Dragør på smalkost

Vandgrød, slæbesild og kaffeerstatning. Det kunne blive nogle af fremtidens buzzwords hvis du bor i Dragør. Ihvertfald når man læser kommunens forslag til en ny økonomisk spareplan som skal sikre Dragørs overlevelse. En spareplan som kommunen nu har sendt i offentlig høring.

Idyllen i de gamle gader i Dragør består, men økonomien i kommunen skal på en hård slankekur med et spareforslag som nu sendes i høring blandt Dragørs borgerne. Foto: DragørNyheder

Det var en enig kommunalbestyrelse som valgte at sende administrationens forslag til budgetbesparelser i offentlig høring. Det skete på kommunalbestyrelsens møde torsdag den 27. februar 2020. Høringsfristen løber til og med fredag den 13. marts 2020 kl. 12.

Siden det blev klart, at kommunens husholdningsregnskab for 2019 ville munde ud i et merforbrug på cirka 24 millioner kroner, er den nye virkelighed så småt ved at indfinde sig på rådhuset og hos kommunens politikere. Indtil videre er det politisk besluttet at kommunen skal hjemtage et lån på 20 millioner kroner til at “polstre” kassen med. Et beløb som dog hurtigt kan vise sig, at blive spist op af nye merforbrug i indeværende år. Beregninger viser at Dragør Kommune i 2020 vil have et driftsmæssigt merforbrug på cirka 22 millioner kroner såfremt der ikke iværksættes akutte spareplaner.

Kommunens forslag til en akut spareplan beløber sig til cirka 26 millioner kroner i 2020. Pengene fordeler sig med cirka 13 millioner kroner på driften og cirka 13 millioner kroner med stop af anlægarbejder. I 2021 og årene fremover skal der ifølge det nye foreslag hentes cirka 20 millioner kroner årligt på driften.

Hvad betyder det så? Ja, ifølge Dragør Kommune så vil de mange besparelsesforeslag ramme både bredt og dybt og resultatet vil være mærkbare serviceforringelser for både borgere og kommunens medarbejdere.

Hvad betyder det så i praksis for hr og fru Dragør? Ja, det er der så en 87 siders forklaring på. Et alt for omfattende skrivearbejde at gengive, men blandt andet kan nævnes:

 • Stop med oprydning af tang på mormorstranden
 • Ingen nye toiletter til trængende turister på Nordre Væl
 • Ingen ny turist og erhvervschef i Dragør
 • Nedlæggelse af diverse puljer bl.a. markedsføringspuljen og puljen til støtte til aktivt medborgerskab.
 • Nedlæggelse af Ældretopmøde samt Børne- og Ungetopmøde
 • Brugerbetaling på Aktivitetshuset Wiedergården
 • Sports- og Kulturprisen og Mesterskabsaften-event afløses af et underskrevet brev fra borgmesteren.
 • Dragør Tennisklub – mindre kommunalt tilskud til banevedligeholdelse
 • Klub Dragør lukker om søndagen
 • Selvbetjent bibliotek i Hollænderhallen
 • Reduceret åbningstid i Hollænderhallen/Svømmehallen
 • Lukning af Dragør Kommunes Billede- og Dramaskole
 • Børnehavealderen sættes ned med én måned
 • Reduktion i skolebusafgange

SFO, nomeringer, havneudvikling, vej og gartner, ungdomsskolen, lærer-computere, bygningsvedligeholdelse…ja, listen er som sagt 87 sider lang. Du kan se hele spareforslaget i linket her.

Og husk at du som borger kan komme med input til spareplanen inden politikerne træffer endelig beslutning på et møde den 30. april 2020. Du kan læse mere om høringen på kommunens hjemmeside her.

Lykkedes “Projekt Spareplan” ikke så kan Dragørs dage som selvstændig kommune være talte. Men inden det sker, så risikerer vi, endnu engang, at komme under økonomisk administration af Indenrigsministeriet. Det er sket før, da Liste T med borgmester Birgitte Rinhardt i spidsen, tilbage i 2001, efterlod et hul i kommunekassen på 30 millioner kroner.

Går den nye spareplan igennem, så må badegæsterne på Mormorstranden i Dragør forvente, at den opskyllede tang på stranden bliver liggende – sammen med badegæsterne… Foto: DragørNyheder
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?