Vi har modtaget:

Dragørs økonomi: Nu rammer virkeligheden os

Vi har modtaget: Det er ingen hemmelighed at Konservative har været bekymret for den økonomiske situation i Dragør. Måske naturligt, når man i sin grundlæggende livsopfattelse mener, at man ikke kan bruge mere end man tjener, at man skal svare en hver sit, og at man ikke skal låne til unødigt forbrug. Vores politiske kolleger har trukket på smilebåndet og har nævnt, at vi blot er sortseende. Men nu rammer virkeligheden os.

Indlæg af Kenneth Gøtterup (C), Medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør

Regnskab 2019
Regnskab 2019 er skredet. Kr. 24,1 million i merforbrug. Af disse er ca. kr. 22 mio. varige udgifter. Det betyder, at der skal findes kr. 22 mio. i besparelser. Allerede ved sensommerens budgetforhandlinger vidste vi, at regnskabet ville have et merforbrug og igen i november måned blev kommunalbestyrelsen advaret. Ingen i den politiske ledelse greb ind, og Venstre, DF og Socialdemokraterne tilkendegav, at det nok skal gå.

Hvilke øvrige udfordringer er der?
Hvis vi et kort øjeblik vender blikket væk fra regnskab 2019 kan vi se på de kommende merudgifter og udfordringer der er, der har en direkte påvirkning af den kommunale økonomi. Havnen står over for en større genopretning af bl.a. moler til et tocifret million beløb, ligesom der er behov for en udgravning af ny lystbådehavn, da havnebassinerne sander til.

På de kommunale bygninger og veje, er anlægsbudgettet i dag så langt nede, at vi ligger langt under det anbefalede, og vi har ikke midler til at vedligeholde vores veje og bygninger så status quo kan holdes. De vil forfalde og blive ødelagt over årene. Endelig foreligger også en større udgift med flytning af vores boligpavilloner til flygtninge, idet de ikke længere må stå ved Hollænderhallen. Det er bare tre store områder med store økonomiske udfordringer.

Kassebeholdningen
Da Venstre, DF, Socialdemokraterne og Liste T´s budget blev vedtaget var der en forventet kassebeholdning når 2020 er omme på kr. 20 mio. Allerede her i februar måned er der taget yderligere kr. 13 mio. op af kassen til dækning af merforbruget i 2020. Dermed ender kassebeholdningen på kr. 7 mio. Hertil skal så lægges de kr. 20 mio. som AOVT har optaget i lån og det bekræfter blot det, Konservative har sagt hele tiden, at lånet kommer til at dække driften.

Hvis vi ser på forvaltningens prognose for kassebeholdning er vi så udsat, at Indenrigsministeriet er tæt på at sætte os under administration. Det der redder os fra at blive sat under administration i 2020 er at vi kan sælge tre grunde og lægge disse penge i kassen. Men det kan man kun gøre en gang og er grundlæggende en meget usund økonomisk politik, ligesom lånoptagningen redder kassebeholdningen. Se grafen for yderligere information.

Besparelserne bliver store
Kommunalbestyrelsen har en bunden opgave. Den er alvorlig, men lyder i alt sin enkelthed på følgende. Der skal laves besparelser for mindst kr. 22 mio. med helårsvirkning for 2020. Så er budgettet i balance, men vi har ikke midler til genopbygning af kassebeholdningen eller mulighed for at sætte yderligere midler af til renovering. Disse besparelser skal så forhøjes til kr. 34 mio. i 2021, 2022 og 2023.

Når dette er overstået, skal der så findes kr. 14 mio. yderligere til Socialdemokraternes udligningsreform, hvor Dragør skal betale mere. Så massive besparelser betyder, at Dragør kommer til at skære kraftigt på alle kommunale ydelser og at ingen områder kommer til at gå fri. På kommunalbestyrelsens møde den 27. februar forelægges direktionens forslag til besparelser. Disse besparelser sendes i offentlig høring til medio marts måned, og herefter påbegynder partierne at lave udkast til nyt budget som vedtages endeligt ultimo marts måned.

Det som ingen politikere tør tale om
Dragør har været selvstændig siden kommunalreformen i 2007. Et ønske næsten alle partier har haft. Konservative har altid oplyst, at vi ønsker selvstændighed, så længe vi har råd og det er forsvarligt. Den aktuelle økonomiske situation er meget alvorlig og vi er tæt på ministeriet griber ind. Samtidig ser vi ind i svære forringelser på den kommunale service.

Derfor stiller vi et forslag på Økonomiudvalgsmødet den 26. februar 2020 der går ud på, at alle serviceniveauer sammenlignes mellem Tårnby og Dragør. Ikke kun kvalitativt, men også hvilken økonomisk betydning det har. Vi må og skal have fakta frem om, hvorvidt der er forskelle i serviceniveauet, om det har en økonomisk betydning.

Disse fakta skal bruges til, at vi som politikere kan have en kvalificeret debat og drøftelse med borgerne om prisen for vores selvstændighed, om borgerne stadig ønsker en selvstændighed, og om vi som ansvarlige politikere, stadig finder, at det er det mest korrekte. I dag er hele denne debat baseret på følelser og ikke objektive data.

Arbejdstøjet skal findes frem
Uanset hvor det hele ender skal alle partier komme med deres bud på løsninger. Jeg håber her, at vi kan få en kvalificeret, saglig og objektiv drøftelse. Hidtil har det været sådan at flere politikere, bl.a. Morten Dreyer fra DF og Kim Dupont fra Venstre, har kritiseret os for at italesætte vilkårene, vores bekymring, og har nævnt, at vi blot råber ulven kommer. Senest så vi et indlæg fra DF der igen sagde, at det hele nok skal gå. Tør man ikke være åben over for udfordringer, se dem i øjnene, snyder vi ikke blot os selv som politikere, men i høj grad hele befolkningen.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?