Ingen feber – Vi tager temperaturen på Dragørs lægekapacitet

Region Hovedstaden vil gøre plads til flere lægekapaciteter fra 2020. Mange læger har væsentligt flere end de 1600 patienter, en praksis som minimum skal have. Samtidig forventes flere læger at gå på pension, sideløbende med at befolkningstallet stiger. Læs med her, hvis du vil vide, hvordan antallet af patienter fordeler sig på antallet af læger i Dragør.

Af Pia Melander Guilbert

9 ekstra lægekapaciteter og ti, der kan indsættes ved behov. Så meget vil Region Hovedstaden udvide lægebestanden med i 2020. Det skyldes dels, at befolkningstallet stiger. Fra 2020 til 2021 vil det stige med 13.571. Dels forventes mange læger snart at gå på pension, og regionen vil allerede nu begynde at dække lægebehovet for de kommende år.

6 læger på 5 klinikker
I Dragør har vi seks praktiserende læger fordelt på fem klinikker. Af Sundhed.dk fremgår det, at kun to ud af de fem har åbent for tilgang af nye patienter. Det drejer sig om Dragør Lægeklinik på A.P. Møllers Allé og Lægeklinik Borgervænget 18B.

Hos Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen, der hører under Region Hovedstaden, forklarer man, at en almen praksis skal have minimum 1600 patienter, mens den øvre lukkegrænse er 2700 patienter. I en lægedækningsundersøgelses for 2020 oplyser 73 af regionens lægepraksis, at de i gennemsnit maksimalt ønsker 1.759 patienter pr. kapacitet.

I Dragør har lægerne i gennemsnit 1.748 patienter. Fire lægekapaciteter har mere end 1.600 patienter, og 2 lægekapaciteter har under 1.600 patienter.

15 km grænsen
Gruppe 1-sikrede borgere kan frit vælge læge inden for en afstand af 15 km fra deres bopæl. I det omfang, der ikke inden for denne afstand er mindst to læger med åben for tilgang, som den sikrede kan vælge imellem, kan regionen anvise til en læge, der ligger mere end 15 km fra sikredes bopæl. Den sikrede har også ret til selv at vælge en læge, hvor afstanden er større end 15 km. I disse tilfælde accepterer den sikrede, at man ikke har ret til eller krav på sygebesøg. Herudover kan den sikrede ved flytning vælge at beholde den læge, som de allerede er tilmeldt.

Da kilometergrænsen beregnes uafhængig af kommunegrænser, kan den sikredes valg af læge ske uafhængig af, om klinikken er beliggende i borgerens bopælskommune.

5000 har lægen uden for kommunen
Dragør Kommune har 14.260 gruppe 1-sikrede borgere. Heraf har 9.118 læge i Dragør, mens de resterende borgere har læge udenfor kommunen. 3676 af de gruppe 1-sikrede borgere, der har læge udenfor kommunen, har læge i Tårnby Kommune. 1209 har læge i Københavns Kommune. Der er også gruppe 1-sikrede borgere fra andre kommuner, heriblandt Tårnby, der har læge i Dragør.

Læger i Dragør:

Navn: Lars Lundgaard Hansen
Alder: 43 år
Anciennitet: 4 år
Adresse: Stationsvej 7
Status: lukket for tilgang af nye patienter
Navn: Søren Clausen
Alder: 63 år
Anciennitet: 19 år
Adresse: Stationsvej 7
Status: lukket for tilgang af nye patienter
Navn: Jens Bertelsen
Alder: 59 år
Anciennitet: 31 år
Adresse: Stationsvej 7
Status: lukket for tilgang af nye patienter
Navn: Stig Ekkert
Alder: 62 år
Anciennitet: 16 år
Adresse: Dragør Lægeklinik, A.P. Møllers Allé 9A
Status: åben for tilgang af nye patienter
Navn: Thomas Stenberg Hansen
Alder: 73 år
Anciennitet: 19 år
Adresse: Dragør Lægeklinik, A.P. Møllers Allé 9A
Status: åben for tilgang af patienter
Navn: Mobin Bazar
Alder: 38 år
Anciennitet: 3 år
Adresse: Borgervænget 18B
Status: åben for tilgang af nye patienter

Læs mere om lægevalg her: https://www.dragoer.dk/borger/sundhed-og-omsorg/laege-og-tandlaege/valg-af-laege/

 

Seneste artikler

Arkivfoto.

Øresundsregionen oplever positiv udvikling

Øresundsregionen viser tegn på fortsat positiv udvikling i integrationen mellem Danmark og Sverige. Ifølge det nyeste Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 inden for et år, er der stadig stort potentiale for yderligere forbedringer. Det nye indeks fremhæver, at fire indikatorer er steget, tre er uændrede, og to er faldet sammenlignet med året før.

Rotor med møllevinger bliver hejst ned for at gøre det muligt at udskifte hovedaksel og gearkasse. Foto: Per Heegaard / HOFOR.

Mekanisk førstehjælp til havvindmøller

I pinsen kunne man se en stor pram med mobilkran arbejde på tre havvindmøller ud for København. HOFOR udskiftede mekaniske dele for at forlænge levetiden for de ikoniske havvindmøller på Middelgrunden, så grøn strøm kan fortsætte med at forsyne Hovedstaden i mange år fremover.

 
 

Fik du læst?