Nyt brugerråd til Dragørbibliotekerne

I forlængelse af, at Dragør Bibliotekerne og arkivet i efteråret 2019 blev omorganiseret, etableres nu et nyt biblioteksråd på otte medlemmer. Fem af medlemmerne skal vælges blandt bibliotekernes aktive brugere. De skal være med til at sikre, at brugernes behov imødekommes bedst muligt.

 

Af Pia Melander Guilbert

Der er brug for et nyt brugerråd til Dragørs biblioteker. Det fremgår af seneste referat fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Behovet er opstået i forbindelse med planerne om en samarbejdsaftale med Museum Amager om arkivfunktionerne. Rådet skal afspejle, at biblioteket ikke længere varetager arkivfunktioner og skal udpeges, så det kan være en aktiv medspiller i den kommende visionsproces vedrørende en ny biblioteksstrategi, fremgår det.

Fem medlemmer vælges af institutionens ledelse blandt bibliotekets aktive brugere. Blandt de fem vælges en formand og en næstformand for rådet, efter indstilling fra bibliotekets ledelse. Kommunalbestyrelsen har 1 repræsentant i brugerrådet, derudover deltager Biblioteksledelsen, som også̊ fungere som sekretær for rådet. Medlemmerne skal være bosiddende i Dragør kommune. Perioden for udpegning er fire år og følger kommunalbestyrelsesperioden.

Rådets funktion
Rådet skal fungere som et idéforum for bibliotekets ledelse i spørgsmål om drift og udvikling af biblioteket. Det skal medvirke til, at brugernes ønsker og behov imødekommes bedst muligt.

Rådets medlemmer skal desuden arbejde aktivt for at udbrede kendskabet til bibliotekets virke og bistå̊ med at skabe kontakt til samarbejdspartnere og andre aktører.

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Workshop om det gode liv

Nuværende beboere på Enggården, medarbejdere, pårørende og politikere var 17. januar inviteret til workshoppen hjemlighed, aktiviteter og samarbejde på Enggården På workshoppen på omsorgscentret Enggården

Læs mere »