Vi har modtaget:

Åbent Brev angående Dragør Privatskole

Vi har modtaget et åbent brev fra initiativtagerne bag Dragør Privatskole:

Privatfoto

Indlæg af initiativgruppen bag Dragør Privatskole

Kære medlemmer af Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse,

Som I ved, arbejder vi og har længe arbejdet på at skabe et mere mangfoldigt skoletilbud i Dragør Kommune. At få etableret en privatskole i Dragør har længe været et ønske for en hel del forældre til skolebørn i Dragør.

Vi har, med vores projekt om en privatskole på Baggersminde, skabt en mulighed for netop dette. Igennem årene har flere forsøgt det samme, men er blevet bremset grundet en manglende lokation. Vi står lige nu med en unik mulighed for endelig at kunne tilbyde en masse forhåbningsfulde børn og forældre det, som der er blevet kæmpet for i årevis. Vi har stor opbakning til vores projekt.

I skrivende stund tæller vi næsten 800 medlemmer af den lukkede Facebookgruppe “Dragør Privatskole”, og selvom alle ikke har børn i målgruppen, så mærker vi også her en kæmpe opbakning til vores projekt.

Vi har mulighed for at tilbyde en privatskole i Dragør med opstart i august 2020. Vi har anmeldt skolen til Undervisningsministeriet, vi har familier, som har meldt sig ind i skolen, vi har personale på plads til opstart, og vi har ikke mindst en fantastisk lokation.

Det eneste vi mangler, er jeres opbakning til alle os, som ønsker Dragør Privatskole.

Vi er desværre af den opfattelse, at en del af Dragørs Kommunalbestyrelse ikke ønsker en privatskole i Dragør. En del helt åbenlyst grundet kommunens økonomiske situation, selvom dette faktisk ikke kan bruges som et legitimt argument fra kommunens side. Andre af ideologiske årsager og andre igen af forkerte forudsætninger, da man ikke engang har prioriteret at bruge tiden på at mødes med os for at forstå det tilbud, som vi ønsker at skabe og vores bevæggrunde for det.

Vores projekt er ​ikke​:

 • et opgør med folkeskolen. Det er et supplement, og det vil kunne noget for nogle af de elever, hvor en stor folkeskole ikke er det rigtige tilbud.
 • et skoletilbud kun for de rige familiers børn. Ja – man betaler som forældre selv en større del for sit barns skolegang, men det er en personlig prioritering.

Det er til gengæld;

 • et anderledes skoletilbud, der sætter fokus på en række værdier og principper, indenfor andre rammer end det folkeskolen tilbyder.
 • en skole, hvor forældregruppen i høj grad er med til at tage ansvar og præge udviklingen af skolens fremtid.

Hvor er vi så endt nu?

Vi har fulgt kommunens anvisninger og har fundet en lokation, der allerede tidligere har været anvendt til institutionsformål. Men efter en ellers positiv, og forholdsvis lang dialog med forvaltningen, modtog vi for et par uger siden en mundtlig briefing omkring resultatet af forvaltningens arbejde, samt hvad deres indstilling bliver til BEPU (By-, Erhverv- og Planudvalget).

En sammenfatning i punktform: 

 • Dragør Kommune vil IKKE tillade opstart af en skole på Baggersminde. I hvert fald ikke før der er lavet en lokalplan for området.
 • Indstilling fra forvaltningen begrundes med, at vores skole (når fuldt udbygget, om flere år) vil kræve en lokalplan grundet markante ændringer i de ​trafikale forhold​ omkring Baggersminde.
 • Vores sag skal i første omgang behandles i BEPU (By-, Erhvervs- og Planudvalget) den 3. marts 2020.
 • BEPU kan beslutte at rejse sagen til endelig afgørelse i Kommunalbestyrelsen – altså om hvorvidt man skal/vil lave en lokalplan for området.

Hvorfor mener vi ikke, at den beslutning er rigtig?

➔ Trafikken til og fra Baggersminde ændres ikke markant ifbm. opstart:

 • Udlejer Frelsens Hær har siden 1978 år haft tilladelse til at have institution i 2 bygninger på Baggersminde – med en samlet kapacitet på 80 børn.
 • De seneste 27 år har en udflytterbørnehave fra Frederiksberg haft børn i lejren. Af praktiske hensyn er børnene hver morgen og eftermiddag blevet transporteret til og fra byen i en bus – dette har aldrig været et krav i dokumentationen fra kommunens side.

