder, og havde, som jeg også sagde på møderne, de store lytteører med. Der er ingen tvivl om at der er udfordringer på begge områder. Også udfordringer der rækker udover hvad vi kan klare med en ny Handicappolitik. Et eksempel er Dragør Kommunes Forpligtende Samarbejde med Tårnby Kommune. Her står det mig helt klart, efter at have deltaget på de to møder, at vi skal blive bedre til at sikre sammenhæng og kommunikation mellem de to kommuner. Det er aftalt at kommunerne skal ”genbesøge” delaftalerne i det Forpligtende Samarbejde, og her vil jeg gøre mit til at sikre, at kommunerne får talt om hvordan vi sikre dette bedst muligt.

Med dialogmøderne sikres det, i lighed med Ældrepolitikken, at Handicappolitikken er forankret hos dem den skal virke for og med – det er vigtigt.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget blev i mandags (den 4. november) præsenteret for det første udkast til Handicappolitikken og det vil blive præsenteret på Handicaptopmødet den 3. december (FN’s internationale handicapdag). Her efter vil inspiration og temaer fra Handicaptopmødet indarbejdes i det endelige udkast til den nye Handicappolitik.

Jeg vil gerne takke Handicaprådet for deres store og engagerede arbejde med den nye Handicappolitik og for at være vært ved de to dialogmøder, som bare var så gode og givende for processen.

Herudover skal Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget også forny kommunens sundhedspolitik, ligesom det er aftalt at der skal udarbejdes en socialpolitik og pårørendepolitik. Når valgperioden er færdig skulle der således ligge et helt opdateret politikkatalog for social- og sundhedsområdet. Tak til Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget for at være med til at sikre dette.

Slutteligt vil jeg gerne kvittere for forvaltningens store arbejde med de to politikker, både Sundhed og Omsorg og Borger og Social afdelingerne. Begge har lagt og ligger et stort arbejde i at facillitere politikudviklingsprocesserne, tak for det.

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber (A)
Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?