Ældretopmøde: Ny ældre- og værdighedspolitik

Så blev Dragør Kommunes nye ældre- og værdighedspolitik lanceret. Det skete ved et velbesøgt Ældretopmøde onsdag den 27. november 2019. Og den fik flere rosende ord med på vejen.

Deltagere ved ældretopmødet set bagfra sidende på stole lyttende til ordstyrer Ole Thisted og område chef Tina Roikjer Køtter

Mennesket først

”Det var dejligt at se så mange, der havde lyst til at deltage i årets Ældretopmøde,” siger Nicolaj Bertel Riber, formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget: ”Det var også en vigtig begivenhed, hvor vi fik præsenteret Dragør Kommunes nye ældre- og værdighedspolitik, som en enig kommunalbestyrelse står bag.”

I forordet kan man læse at pejlemærket er: Mennesket først. Det handler om at skærpe fokus på borgernes perspektiv og er en bevægelse i retning af at se kommunen som et netværk, hvor velfærd er noget, man skaber sammen. I de næste fire år ønsker politikerne at sætte fokus og retning på:

  1. Mennesket først – tryghed for den ældre
  2. Det aktive og sociale ældreliv
  3. Rammerne for et godt og værdigt ældreliv
  4. Livet med demens

Startskuddet til den nye ældrepolitik lød for et år siden ved Ældretopmødet 2018. Her gav borgerne input til vigtige emner. Siden har der været holdt dialogmøder. Blandt andet har Ældrerådet i Dragør og Beboer- og Pårørenderådet ved Omsorgscentret Enggården, Aktivitetshuset Wiedergården og Hjemmeplejen deltaget aktivt.

Ældre- og værdighedspolitikken blev omdelt blandt deltagerne og kan i øvrigt læses på dragoer.dk.

Hvad er værdighed?

På årets Ældretopmøde var hospitalspræst Lotte Blicher Mørk inviteret til at holde oplæg om det gode og værdige ældreliv. Et tankevækkende oplæg med blandt andet refleksion over ordet værdighed.

En pointe i oplægget var, at værdighed er noget, vi giver til hinanden og har sammenhæng med, at vi livet igennem skal fastholdes i, at vi betyder noget og at vi har en funktion i hinandens liv. Det er nemlig uværdigt ikke at blive bedt om noget, fordi man ikke (længere) tror på, at vi har noget at byde på – noget at tilbyde.

Gode spørgsmål under paneldebatten

De politiske partier i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget deltog i paneldebatten, som også var en vigtig del af årets Ældretopmøde. Her var der i høj grad fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Hvordan reducerer vi behovet for vikarer i ældreplejen? Der var enighed i panelet om, at det var en væsentlig udfordring. Ikke kun i Dragør, men også nationalt, hvordan der kan rekrutteres til området.

Nicolaj Bertel Riber udtaler: ”Det er noget, som optager os meget. I næste års budget for Dragør Kommune har vi afsat 250.000 kr. til at arbejde med rekruttering og fastholdelse – ikke blot på ældreområdet, men også på dagtilbuds og skoleområdet. For fremtiden byder nemlig både på flere ældre og yngre medborgere.”

Blandt deltagerne på Ældretopmødet var man også optaget af den offentlige transport i Dragør – særligt i kølvandet på de seneste omlægninger, hvor busser er bundet sammen med den nye Cityring, eksisterende metro og tog i ét sammenhængende nyt Bynet. Det har også givet ændringer af busdriften i Dragør.

”Det var et rigtig godt Ældretopmøde med en debat og spørgsmål fra salen. Det er vigtigt med en god og lokal forankret debat. Ikke mindst fordi folk også oplevede, at partierne stod sammen om udfordringerne på sundheds- og ældreområdet. Det er vigtigt,” siger udvalgsformanden og fortsætter:

”Og ja, der er udfordringer, men vi skal også huske på alle de gode historier, der er. For eksempel fra den borger, der for tre år siden var flyttet til Dragør. Hun fortalte, at det var det bedste, hun havde gjort. Hun ville gerne sige tak til udvalget og politikerne. Og pegede blandt andet på, at der havde været en fin overgang fra en hospitalsindlæggelse til eget hjem.”

”Både i Hjemmeplejen og på Enggården har vi nogle fantastiske medarbejdere, der laver et stort og vigtigt stykke arbejde hver dag. Tak for Jer,” slutter han.

Paneldeltagere fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Seneste artikler

 

Fik du læst?