Besøgsvennerne modtager Dragørs Handicappris 2019

På FN’s internationale handicapdag den 3. december 2019 blev sløret løftet for, hvem som skulle have Dragørs Handicappris 2019. Det skulle Besøgsvennerne. Prisen blev overrakt ved Dragørs Kommunes Handicaptopmøde, oplyser Dragør Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Dragør Kommune

Handicapprisen 2019 Der var fuld opbakning fra Handicaprådet til, at det var Besøgsvennerne, som skulle have årets Handicappris og den store anerkendelse af deres virke. På vegne af cirka 40 besøgsvenner tog Flemming Frederiksen glad imod prisen, som består af en cirka 20 centimeter høj bronzefigur.

Skulpturen er skabt af kunstneren Flemming Brylle fra Dragør og forestiller et par hænder. Derudover modtog Besøgsvennerne 5.000 kr. til deres fortsatte arbejde.

Formand for Handicaprådet Jeanet Barth og medlem af Handicaprådet og formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Nicolaj Bertel Riber er enige: ”Stort tillykke til Besøgsvennerne med Dragør Kommunes Handicappris 2019. Ensomhed er enormt tabubelagt. Det er I med til at nedbryde, og I bringer liv, samtale og fællesskab med jer – tak for det og tak for jer. Prisen er så fortjent.”

Oplæg til ny handicappolitik Ud over uddeling af årets handicappris var emnet for Handicaptopmødet oplæg til en ny handicappolitik i kommunen. Oplægget, som omfatter såvel børn og unge som voksne (over 18 år) med handicap, blev drøftet indgående af deltagerne på mødet.

Forud har været en inddragende proces med dialog med berørte borgere og pårørende. Oplægget er blandt andet blevet til på baggrund af input fra to dialogmøder og et aktivt deltagende Handicapråd.

Af oplægget fremgår, at den nye politik kommer rundt om fire temaer:

  • Mennesket først – tryghed for den enkelte
  • Et aktivt handicapliv
  • Rammer for et godt og værdigt handicapliv
  • Et sundt liv som handicappet

Nicolaj Bertel Riber, formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget udtaler: ”En politik kan mange ting. Den kan sætte ramme og retning. Den kan beskrive vores fælles værdier og sætte fælles mål. En ting der er næsten lige så vigtigt er, at den skaber fokus og opmærksomhed og dermed dialog og debat.”

Han uddyber: ”Dialog mellem interessenterne, det politiske liv og forvaltningen er afgørende for at kunne skabe et fælles fundament, hvorfra man sammen kan arbejde videre og sætte en ny fælles retning for fremtiden.”

Den nye handicappolitik forventes besluttet af kommunalbestyrelsen først i det nye år.

Kilde: Dragør Kommune

Seneste artikler

 

Fik du læst?