Københavns Lufthavn tangerer rekordåret 2018

Købebenhavns Lufthavn tangerer rekordåret 2018 med en stabil passagerudvikling i årets første ni måneder. Helt præcist rejste 23,3 millioner passagerer igennem Københavns Lufthavne i årets første ni måneder og det er på niveau med rekordåret 2018.

Foto: CPH/Jasper Carlberg

Omsætningen på den direkte luftfartsrelaterede del af forretningen fulgte dog ikke helt med og det begrunder lufthavne med blandt andet lavere takster for flyselskaberne. Omvendt steg den ikke-lufthavnsrelaterede omsætning, som var positivt påvirket af nye områder til restauranter og shopping i terminalerne. CPH fortsatte sine aktiviteter for at skabe vejen til en bæredygtig omstilling af luftfarten for at reducere sektorens påvirkning af klimaet væsentligt. Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.

Københavns Lufthavne opnåede et resultat før skat på DKK 1.0741,1 millioner for årets første ni måneder, hvilket var et fald på 10,0% mod samme periode af 2018 som primært begrundes med lavere takster.

I perioden januar til september gik der 23,3 millioner igennem terminalerne i Københavns Lufthavne – et mindre fald på 0,1%. Passagerudviklingen er blevet negativt påvirket af konkurserne i Primera Air og WOW air, effekterne fra pilotstrejke i SAS og af strategiske rutetilpasninger hos Norwegian. Samtidig var der en 2,3% fremgang i antallet af passagerer, der bruger Københavns Lufthavn som mellemstation til andre destinationer.

God underliggende passagervækst
”Når man korrigerer for de ekstraordinære forhold som fx konkurser og SAS-strejken, er der en underliggende vækst i afgående passagerer på ca. 2%. Det er især drevet af fremgang i antallet af transferpassagerer. Det er med til at understrege vores position som europæisk hub. Samtidig kan vi se, at der er lidt færre lokalt afgående passagerer, ligesom indenrigstrafikken også har vist vigende tendenser,” siger administrerende direktør Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavne.

Thomas Woldbye adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S  Foto: CPH

I alt faldt antallet af lokalt afgående passagerer med 0,6%, mens andelen af transferpassagerer omvendt steg med 2,3%. Målt på antallet af operationer var der en vækst i de interkontinentale ruter, der i perioden kunne vise en fremgang på 8,2% i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld faldt antallet af operationer på de korte ruter i Europa med 1,0%, igen drevet af de ekstraordinære aflysninger.

Shopping og nye spisesteder øger omsætningen i den ikke-aeronautiske forretning
Københavns Lufthavne kunne sidste år indvie et nyt 4.000m² stort område mellem Finger A og B i Terminal 2. Området, der ligger efter sikkerhedskontrollen, gav plads til flere end 20 nye butikker og restauranter samt ekstra mange siddepladser til passagererne samt et nyt legeområde til børn.

Udvidelsen har sammen med et forbedret shopping- og brandmix været en medvirkende årsag til en stigning i den ikke-aeronautiske omsætning i årets første tre kvartaler. Den steg med i alt 2,0% sammenlignet med samme periode sidste år.

Foto: CPH

Finger E-åbning og nyt lufthavnstorv
Tidligere i år åbnede den 36.000m² store Finger E med passagerområder, gates til flyene og en ny paskontrol. Udbygningen af terminalområderne skal ses i lyset af passagervæksten, og Finger E bidrager til at reducere ventetider og imødegå kapacitetsudfordringer i fremtiden. Næste etape af Finger E ventes færdig i 2020, ligesom der er igangsat byggeri af en ny bagagefabrik og en udvidelse af Terminal 3 efter sikkerhedskontrollen.

I september kunne Københavns Lufthavne åbne et helt nyt udendørs område mellem Terminal 2 og 3 – et lufthavnstorv, der kan bruges af både rejsende og lufthavnens naboer. Torvet er derfor blevet indrettet som et åbent rum med opholdsarealer og cafémiljø til de voksne og legeplads til de mindste.

”I disse år investerer vi et betydeligt milliardbeløb i at udvikle fremtidens lufthavn – i takt med passagernes efterspørgsel på en god rejseoplevelse og flyselskabernes behov for plads til nye og mere energieffektive fly. Alene i år forventer vi at investere over DKK 2 milliarder, hvilket er med til at sikre, at vi også fremover kan have en af verdens mest effektive og på alle måder attraktive lufthavne,” siger Thomas Woldbye.

Bæredygtig omstilling af luftfarten
I marts blev en ny og ambitiøs klimastrategi lanceret for Københavns Lufthavne. Strategien indebærer, at lufthavnen via kompensationstiltag er CO2-neutral allerede i år, og frem mod 2050 er ambitionen, at lufthavnen skal være helt emissionsfri. I 2030 skal dette være opnået for lufthavnsaktiviteterne inklusive tilbringertrafik, mens udledningen fra flytrafik til og fra lufthavnen skal være elimineret senest i 2050. For at nå dertil, skal der løsninger på bordet, som konkret bidrager til en bæredygtig omstilling af luftfarten. Der arbejdes videre med disse løsninger mere detaljeret, og de vil blive offentliggjort løbende.

Foto: CPH

Derfor bakker Københavns Lufthavne op om et nyt initiativ fra den danske luftfartsbranche om at etablere en ny klimafond for dansk luftfart. Finansieringen af fonden skal komme gennem et obligatorisk klimabidrag fra passagererne. Det er målet, at klimafonden skal generere et årligt provenu på op til DKK 300 millioner, som skal bruges til at investere i konkrete grønne løsninger, der reelt gør en forskel for klimaet.

”Vi ser en sådan fond som et afgørende værktøj til at få skabt et reelt bæredygtigt alternativ inden for brændstof til fly. Teknologien er allerede på plads, men vi mangler at få investeret i løsninger, der kan brede det ud i stor skala. Det skal fonden bl.a. bidrage til,” siger Thomas Woldbye.

Kilde: Københavns Lufthavn

Læs også: Ny klimafond skal sikre dansk luftfart grøn omstilling

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?