Endegyldigt slut med udeservering på Café Havslapning?

Med lodder og trisser lykkedes det for Café Havslapning/Dragør Sejlsport at få en et-årig forlængelse af udeserveringen på havnearealet foran caféen og sejlsportsforretningen i 2019. Som det ser ud nu, bliver den aftale ikke forlænget i 2020.

Foto: DragørNyheder.dk

I slutningen af august sendte ejer Poul Hein tre ansøgninger til kommunen som alle handlede om stedets fortsatte drift og i slutningen af november kom der endegyldigt svar fra Kommunalbestyrelsen.

Den først ansøgning handlede om en 20-årig uopsigelig lejekontrakt i det nuværende lejemål. Vilkår som, ifølge Poul Hein, ville være på lige fod med en række andre lejeaftaler på havnen, men denne anmodning blev pure afvist af en enig kommunalbestyrelse. Der var 14 nej-stemmer, og kun Katrine Tholstrup (C) undlod at stemme.

Lige så enige var kommunalbestyrelsen om, at Poul Hein og Café Havslapning skulle have tilladelse til at etablere en mindre bar i sejlsportslokalet. Her undlod Katrine Tholstrup ligeledes at stemme, hvilket dog ikke ændrede på, at ansøgningen blev imødekommet.

Dramaet opstod ved afstemningen om den tredje ansøgning, hvor Café Havslapning havde anmodet om fortsat udeservering på samme vilkår som hidtil (dispensation red.), indtil der findes en anden løsning.

Her var kommunalbestyrelsen delt i to lige store dele: Ifølge et opslag på Facebook fra Poul Hein stemte Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet samt Kenneth Gøtterup og Martin Wood Pedersen fra de Konservative for en fortsættelse, på samme vilkår som før, mens Venstre og Liste T stemte imod. Igen undlod Katrine Tholstrup fra de Konservative at stemme. Det betød at ansøgningen fra Café Havslapning ikke blev godkendt.

Foto: Café Havslapning

Klage over afgørelsen
Café Havslapning har efterfølgende valgt at klage over afgørelsen, fordi ansøgningen ifølge Poul Hein er blevet omformuleret til at handle om mere end det, han søgte om. Blandt andet er ansøgningen angiveligt blevet tilføjet en ekstra linje: ”Herunder at en ny ansøgning herefter ikke kan forventes imødekommet.”

Det betyder, at siger man ja til min udeservering bliver man samtidigt pålagt at sige ja til, at nye ansøgninger om udeservering ikke kan forventes imødekommet. Denne omformulering har ikke noget med min ansøgning at gøre, og har bevirket at mindst en kommunalpolitiker, Kim Dupont, ikke kunne stemme for min ansøgning om forsat udeservering samme sted som hidtil”, skriver Poul Hein på Facebook.

Han har derfor valgt at omformulere ansøgningen, så den lyder som følger: ”Der ansøges om udeservering samme sted og med samme vilkår som hidtil, indtil der kan findes en løsning i gården bag cafeen.”

Om der fortsat vil være fadøl og stjerneskud langs bolværket ud for Café Havslapning må tiden og det politiske maskineri vise.

Læs også: Café Havslapning får et år mere i solen

 

Seneste artikler

Drabssag fra fortet trækker ud

De to Bandidos-rockere, der ved byretten blev dømt for drabet på Dragør Fort, har anket til Østre Landsret. Men ankesagen kommer ikke i gang før december 2025

 
 

Fik du læst?