Dragørs økonomi i stormvejr – Redningskrans eller slæbebåd?

At Dragør Kommunes likviditet er faldende er ikke nogen overraskelse. Det har kommunalbestyrelsen og borgerne vidst igennem længere tid. Senest blev der efter heftig debat på de sociale medier indgået et forlig, som blev godkendt og stadfæstet på et kommunalbestyrelsesmøde d. 31. oktober 2019.

Dragør kommune har store problemer med likviditeten. Derfor vil Liste T´s Peter Læssøe gerne kaste redningskransen nu og lade kommunen optage et lån på 20 millioner med det samme for at undgå at kommunen sættes under administration. Eik Dahl Bidstrup (V) maner til ro og siger at der er bedre tider på vej, men der er hårdt arbejde forude, og derfor opfordrer borgmesteren byens borgere til tålmodighed med den økonomiske politik. Foto: DragørNyheder.dk

Dragør Kommune har igennem de seneste to år oplevet et markant fald i likviditeten. Det skyldes primært udgifter til anlæggelse af den nye svømmehal, stigende udgifter på ældreområdet, investeringer i udearealer på byens skoler og i kommunale bygninger.

På grafen kan man se kommunens 365 dages rullende gennemsnit i det seneste år er gået fra ca. 105 mio. kr. til ca. 29 mio. kr. – hvilket er alarmerende. Primær årsag til dette er betaling af svømmehal og et stort overforbrug på ældrepleje m.m. skriver Peter Læssøe (indsat nederst t.v./Eik Dahl Bidstrup øverst t.h.) Det alvorlige i situationen er, at en kommune sættes under administration, hvis kommunen har en negativ 365 dages likviditet (jf. den såkaldte kassekreditregel). “Det er svært at vende udviklingen af et 365 dages rullende gennemsnit for likviditeten”, konstaterer Læssøe i sit opslag på Facebook.

Udviklingen bekymrer Liste T´s Peter Læssøe, som torsdag 23. januar bla. har skrevet følgende i et debatindlæg på Facebook:

På Liste T’s foranledning besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningen hurtigst muligt – og senest på førstkommende Økonomiudvalgsmøde – “udarbejder en prognose for, hvornår det forventes at det rullende 365 dages gennemsnit når sit minimum”. Eller sagt med andre ord – under hvilke forudsætninger kan vi stoppe den nedadgående udvikling (eller matematisk – ændre udviklingen, så vi opnår en hældning på kurven, der er større end nul).

Ligeledes blev forvaltningen bedt om at fremlægge en sag, der kan fremrykke hjemtagning af lån på 20 mio.kr.

Det er Liste T’s holdning, at vi – som kommune – til enhver tid skal have styr på vores likviditet – uanset om der tilkommer ekstraordinære omkostninger. Vi skal have et godt blik på vores forventninger til minimum de kommende 6 måneder og være i stand til at reagere, hvis udviklingen er negativ, skriver Peter Løssøe i sin meddelelse på Facebook.

Dragørs borgmester erkender da også, at der har været ekstraordinært  mange udgifter i de seneste par år, men ingen af disse har været uforudsete.

”Udgifterne har været helt intentionelle, og til stor glæde for byens børn, unge og aktive borgere. Vi er dog samtidig blevet ramt af, og nok også overrasket af, de faldende skatteindtægter, og et stigende pres på udgifterne på især ældreområdet. Det har fået billedet til at se ud, som det gør, skriver Eik Dahl Bidstrup (V) i en mail til DragørNyheder.dk.

Sparebudgetter i både 2018 og 2019

Men ifølge borgmesteren var man allerede i 2018 opmærksom på problematikken, hvorfor der de seneste år er lavet såkaldte sparebudgetter. Faktisk mener man hos byens folkevalgte, at likviditeten havde været endnu værre, hvis man ikke havde vist rettidig omhu allerede i 2018.

”Det var ligeledes et kendt billede da vi lagde budgettet for 2020. Er det på denne baggrund tid til at gå i panik? Nej! Men det er tid til at tage nogle fælles økonomisk ansvarlige beslutninger i kommunalbestyrelsen. De fælles beslutninger påbegyndte vi i forbindelse med budgettet. Men det er langtfra nok. Vi har aftalt at optage et lån på 20 mio. kr. for at styrke likviditeten, og vi har sat gang i et strukturprojekt der skal hjælpe os med ideer til at gøre tingene anderledes, og samtidig spare 12 mio. kr., siger Eik Dahl Bidstrup videre.

Men problemerne forsvinder ikke, fordi man optager et lån. Der er dog bedre tider på vej, men der er hårdt arbejde forude, og derfor opfordrer borgmesteren byens borgere til tålmodighed med den økonomiske politik.

”Spørgsmålet er om det er nok (sparebudgettet – red.). Det mente jeg ikke, da vi lagde budgettet og det mener jeg fortsat ikke. Men det var hvad vi kunne blive enige om politisk- også med Liste T. Så mit budskab er, det er ikke tid til panik, men det er tid til at tage de svære politiske valg, der sikrer, at vores serviceniveau og økonomi hænger sammen også på lang sigt”, slutter Eik Dahl Bidstrup.

Læs også:

Budgetforlig indgået i Dragør

Seneste artikler

 

Fik du læst?