Lidt royal har man da lov at være

Er der en have i Dragør anlagt af en ”Slotsgartner”? Der er måske flere, men på Kirkevej ligger der en have, der er anlagt af slotsgartneren fra Berliner Stadtschloss. Hvorfor anlagde slotsgartneren en have i Dragør?

Den ældre tyske slotsgartner var kommet til Danmark i foråret 1945 som flygtning. Efter midlertidig indkvartering på forskellige skoler i København blev han overført til lejr nr. 126, ”Dragørlejren”. Den største lejr på Sydamager, der lå i området ved Lundevej / Jægervej.

14. februar 2006. Bemærk stenene også uden for haven. Hentet af tyske flygtninge i området ved Lundevej. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Lejrchefen

Den danske lejrchef var maskinmester Reinhardt Møller fra Bymandsgade. Han var samaritterinstruktør og måske derfor mente man, at han ville være velegnet som lokal lejrchef.

Inden lejren blev nedlagt havde Møller og en farbror købt fire grunde tæt ved lejren op mod Kirkevej.

Flere af flygtninge havde hjulpet ham med at flytte både sten og jord til den ene af hans nyerhvervede grunde, hvor slotsgartneren skulle anlægge en have.

Der blev flyttet så meget jord, at gårdejer Peter Petersen fra Aldershvilegården, der ejede de jordstykker, der endnu ikke var solgt, lagde sag an mod Reinhardt Møller.

Når man dengang var lidt fremme i skoene, var det sikkert, at man af lokale fik tildelt et eller flere tilnavne. Reinhardt Møller havde fået flere tilnavne af de CB-vagter der var i lejren. Han blev også kaldt ”Den blå General”, fordi han var iført blå CB-uniform.

Han blev et af ofrene i boldklubbens Dragør Revy, da hans lidt smarte arrangement med flygtningene, var blevet bemærket.

23. juni 2019. De fire grunde som Reinhard Møller købte i slutningen af 1947 er markeret. Det er stadig muligt, at se den ekstra jord i haven på “Stengrunden”. Haven er også i anlagt i flere niveauer. (Foto: Kortforsyningen).

Villa Stengrunden

Reinhardt Møller solgte de tre andre grunde og aftalte med en arkitekt, at der på den flot anlagte grund Kirkevej 148 skulle opføres en villa i den østlige del op med P. Petersen Allé.

Netop på grund af de mange sten, der var anbragt i haveanlægget fik villaen navnet ”Stengrunden”. Lidt ældre kan stadig huske navnet, der sad på facaden med store messingbogstaver.

Møller blev aldrig rigtig tilfreds med huset, der blev opført 1950-52. Det var ikke efter hans mening bygget som aftalt med arkitekten. Han havde haft nogle ideer om, at kælderen skulle være dyb, så han kunne forbinde den med et meget stort vandbassin, som Luftwaffe havde anlagt på stedet i 1944.

Foråret 1954. Endnu er der ikke foretaget mange til- og ombygninger på de 38 huse, der blev opført over for Sophus Falcks Allé i 1951. Aldershvilegården er endnu ikke omkranset af “Dragør Centret”. Over for gården ligger “Den sorte lade”. Kun to af de grunde Reinhard Møller købte er bebygget. I 1958 blev ejendommen Kirkevej 146A-B opført af grosserer Urban Friis (senest tandlægehus). Pumpehuset på D.B. Dirchsens Allé 1 er opført med besvær i 1950. I 1944 konstaterede Luftwaffe, at de måtte opgive, at anlægge et vandbassin på stedet. Derfor blev det anlagt lidt vestligere på modsatte side af vejen. HOFOR konstaterede for ca. et år siden på det sted, at en vandåre kan drille. (Foto: Geodætisk Institut).

Som andre har konstateret, ligger der en vandåre i P. Petersens Allé og D. B. Dirchsens Allé, så der er grænser for, hvordan man kan udgrave til en dyb kælder uden problemer.

Reinhardt Møller flyttede til Præstø og senere tilbage til Amager. Grunden og huset blev solgt i 1957 til Henny og Niels Bruun. Der har været flere ejere senere.

Ved juletid sørger familien Albinussen for, at ”Stengrunden” på Kirkevej er særligt udsmykket.

8. december 2018. Gennem flere år har “Stengrunden” været oplyst ved juletid. (Foto: Dines Bogø).
 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?