➔ Baggersminde har i alle årene haft tilladelse til at huse 80 børn i 2 bygninger:

 • Vores opstart forventes at blive med 30-40 elever fra august 2020, – og formentlig kun i den ene bygning.  ➔ Et krav om en lokalplan kan til vores vidende ikke bruges reaktivt, derfor vil tilladte aktiviteter, fra før udarbejdelsen af en lokalplan, forblive lovlige efter lokalplanen.
 • Fra erhvervsministeriets vejledning om planloven: “Bestemmelserne i en lokalplan er bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. Den bindende virkning betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidig udstykning, bebyggelse, beplantning osv. Planen har derimod ikke virkning for en lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse, der således kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen”.

Hvad ønsker vi nu?

➔ En dispensation til opstart af privatskolen per august 2020

➔ Et foretræde for BEPU på udvalgsmødet den 3. marts, hvor indstillingen fra forvaltningen ifølge tidligere mundtlig information vil blive behandlet. Her ønsker vi muligheden for at fremlægge vores sag. Hertil skal nævnes, at vi dog i skrivende stund ikke kan se, at sagen om Dragør Privatskole fremgår som punkt på dagsordenen d. 3. Marts. Dette er vi naturligvis meget uforstående overfor?

Hvorfor skal Dragør Kommune overveje en dispensation?

➔ Dragør Kommune har brug for et alsidigt skoletilbud, hvilket vil hjælpe med;

 • at holde familier, der alligevel søger privatskoler, indenfor kommunegrænsen.
 • at tiltrække nye familier til kommunen.

➔ Befolkningstilvæksten for Dragør er positiv iflg. de seneste tal fra Danmarks Statistik;

 • Overordnet steg Dragør Kommunes befolkningstal med 217 borgere fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020. Se bilag A.
 • I aldersgruppen 0-4 år har antallet af borgere være svingende de seneste 5 år, men med en stigende trend. Fra 2019 til 2020 steg tallet i denne aldersgruppe med 4.4% – 33 børn. Se bilag A.
 • Hvis vi ser på hele aldersgruppen 0-14 år er der stadig en stigende trend over de seneste 5 år – dog kun 2.5% – 66 børn. Aldersgruppen 5-9 år trækker ned. Se bilag A.
 • Også i Tårnby kommune ses en stigning i tallene for aldersgruppen 0-4 år.  7% af de nuværende ansøgere til Dragør Privatskole kommer fra den anden side af kommunegrænsen. (Se bilag A)

➔ Hvis vi bruger vækstprocenten på 4.4% nævnt ovenfor til en fremskrivning, så vil Dragør Kommune få brug for et 9. spor i 0. klasse fra år 2023/2024, forudsat naturligvis, at alle andre parametre forbliver uændret. Se bilag B.

Derfor vores opfordring til at tillade en opstart af Dragør Privatskole på dispensation i august 2020, medens vi arbejder på at få andre forhold på plads sideløbende (inkl. en eventuel lokalplan).

Fordi – kære politikere,  Vi har brug for, at I som kommunens ledere er visionære – også i forhold til et samlet skolevæsen i Dragør. Vi har brug for, at I også tænker på de børn, som trives bedre i nogle rammer, som man i dag ikke tilbyder i folkeskolen. Der skal være plads til, at alle børn i Dragør kan få en dagligdag med muligheden for at trives, uden at de skal køres til nabokommunen. Vi har brug for, at I kæmper for at skabe et lokalsamfund, hvor der er muligheder fremfor begrænsninger. Et samfund, der via initiativer som dette, vil blive endnu mere attraktivt og skabe vækst for byen.

Slutteligt vil vi gerne benytte lejligheden til at takke Venstre, De Konservative og Liste T, som alle har været villige til at tage en konstruktiv dialog om vores projekt uagtet deres politiske udgangspunkt.

Med venlig hilsen,
Jens Aage Skare, Nielsen Katrine Lebrecht Helden, Caroline Falk Lauritsen, Susan Sleman Osbech

Bilag:

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?