Amagers nye by skal hedde “Fælledby”

Det internationalt anerkendte arkitektfirma Henning Larsen Architects blev den 5. december kåret som vinder af arkitektkonkurrencen om en masterplan for Amagers nye bydel Vejlands Kvarter. “Fælledby” hedder vinderprojektet som sætter en ny og original standard for at flette bebyggelse og natur sammen, skriver By & Havn i en pressemeddelelse.

Illustration: By & Havn

Fælledby er tre “landsbyer” omkranset af natur og med hver deres lokale gadekær, skal det udgøre det kommende Vejlands Kvarter på Amager. Det var en enig dommerkomité som sendte stemmerne i arkitektfirmaet Henning Larsen retning. “Dommerkomiteen finder, at forslaget “Fælledby” på den mest overbevisende og visionære måde svarer på konkurrenceprogrammets ønsker og krav om blandt andet større sammenhængende naturarealer og naturlige landskabelige overgange mellem by og fælled”, står der i pressemeddelelsen fra By & Havn;

Den nye Fælledby skal ligge midt i naturen ved Amager Fælled tæt på Ørestad og metroforbindelse, og i det område, hvor der i dag er et vandrerhjem. En ny bydel, hvor det er visionen at københavnere, unge som gamle, kan få mulighed for at bo i et bæredygtigt byggeri, tæt på naturen med moderne gadekær, lokal skole, plejehjem, daginstitution, fælleshuse og et naturformidlingscenter, der kan skabe fællesskab om naturen.

Illustration: By & Havn

Forslaget opdeler byområdet i tre nabolag, også kaldet ’landsbyer’, med gadeforløb, som udfolder sig til en central plads i hvert nabolag. Her er der plads til det lokale fællesskab og mulighed for fx at afholde markedsdage, hvor store som små kan mødes. Mellem de tre landsbyer løber brede naturkiler, som tillader passage for fælledens natur.

Læs også: Ny bæredygtig bydel på Amager Fælled

Med de grønne kiler vil landskabet vokse sig helt tæt på bebyggelsen. Alle boliger får udsyn til grønne områder og adgang til forhave, altan eller fransk altan – og mange direkte adgang til fælleden via den åbne karréstruktur, som er tæt og høj i de centrale dele af landsbyerne og bliver lavere og lavere, jo tættere man kommer på naturen.

Illustration/Masterplan: By & Havn

Forud for arkitektkonkurrencen har der været et omfattende borgerforløb, hvor det har været muligt for borgere at give inputs til de konkurrerende arkitektteams. Et forløb, som har været med til at give en god rettesnor for, hvad der bør tages højde for i udviklingen af området. Der har blandt andet været en lokal bekymring for, hvordan man passer på fælledens natur, samtidig med at en ny bydel skal etableres. Den bekymring giver forslaget et nyt og godt svar på, skriver By & Havn videre i deres pressemeddelelse.

FAKTA OG TAL OM MASTERPLAN FOR VEJLANDS KVARTER:

 • Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Vejlands Kvarter.
 • Konkurrenceområde: Vejlands Kvarter ca. 181.000 m2. Samlet byggeret: ca. 219.000 m2 etageareal, hvoraf boliger og parkering udgør ca.199.000 m2 etageareal m2.
 • Detailhandel, naturformidlingscenter m.v.: ca. 3.000 m2 etageareal.
 • Kommunale institutioner, som skole og daginstitution: ca. 17.000 m2 etageareal.
 • Minimum 6,3 hektar friholdes til natur og friareal (ca. 63.000 m2).
 • Højde: Fra to til seks etager, hvor de laveste bygninger ligger længst ude i landskabet og de højeste i den centrale del af landsbyenklaven.
 • Facader i fx upcycling materialer, træ, (genbrugs-) tegl, evt. skifer og lignende genanvendelige materialer og begrønnede facader.
 • Fokus på at minimere biltrafikken i bydelen. Forslagets vejstruktur skal bearbejdes yderligere og skal understøtte den bløde trafik.
 • Det er målet, at byområdet skal bæredygtighedscertificeres til DGNB-platin, og for de enkelte byggerier er ambitionen at opnå DGNB-guld.
 • Forskellige boligtyper: Private lejeboliger og fællesskabsboliger for familier, 50+ og studerende. 25 procent af boligerne bliver almene boliger.
 • Det foreslås, at fremtidige beboere etablerer et naturlaug med det formål at pleje og vedligeholde naturen i bydelen.
 • Arealet opfyldes med ren jord op til 1,7meter på de bebyggede arealer

Kilde: By & Havn

Seneste artikler

 

Fik du læst?