Socialdemokratiets kommentar til udspillet til den nye udligningsreform

Vi har modtaget: Den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen har noteret sig at vi i følge Regeringens udspil til en ny udligningsreform fremover skal udligne yderligere med over 13 mio. kr. årligt, det svare til ca. kr. 1000 pr. borger.

De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, og vi er gerne solidariske med andre, især hvis det bidrager til et mere balanceret velfærdsniveau. Knap så meget hvis det handler om idrætsanlæg, rådighedsbeløb og skattelettelser vest for Storebælt.

Dragørs borgere efterspørger en god service. Det koster. På visse områder ligger vores service over gennemsnittet. Med færre penge til rådighed er der kun to muligheder. Enten at tilpasse serviceniveauet til pengemængden, eller tilvejebringe en større pengemængde. F.eks. ved en skatteforhøjelse eller andre indtægter.

Socialdemokratiet vil fortrinsvis søge at fastholde den gode service. Også selvom den ligger over andre kommuner. Blandt andet ved både at vælge fra og vælge til. Der er nogle ting vi ikke gør, mens andre ting gør vi bedre.

Der er ingen tvivl om at det store økonomiske genopretningsarbejde, der ligger for kommunalbestyrelsen lige nu er blevet meget større. Det deltager Socialdemokratiet fortsat aktivt i. Men vi er blevet bestyrket i vores tro på, at vi må se på både udgifts- og indtægtsside. Socialdemokratiet vil skabe løsninger for fremtidens Dragør.

Den socialdemokratiske gruppe i Dragør
Allan Holst, Nicolaj Bertel Riber og Lisbeth Dam Larsen

Seneste artikler

 

Fik du læst?