Dragør Privatskole i Baggersmindelejren

Efter mange måneders hårdt arbejde kan initiativgruppen bag Dragør Privatskole røbe skolens nye placering. Da den tidligere lokation ikke blev godkendt, er gruppen af forvaltningen blevet rådet til at finde et sted, hvor der tidligere har været institution, da det ikke vil kræve ændringer i lokalplanen. Det er nu lykkedes.

Initiativgruppen bag Dragør Privatskole: Katrine Lebrecht Helden, tidligere skolelærer på Dragør Skole Syd, tidligere souschef på Ørestad Friskole og nu konsulent i skoleverdenen, Jens Aage Skare Nielsen, tidligere viceskoleleder og lærer på Amager privatskole, nu selvstændig konsulent og friluftsvejleder, Susan Sleman Osbech, selvstændig grafisk designer, Caroline Falk-Lauritsen, en af initiativtagerne til den private institution, Eventyrhuset, som hun er formand for.

Af Pia Melander Guilbert

Tæt på naturen, mulighed for at have skolehaver, plads til at arbejde projekt- og erfaringsbaseret, tænke bæredygtigt og have fokus på fællesskabet. Det er de ønsker, gruppen bag Dragør Privatskole har haft til skolens placering, og med valget af Baggersmindelejren kan alle håb og drømme for skolen leves ud.

En sag for Plan og Teknik
Baggersmindelejren har været institution de sidste 27 år, og det er af stor betydning for projektet, da Forvaltningen har rådet gruppen bag Dragør Privatskole til netop at vælge en lokation, hvor der har været institution før. Dette betyder nemlig, at der ikke skal ske ændringer i lokalplanen, og det kræver derfor ikke politisk involvering.

– Så længe stedet har status som institution, og der derfor ikke kræves en ændring i lokalplanmæssige forhold, vil det være en sag for Plan og Teknik. Vi håber, at de vil behandle sagen forholdsvist hurtigt, så vi når målet om at starte SFO til maj og skole til august 2020, fortæller Katrine Helden, der er en af initiativgruppens repræsentanter.

Kort tæt ind til kroppen
Forud for aftalen om Dragør Privatskoles placering ligger mange måneders hårdt arbejde, hvor gruppen har måtte holde kortene tæt til kroppen. Siden de tilbage i august breakede nyheden om deres projekt på DragørNyheder, har de måtte erkende, at det var nødvendigt at være strategiske omkring deres udmeldinger.

Første plan var en beliggenhed på A.P. Møllers Allé. Den krævede dog en ændring i lokalplanen, og af hensyn til udlejer havde gruppen havde bedt om fortrolighed i forbindelse med processen. Desværre var det ikke alle politikere, der valgte at imødekomme ønsket om fortrolighed.

Letkøbt at give privatskole skylden
I Dragør Privatskoles Facebookgruppe skriver medlem af initiativgruppen, Jens Aage Skare:

”I sidste uge deltog vi som forældre i borgermødet om Dragør Skoler arrangeret af Socialdemokratiet. Her kunne vi høre politikerne (og deres bagland) tale om, at det går den rigtige vej for skolerne i Dragør, specielt på ledelsesniveau. Det er vi som forældre glade for at høre.”
Han omtaler også de negative røster.

”Desværre var der også en masse negative postulater om vores private initiativ fra en stor del af politikerne i panelet, fra personer i partiernes bagland og fra et par fremmødte lærere, f.eks.:

“En privatskole kommer til at lukke Dragør Skole”
“En mulig privatskole er en bombe under folkeskolerne i Dragør”

Hvis det virkelig skulle være tilfældet, så tænker vi, at Dragørs skoler vil have meget svære kår under alle omstændigheder, og at det ikke borger godt for fremtiden generelt. At man giver vores (mindre) private initiativ skylden, synes vi er et meget letkøbt argument. Den situation skolerne står i, kan vi ikke bebrejdes for.”

Konkurrence til gavn for alle
Den situation skolerne står i, er et udslag af manglende politisk prioritering gennem rigtigt mange år af politikere her i kommunen, mener gruppen:

”Og nogle af de politikere, vi har som modstandere til en privatskole, har været involveret i den prioritering i mange år. Vi tænker, at den fremtidige “konkurrencesituation” fra en mindre privatskole kan være med til at holde forvaltningen og politikerne skarpe. Det vil være til gavn for medarbejderne på skolerne og dermed i sidste ende alle børn her i kommunen.

Muligheden for et bedre og mere mangfoldigt skoletilbud til Dragørs børn og forældre er i bund og grund det, vi brænder for at skabe. Og når det fungerer på institutionsområdet, som det jo har gjort i en længere årrække nu, så tænker vi også det kan blive muligt indenfor skoleområdet,” slutter Jens Aage Skare.

Fakta om Dragør Privatskole
Spor: På sigt vil skolen være et-sporet fra 0-9. klasse, men i begyndelsen tilbydes alene undervisning til elever fra 0.-6. klassetrin med max. 20 elever i hver klasse samt SFO fra 0.-3. klasse.

De tre gennemgående principper:
Natur og miljø – Et grønt fokus. Bæredygtigt liv i samspil med naturen og miljøet
Dedikerede fællesskaber – Fokus på evnen til at samarbejde, løse konflikter og udvikle sig i samspil med andre.
Kreativitet udforskning og iværksætteri – Fokus på at kunne skabe egne jobmuligheder i fremtiden.

Initiativgruppen:
Katrine Lebrecht Helden, tidligere skolelærer på Dragør Skole Syd, tidligere souschef på Ørestad Friskole og nu konsulent i skoleverdenen.

Jens Aage Skare Nielsen, tidligere viceskoleleder og lærer på Amager privatskole, nu selvstændig konsulent og friluftsvejleder.

Susan Sleman Osbech, selvstændig grafisk designer.

Caroline Falk-Lauritsen, en af initiativtagerne til den private institution, Eventyrhuset, som hun er formand for.

NB: Initiativgruppen bag Dragør Privatskole svarer ikke på eventuelle spørgsmål på DragørNyheder, men henviser til deres egen Facebookgruppe “Dragør Privatskole” eller mail: info@dragoerprivatskole.dk

Læs også: Privatskole i Dragør fra 2020

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?