Stærkt samarbejde med Københavns Lufthavn får ledige i job

Der havde længe eksisteret et uformelt samarbejde mellem Tårnby Kommune og Københavns Lufthavn (CPH). Men i august 2018 skete der noget! Michael Wagner og Daniel Egholm fra Virksomhedsservice – Jobcenter Tårnby-Dragør, tog kontakt til Lars Faurschou, som er Head of Airside Support i CPH, hvor man har ansvaret for vedligeholdelse af lufthavnens udendørsområder, den store vognpark og dertil hørende værksted, busservice, samt bagagevognsservice. En arbejdsplads, hvis lige næppe findes andre steder i landet.

Lufthavnen er en stor og strategisk vigtig samarbejdspartner for Tårnby og Dragør kommuner – ikke mindst når det gælder beskæftigelse. Det var derfor helt naturligt og i tråd med lufthavnens egne visioner om udvikling og lokalt, socialt ansvar at styrke samarbejdet med Virksomhedsservice – Jobcenter Tårnby-Dragør. På billedet ses f.v. Michael Wagner, Lars Faurschou og Daniel Egholm. Foto: Maiken Kestner

Hos Virksomhedsservice har man som erklæret mål at finde beskæftigelse til motiverede borgere, som af forskellige årsager er faldet ud af systemet, og som er jobsøgende. Der kan være tale om jobtræning, praktikforløb, forventningsafstemning, og forhåbentlig i sidste ende en fast stilling i den pågældende virksomhed.

Der er mange borgere i Tårnby og Dragør, som gerne vil arbejde for Airside Support, og da CPH uden sammenligning er den største virksomhed i de to kommuner, som Virksomhedsservice dækker, var man da også klar til at formalisere et samarbejde, som hidtil havde været lidt spredt fægtning.

”Lufthavnen er en stor og strategisk vigtig samarbejdspartner for Tårnby og Dragør kommuner, så det var helt naturligt at vi søgte at styrke samarbejdet i tråd med lufthavnens egne visioner om udvikling og lokalt, socialt ansvar”, siger Daniel Egholm fra Virksomhedsservice.

Jobmesse i Tårnby blev startskuddet

Det var i forbindelse med den første jobmesse i Tårnby, at de to parter fandt fælles fodslag. CPH (altså lufthavnen – red.) deltog i messen med en stand, og med information om ledige stillinger. Lars Faurschou, Daniel Egholm og Michael Wagner holdt efterfølgende et møde, som mundede ud i et mere formelt samarbejde.

”Egentlig hedder det sig, at det er ufaglærte medarbejdere, der er tilknyttet min afdeling, men jeg bryder mig ikke om det udtryk. For de har en pokkers masse kompetencer, men blot ikke et svendebrev. Vi har af samme årsag altid kunnet rekruttere mere på personlighed end på eksamensbeviser”, siger Lars Faurschou.

Lars Faurschou, Head of Airside Support i Københavns Lufthavn A/S.

Kort sagt, hvis man har den rette indstilling og motivation, og er i besiddelse af et kørekort til lastvogn med anhænger og bus, kan man lære resten af Lars Faurschou og hans kollegaer i Airside Support. Som nævnt er der mange specialkøretøjer i lufthavnen, og det er særlig vigtigt, at man kan gebærde sig og køre dem ordenligt.

Ofte er det folk i jobprøvninger, unge mennesker ”på kanten”, ordblinde, eller bare unge mennesker uden megen uddannelse, som har fået chancen, eksempelvis for at blive lufthavnsoperatør. En uddannelse, som CPH selv har designet for at kunne klæde medarbejderne bedst muligt på til at arbejde i lufthavnen.

Virksomhedsservice vil gerne finde de rigtige folk

Dén indstilling har udløst mange gode medarbejdere og kollegaer i tidens løb, og derfor vil Virksomhedsservice gerne hjælpe med til at finde folk med de rigtige personlige egenskaber og kompetencer.

”Jeg spurgte på et tidspunkt Lars, om han kunne tage en samtale med en af vores sagsbehandlere. De talte om borgere som led af Aspergers eller autisme, og som gerne ville arbejde i lufthavnen. Dem ville CPH gerne tage imod. Det førte til et forløb for en person, som startede i august sidste år, og som stadig arbejder her. Det er et godt eksempel på vores samarbejde”, siger Michael Wagner fra Virksomhedsservice.

Vigtigt at vise socialt og lokalt ansvar

Lufthavnen generelt er en populær arbejdsplads, og især Airside Support er tiltrækkende, fordi man har muligheder for gode jobs, selv uden en boglig uddannelse. Derfor er det ikke et problem at tiltrække folk.

”Vi har ingen problemer med at skaffe ansatte. Vi kan sagtens søge specialarbejderstillinger og andre jobs, både i bred forstand, eller internt i lufthavnen. Så får jeg en 300-400 ansøgninger med det samme. Men for mig er det vigtigt som repræsentant for en stor virksomhed at vise både et lokalt og et socialt ansvar. Det kræver noget ekstra af mindre erhvervsdrivende at tage unge med en problematisk baggrund ind, og der har vi nok et større overskud, fordi vi er så store som vi er”, mener Lars Faurschou.

Samarbejdet mellem kommunens Virksomhedsservice og CPH fungerer med andre ord fint, også fordi parterne har været gode til at forventningsafstemme, når der skulle sendes motiverede borgere fra d’herrer Egholm og Wagner ud til lufthavnen.

”Jeg har brug for motiverede og fleksible medarbejdere. Hvis de er det, så skal vi nok lære dem alt det, de skal kunne her hos os”

”Når jeg havde kontakt til kommunen tidligere, havde jeg nogen gange tænkt, at hvis det skal være så firkantet, så kan det også være lige meget. Men nu fik jeg kontakt til nogle personer, som havde prøvet at arbejde i det private erhvervsliv, men som nu repræsenterede det offentlige, og derfor kunne de bedre forstå mekanismerne. Jeg har fået det bedste fra begge lejre. Vi er i hvert fald glade for det samarbejde vi har med Virksomhedsservice og kan kun opfordre til at andre virksomheder, både store og små, inviterer Daniel og Wagner på en kop kaffe og høre hvad de kan tilbyde”, slutter Lars Faurschou.