Kystbeskyttelse i Dragør – optakt til arkitektkonkurrence med lokal viden

Der er brug for viden og hjælp til fremtidens kystbeskyttelse i Dragør Kommune. Derfor er danske og udenlandske rådgivnings- og arkitektfirmaer nu inviteret til at sende en ansøgning om at deltage i en konkurrence om udvikling af løsninger og plan for Dragørs fremtidige klimarobusthed.

Det handler om vand og fremtidens klima med højere vandstand i havet og øget risiko for stormflod. De tre bedste ansøgninger udløser en plads blandt de rådgiverhold, som i 2020 får lov deltage i den såkaldte parallelkonkurrence. Det skriver Dragør Kommune i en pressemeddelelse;

Den lokale viden skal i spil
Samtidig er kommunens lokale inddragelse af borgere og berørte parter genstartet. Tråden samles op fra sidste år, hvor en omfattende og tidlig inddragelse løb af stablen med events og borgersamlinger.

Torsdag den 28. november 2019 var for eksempel repræsentanter for især grundejerforeningerne i kommunen inviteret til møde. Formålet var at give en tidlig information om arkitektkonkurrencen og ikke mindst at opfordre repræsentanterne til at følge og bidrage til arbejdet med udvikling af den lokale kystbeskyttelse. Håbet er, at repræsentanterne som en slags ambassadører vil hjælpe kommunen med at engagere deres medlemmer og indhente lokal viden om kysten, som kan gives videre til de konkurrerende rådgiverhold.

Kommunen har sidste år haft succes med at invitere ’ambassadørgruppen’, hvor det ved deres hjælp lykkedes at indhente en masse tilkendegivelser, som blev videregivet til politikerne, før de skulle træffe en række principielle beslutninger om Dragørs kystbeskyttelse.

Hanna Rehling, projektleder i Dragør Kommune siger: ”Vi forsøger at nå så langt og bredt ud med dialogen som muligt. I starten af det nye år holder vi ’borgersamlinger’, hvor vi vil mødes og tale om kystens kvaliteter og udfordringer med alle interesserede borgere på de enkelte delstrækninger langs kysten.”

Hun fortsætter: ”Vi vil også fortsat kommunikere aktivt og informere borgerne om udviklingsprocessen på Facebook og kommunens hjemmeside. Vi har desuden planlagt konkurrenceprocessen på en måde, hvor rådgiverholdene kan komme i dialog med borgerne om udviklingen af deres forslag undervejs.”

Hun uddyber: ”I parallelkonkurrencen lægger vi stor vægt på de deltagendes evner til at kommunikere deres idéer og løsninger klart og på en måde, så de kan debatteres med borgerne. Borgerinddragelsen er vigtig, fordi ændringer af kystlandskabet berører alle – enten direkte eller indirekte.”

Livlig debat – hvor kan man deltage?
På torsdagens møde var debatten livlig. Deltagerne havde spørgsmål i mange retninger, blandt andet om kommunens ambitionsniveau, om de arkitektoniske muligheder, og mulighederne for deltagelse og afklaring af, hvordan man konkret kunne hjælpe til.

I den kommende tid vil kommunen sende mere konkrete anvisninger ud til ambassadørgruppen. Men allerede nu opfordrer Hanna Rehling alle til at gå ind og svare på spørgsmål om de lokale kyststrækninger på dette link: http://bit.ly/robustkystkommune.

Åbne borgersamlinger for alle
Spørgsmål fra ambassadørmødet i torsdags vil blive brugt, når kommunen planlægger de kommende åbne ”borgersamlinger” langs kysten for alle kommunens borgere. De åbne møder for alle borgere planlægges afholdt sidst i januar 2020.

Fakta

Parallelkonkurrencen udbydes i samarbejde med Realdania og Miljø-og Fødevareministeriet, som i et partnerskab har bevilliget støtte til Dragør Kommune under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

De tre rådgiverhold vælges i februar 2020, og selve konkurrencen foregår fra marts til august 2020. I konkurrencen skal tre tværfaglige rådgiverhold komme med deres bud på udviklingen af den klimarobuste kystkommune. Deres forslag vil blive udstillet i august og indgå i en dialog med borgerne.

Fra august til oktober 2020 bedømmer en dommerkomité de tre forslag og indstiller en vinder til Dragør Kommunalbestyrelses beslutning.

Annoncen for prækvalifikation til parallelkonkurrencen om Dragør som klimarobust kystkommune kan ses på projekthjemmesiden: www.dragoer.dk/robustkyst.

Yderligere information:
Hanna Rehling, Projektleder – Telefon 32 89 03 05 – Email: diger@dragoer.dk

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Workshop om det gode liv

Nuværende beboere på Enggården, medarbejdere, pårørende og politikere var 17. januar inviteret til workshoppen hjemlighed, aktiviteter og samarbejde på Enggården På workshoppen på omsorgscentret Enggården

Læs mere »