”Er det personale I savner – så ring til Daniel eller Wagner”

Det er noget, der gavner…! Enhver god virksomhed har brug for et godt slogan, også selv om man er i det offentliges tjeneste. Virksomhedsservice i Tårnby og Dragør kommuner har i hvert fald valgt at være sprogligt kreative, så både de lokale virksomheder og de ledige gør brug af det gode tilbud.

Michael Wagner (forrest) og Daniel Egholm (siddende i bilen) er ofte på vejen for at møde lokale virksomheder som har brug for nye medarbejdere. Lokalt kendskab og en tæt kontakt med virksomhederne er vigtigt for at finde det rigtige match. Foto: Maiken Kestner / DragørNyheder.dk

Virksomhedsservice bygger bro mellem ledige, lokale borgere og virksomheder, som har et akut behov for arbejdskraft. Men der er også et socialt ansvar involveret i det arbejde, som Michael Wagner, Daniel Egholm og de i alt ca. 20 medarbejdere udfører.

”Vi finder motiverede medarbejdere til virksomhederne og slår dermed to fluer med ét smæk: Dels får vi lokale folk i arbejde, og de lokale firmaer får på en let måde de folk de mangler. Derudover sparer virksomhederne tid, så de ikke behøver at kigge 250 ansøgninger igennem for at finde de bedst egnede kandidater. Vi vælger 3-5 relevante borgere ud, og sender CV’erne til virksomheden. De kalder så dem, de vil se, ind til en jobsamtale – og på en lille dags tid har de fundet en ny medarbejder. Det bliver ikke lettere”, fortæller Michael Wagner.

Det perfekte match

Det sociale ansvar og den lokale forankring er yderst vigtig. Københavns Lufthavn ligger som bekendt i Tårnby Kommune, og netop lufthavnen er en stor og vigtig medspiller for Virksomhedsservice. Det handler ikke kun om at få så mange ledige i arbejde som muligt. Det handler også om, at man giver nogle af samfundets svageste borgere chancen for beskæftigelse, forklarer John Benjamin Thiel Parry, Teamleder i Virksomhedsservice – Tårnby Jobcenter.

John Benjamin Thiel Parry, Teamleder i Virksomhedsservice – Tårnby Jobcenter. Foto: Maiken Kestner / DragørNyheder.dk

”Gør noget genialt, rekruttér lokalt! Mange virksomheder, også i lokalområdet, mangler arbejdskraft, og her kan vi hjælpe dem. Selvfølgelig er vores parametre forskellige fra job til job, men vi forsøger også at indkredse, hvad virksomheden har brug for.

For eksempel er det en dårlig idé at sende en person med en rygskade ud til et lagerjob. Derimod ser vi meget på, om motivationen og baggrundserfaringen er i orden. Måske mangler den pågældende borger et truck-certifikat, som jobcentret kan hjælpe med, og kan vi give ham noget efteruddannelse, så han er bedre klædt på til jobbet”, forklarer Daniel Egholm.

Virksomhedsservice har som nævnt også et socialt aspekt: For det første tager man et ansvar ved at give ressourcesvage borgere en ny chance, men for det andet forsøger man også at finde kandidater, som har den rigtige personlighed. Det nytter jo  ikke noget at finde en genert og introvert person til eksempelvis et udadvendt job i en butik.

”Vi har mulighed for at ansætte folk i ”kemi-praktik”, hvor begge parter har to til fire uger til at se hinanden an, altså både den ledige og arbejdsgiveren. Hvis det viser sig at være et forkert match, skilles de i god ro og orden, men det kan også sagtens ende med et fast job, løntilskud eller lignende”, siger Daniel Egholm.

 Forventningsafstemning er vigtig

Hos Virksomhedsservice har man en database med alle ledige i Dragør og Tårnby. Der kigges efter færdigheder, personlighed, og hvad borgerne selv søger. Daniel Egholm, Michael Wagner og kollegaerne har primært kontakten til virksomhederne, så man herefter kan vende tilbage til kontoret på Amager Strandvej og ”screene”, så man finder det bedst mulige match mellem den arbejdsledige borger og den virksomhed, som mangler arbejdskraft.

Ud fra devisen ”Gør noget genialt, rekruttér lokalt!” står Virksomhedservice i Tårnby klar med et dynamisk team som hjælper lokale virksomheder på Amager med at finde de rette medarbejdere. Foto: Maiken Kestner / DragørNyheder.dk

I visse tilfælde tager man måske en samtale med den jobsøgende først, inden han eller hun sendes ud til virksomheden, hvis man skønner, at det er nogle særlige egenskaber, der eftersøges.

Det betaler sig at sammenligne den lediges kompetencer med virksomhedens behov. Senest fik man sat gang i et succesfuldt samarbejde med en større supermarkedskæde, som aftog en række ikke-butiksudlærte i et fire-ugers job-rettet forløb. De fleste af dem endte med et fast job i kæden.

”Det er vigtigt, at begge parter forventningsafstemmer, for hvis vi ikke gør vores arbejde ordentligt, har vi jo lynhurtigt borgerne tilbage i systemet, enten fordi virksomhederne ikke kan bruge dem, eller fordi de ikke passer til jobbet”, slutter Daniel Egholm og Michael Wagner.

”Er det personale I savner – så ring til Daniel eller Wagner” – Det er noget, der gavner…!. Efter mødet med Michael Wagner og Daniel Egholm er man ikke i tvivl om engagementet og entusiasmen når ledige og virksomheder på Amager skal finde det perfekte match. Foto: Maiken Kestner / DragørNyheder.dk

Vil du høre mere om hvad Virksomhedsservice i Tårnby kan gøre for din virksomhed, kan du kontakte:

Michael Wagner: Mobil 2928 4733 / e-mail: mwa.as@taarnby.dk

Daniel Egholm: Mobil 3076 0328 / e-mail: deg.as@taarnby.dk

Du kan også besøge Virksomhedsservice og læse mere på deres hjemmeside i linket her.