Direktionen i Dragør Kommune fuldtallig og arbejdsfordelingen fastlagt

Efter en periode med udskiftninger på direktionsgangen kan Dragør Kommune endelig melde at Direktionen pr. den 1. februar 2020 endelig er fuldtallig og ansvars- og opgavefordeling imellem medlemmerne er på plads, oplyser Dragør Kommune i en pressemeddelelse.

Indsat f.v. Kommunaldirektør Henrik Harder, direktør Henrik Villemoes og direktør Mads Leth-Petersen

Efter knapt en måned på posten i Dragør fremlægger kommunaldirektør Henrik Harder overvejelserne bag den nye overordnede ansvars- og opgavefordeling.

”Selvom Mads Leth-Petersen ikke formelt er begyndt som direktør i Dragør endnu, har vi her i januar haft lejlighed til at tage lidt forskud på arbejdet med at fordele ansvarsområder og opgaver imellem os i Direktionen,” siger Henrik Harder og fortsætter:

”Vi har lagt vægt på tre forhold, nemlig for det første har vi en ambition om at være enhedsdirektion. For det andet ønsker vi at bevare en kontinuitet i forhold til det, der fungerer. Og for det tredje ønsker vi at bringe vores kompetencer og erfaringer bedst muligt i spil.”

Direktionen i Dragør Kommune vil arbejde som en enhedsdirektion. Målet er, at Dragør Kommune i endnu højere grad får en organisation, hvor medarbejdere og ledere kan arbejde på tværs af fagligheder i deres bestræbelser på at løse opgaver og levere ydelser. Der skal være fokus på helhed og sammenhæng for borgere.

Henrik Harder uddyber: ”For at skabe de bedste rammer for det skal vi i Direktionen både have fokus på hver vores fagområder og på den samlede organisation. Derfor skal vi alle tre i Direktionen have en opgaveportefølje, hvor der både er opgaver, som peger ind i et fagområde, og som dækker hele organisationen.”

Som noget nyt oprettes et særligt ansvarsområde ’Tværfagligt Samarbejde’, som direktør Asger Villemoes Nielsen får under sine vinger.

Kontinuitet i referenceforhold

For en direktion med to helt nye direktører og en tredje, som har været direktør i kort tid, kan det være vanskeligt at tale om kontinuitet i referenceforhold og opgaver. Således har Asger Villemoes Nielsen, tidligere leder af Store Magleby Skole, været ansat som direktør i Dragør siden maj 2019.

”Det taler nok i endnu højere grad for, at vi kan bevare noget af det kendte, og det gør vi ved, at Asger Villemoes Nielsen fortsat skal have ansvaret for området Børn, Skole og Kultur og den politiske udvalgsbetjening af Skoleudvalget samt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget,” siger Henrik Harder. (opdateret 29.01.20)

Kompetencer og erfaringer i spil

Den nye direktion har samlet set faglige kompetencer og praktiske erfaringer, som spænder vidt og supplerer hinanden. I fordelingen af ansvar og opgaver har det haft stor vægt.

”I overvejelserne om at bringe vores kompetencer i spil har vi lagt vægt på, at Mads har mange års erfaring inden for plan- og teknikområdet, at Asger tidligere har arbejdet med it og digitalisering, og at jeg i mit tidligere job blandt andet har haft ansvaret for sundheds- og plejeområdet.”

Ansvars- og opgavefordelingen træder i kraft den 1. februar 2020. Det forventes, at Direktionen inden sommerferien gør status og drøfter eventuelle justeringer og opmærksomhedspunkter.

Første tværgående opgave

Den allerførste tværgående opgave, som Direktionen vil se nærmere på, er Dragør Kommunes økonomi.

”Den har løbende været omtalt som en udfordret økonomi, men med handlemuligheder. Det ønsker vi at skabe et overblik over og dermed sikre os en klarhed over udfordringer og muligheder,” siger Henrik Harder og slutter:

”Vores udgangspunkt er kommunalbestyrelsens vedtaget budget for 2020 til 2023 og en status for økonomien her ved indgangen til 2020, dvs. hvordan ser regnskabet for 2019 ud. Dertil kommer det såkaldte strukturprojekt, som politikerne allerede har sat i gang. Det er et projekt, som i udgangspunktet skal finde besparelser og effektiviseringer for 12 millioner kroner fra 2021.”

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?