Tidligere rådhusbygning til salg

I Hovedgaden 29 ligger en ejendom, der på et tidspunkt var Store Magleby rådhus. Senest har der været fritidsklub på stedet. Ejendommen er nu officielt sat til salg af Dragør Kommune. DragørNyheder.dk er dykket lidt ned i historien for at se nærmere på ejendommen som nu, med en pose penge og en projektmager i maven, kan erhverves.

23. juni 2019. Store Magleby området ved Hovedgaden / Skolegade / Smedebakken set mod syd. Fritidsklubben, med de to ældre sammenbyggede ejendomme, ses lige over for St. Magleby Autoværksted. (Foto: Kortforsyningen).

Af Dines Bogø

Store Magleby sogneråd købte ejendommen i 1917. Prisen var 9.500 kr. Ejendommen havde tilhørt den 94 årige afdøde Maren Madsen, enke efter tømrermester Frederik Ferdinand Madsen.

22. maj 2015. Brandtrappen er opsat for ca. 20 år siden. Man måtte købe et lille areal af naboen for at kunne udføre opgaven. (Foto: Dines Bogø).

Det var sognerådsformand D.B. Dirchsen (1875-1942), der underskrev skødet i sommeren 1917. Dirch Bacher Dirchsen var nyudnævnt sognerådsformand og gårdejer på Hollændergaard, naboen i nr. 27.

7. juni 2016. Fritidsklubben, der heder “Store Magleby SFO, Hovedgaden”. (Foto: Dines Bogø).

Nyt rådhus i Store Magleby

Store Magleby i slutningen af trediverne set mod sydvest. Den brede gade er Kinkelgade. Hovedgaden ligger i forgrunden. Sognekontoret, Hovedgaden 29, med en større og mindre bygning, ligger lige op til Hollændergaard. (Foto: Det Kgl. Bibibliotek).

I efteråret 1960 kunne byrådet flytte ind i det nyopførte rådhus på Kirkevej 7. Få år efter begyndte man på udbygning af dette rådhus, der pr. 1. april 1974 også blev rådhus i den nye fælleskommune og igen senere kraftigt udbygget.

Ejendommen på Hovedgaden blev i begyndelsen af tresserne indrettet til ” Store Magleby Fritids- og ungdomsklub”.

2. oktober 2012. Forældre og børn var inviteret til 50 års jubilæum. På opslagstavlen fik man et godt indtryk af begivenheder gennem årene. (Foto: Dines Bogø).

Institutionen kom senere til at hedde Store Magleby Skole SFO.

I denne forbindelse betyder SFO ikke ”San Francisco International Airport”, men SkoleFritidsOrdning.

Man lejede et areal til legeplads af naboen, Hollændergaard. I 1988 købte man arealet og i 2000 købte man et mindre areal af naboen, da der skulle opføres en brandtrappe på nordsiden af bygningen.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at flere institutioner skal nedlægges. Ejendommen på Hovedgaden 29 er nu sat til salg. (link til mæglerens salgsannonce)

2. oktober 2012. Fritidsklubben var kendt som stedet med de mange dyr og den gode trygge stemning. (Foto: Dines Bogø).
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?