Udligningsreformen: Skrækscenarium for Dragør siger rystet borgmester

I dag har regeringen fremlagt udspil til en ny udligningsreform. Dragør er nævnt som én blandt fem kommuner, som skal betale 600 mio. kr. mere til udligningen mellem landets kommuner. Det meddeler borgmesteren i Dragør Eik Dahl Bidstrup i dag i en pressemeddelelse.

Overskriften på regeringens udspil er: Råd til velfærd i alle kommuner – mere retfærdig udligning. Men for Dragørs vedkommende er det slet ikke det billede, som en rystet Eik Dahl Bidstrup ser:

”Det er hverken retfærdigt eller efterlader råd til velfærd i Dragør Kommune. Faktisk er jeg dybt rystet og forarget på vores borgeres vegne. Det er helt igennem et skrækscenarium, som tegner sig,” siger Eik Dahl Bidstrup i pressemeddelelsen.

Dragør Kommune bliver i regeringens udspil betragtet som en rig kommune. Det gør kommunen ud fra et beregnet beskatningsgrundlag og beregnet udgiftsbehov. Dragør bliver også betragtet som en kommune, der har mulighed for vækst.

  • Regeringen vil flytte 1,4 milliarder kroner fra 38 af landets rigeste kommuner til 60 af landets fattigste kommuner.
  • Det er særligt “de rige” hovedstadskommuner heriblandt Dragør, Gentofte, Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk, som skal betale. De skal tilsammen bidrage med 600 millioner kroner mere ifølge det nye udspil.
  • Kommuner som Lolland, Langeland, Guldborgsund, Tønder, Vesthimmerland og Frederikshavn vil modtage penge.
  • De 38 kommuner der skal aflevere penge, får lov til at sætte kommuneskatten op. Samtidig skal den statslige bundskat sættes ned.
  • Ifølge udspillet vil 58 kommuner få en økonomisk gevinst med udligningsreformen, mens 34 kommuner vil skulle afgive mere.
  • For seks kommuner bliver reformen omtrent neutral.
  • Kommuner med mange ældre eller mange socialt udsatte skal generelt modtage flere penge.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Ingen muligheder for vækst

”Men vi har slet ikke den mulighed for vækst, som regeringen forudsætter. Der er lovgivningsmæssige restriktioner, og vi har masser af forpligtelser over for Natura 2000, som gør, at uanset, hvor meget vi end ønsker at skabe vækst, er det en umulighed i Dragør,” fremhæver Eik Dahl Bidstrup.

Et helt afgørende og en særlig Dragør-udfordring er for eksempel kommunens beliggenhed – klods op ad Københavns Internationale Lufthavn i Kastrup. Det støjniveau, som lufthavnens aktiviteter dagligt ligger på, tillader ikke kommunen at udlægge arealer til private virksomheder og vækst.

”Det er også en meget underlig argumentation, som anvendes i udspillet. Det hedder rask væk i udspillet, at pressede kommuner er nogen, som ’ikke har’ eller ’ikke kan’ eller ’ikke har mulighed’, og derfor skal det offentlige holde hånden under dem. Når det så kommer til vækst, skal der åbenbart ikke holdes nogen hånd under. Altså i Dragørs situation. Det holder jo ikke. Vi kan ikke vækste. Og det er under ingen omstændigheder rimeligt at lægge det til grund.”

Forventer radikale serviceforringelser

Der er på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort konkrete tal. Men alene, at Dragør Kommune er udpeget som en af fem kommuner, der til sammen skal betale yderligere 600 mio. kr. til udligningsordningen, forventes det at betyde radikale serviceforringelser for kommunens borgere.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup siger: ”Vi vil selvfølge følge situationen nøje. Men jeg kan ikke se, at det er noget, vi hverken kan løse ved at hæve skatten eller ved at hive penge op af kassen. Vi har ikke en kommunekasse, som bugner af penge. Jeg kommer derfor, som borgmester, til at kæmpe med næb og klør for Dragørs borgere.”

Kystbeskyttelse – en særlig udfordring

Dragør Kommune er – som en del af Køge Bugt – et af 10 områder i Danmark, som EU og staten har udpeget som i særlig risiko for stigende havvand og øget risiko for stormfloder. Det vil sige oversvømmelser, som har væsentlige konsekvenser for et stort antal mennesker, kulturværdier mv. Det ligger i lovgivningen, at kystbeskyttelse fuldt ud skal betales af Dragørborgerne og kommunen.

”Det er en helt særlig Dragør-udfordring, som i forvejen kommer til at lægge beslag på vores borgeres penge. Og det er dybt, dybt bekymrende,” slutter borgmesteren.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?