Dragørs handicappolitik i offentlig høring

Arbejdet med Dragørs Handicappolitik 2020-2023 har allerede været genstand for stor borgerinddragelse. Nu er tiden kommet til det sidste nøk, nemlig den offentlige høring, hvor borgere, pårørende og andre interesserede kan komme med deres besyv til politikken, inden kommunalpolitikerne træffer den endelige beslutning.

Foto: Dragør Kommune

Tværgående politik
Handicappolitikken går på tværs og hænger sammen med kommunens øvrige politikker. Dele af indsatsen skal derfor ses i sammenhæng med de indsatser, der er beskrevet i kommunens Børne- og ungepolitik, Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov, Værdighedspolitik, Ældrepolitik og Sundhedspolitik.

”Man kan sige, at handicappolitikken præciserer de særlige forhold, hvor det er vigtigt at være særlig opmærksom på, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre,” forklarer Nicolaj Bertel Riber, formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Udvidet borgerinddragelse
Udkastet til handicappolitikken er blevet til efter først to temamøder, ét for borgere med børn og unge med handicap og ét for voksne borgere med handicap, og dernæst et egentlig handicaptopmøde på den internationale handicapdag den 3. december 2019.

Nicolaj Bertel Riber siger: ”Jeg er stolt af at bo i kommune, hvor borgerne engagerer sig. Jeg håber derfor også, at den gode energi, som der allerede er lagt for dagen, også kommer til udtryk i forbindelse med høringen. Vi er meget optaget af at høre fra dem som lever med handicap, deres pårørende og andre interesserede.”

Han fortsætter: ”Jeg vil gerne her rette en stor tak til Handicaprådet og forvaltningen for arbejdet og det store engagement, der har været i processen. Jeg tænker her særligt på Handicaptopmødet og de to særskilte dialogmøder.”

Godt og aktivt liv
Handicappolitikken vil være pejlemærke for indsatsen de næste fire år, og dens overordnede temaer er:

1. Mennesket først – tryghed for den enkelte
2. Et aktivt handicapliv
3. Rammer for et godt og værdigt handicapliv
4. Et sundt liv som handicappet.

”Det er vigtigt, at politikken sætter retning og kan være med til at skabe et godt, sundt, aktivt og indholdsrigt liv for borgere med handicap eller funktionsnedsættelse,” slutter Nicolaj Bertel Riber.

Frist for høringen
Høringen af handicappolitikken løber frem til og med søndag den 22. marts 2020. Høringssvar kan sendes til borgerogsocial@dragoer.dk – skriv gerne ”Høringssvar” i emnelinjen.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget vil på udvalgets møde 24. april 2020 behandle de indkomne høringssvar og de eventuelle foreslåede ændringer. Derefter forventes Dragør Kommunalbestyrelse at træffe endelig beslutning den 30. april 2020.

Se også: Udkast til handicappolitik 2020-2023 i høring

Kilde: Dragør Kommune

Seneste artikler

 

Fik du læst?