Undersøgelse af skolernes undervisningseffekt

Borup Privatskole i Køge ligger i top, og Nysted Efterskole i Guldborgsund ligger i bund i nyeste undersøgelse af grundskolers evne til at løfte elevernes faglige niveau. I Dragør ligger Store Magleby Skole og Nordstrandsskolen begge lige over nul, mens Dragør Skoles undervisningseffekt ifølge undersøgelsen er på -0,2 og dermed negativ.

Kilde: cepos.dk

Af Pia Melander Guilbert

Der er stor forskel på, hvor gode Danmarks lidt over 1.400 grundskoler er til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socio-økonomiske baggrund. Det viser Børne- og undervisningsministeriets beregninger af undervisningseffekten.

Når undervisningseffekten undersøges, tager man ikke bare højde for karaktergennemsnittet, men også for, hvilke hjem eleverne kommer fra. Fra et hjem med ressourcestærke forældre vil man forvente et højere karaktergennemsnit end fra et hjem, hvor forældrene eksempelvis ikke har nogen uddannelse. Er en skoles undervisningseffekt for eksempel 1, betyder det, at elevernes gennemsnitlige afgangskarakter er 1 point højere, end hvad man burde forvente ud fra elevernes faglige baggrund.

Positiv eller negativ effekt
På nogle skoler opnår eleverne bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende.

Jo højere tallet er over nul, desto bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.

Nogle skoler formår at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente, mens andre ligger en halv karakter under det forventede.

Ikke gode til at lære af hinanden
Borup Privatskole ligger i år i top med 1,3 procent, mens Nysted Efterskole ligger i bund med -1,6 procent. Langt de fleste skoler ligger mellem +0,3 og -0,3. Hvor Store Magleby Skole og Nordstrandsskolen begge ligger på 0,1 procent, er tallet lidt lavere for Dragør Skole, der ligger på -0,2 procent og altså er negativ.

Forskningschef Henrik Christoffersen fra tænketanken CEPOS, siger om analysens resultater:

”Der er en betydelig forskel på præstationerne i landets svageste og landets stærkeste skoler. Den stærkeste skole har opnået elevpræstationer, som ligger godt halvandet karakterpoint højere, end hvad den svageste skole har opnået med elever med en tilsvarende socioøkonomisk baggrund.”

”Der er også en betydelig grad af uforanderlighed i skolernes indbyrdes rangordning. Det peger desværre i retning af, at skoler kun i begrænset omfang lærer af hinanden, så de svage skoler løfter sig, når de ser, at andre skoler opnår bedre resultater.”

På kortet nedenfor kan du se undervisningseffekten pr. kommune:

Kilde: cepos.dk

Læs mere om undersøgelsen i linket her

Seneste artikler

 

Fik du læst?