Dragørs økonomi: “Situationen er alvorlig”

Vi har modtaget: Som alle nok efterhånden ved, så har Dragør kommune igennem noget tid været presset på økonomien. Og ja – vores situation er alvorlig. Ovenpå helt nødvendige udgifter til renoveringer af Hollænderhallen, nye og renoverede lokaler på vores skoler og institutioner, samt et politisk valg om at bygge en svømmehal og nedbringe kommunens gæld, så er det nu tid til at tælle knapperne og skære til der hvor det er nødvendigt.

Indlæg af Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup

Vi skal dog huske, at vores penge er gået til vigtige opgaver og prioriteringer, samt at merforbruget primært er gået til vores ældre og svage borgere.

Da jeg modtog de foreløbige tal for regnskab 2019, hvor det var tydeligt at vi skal til at sadle om, tog jeg affære med det samme og indkaldte økonomiudvalget til et ekstraordinært møde. Målet må og skal være, at der er balance i budgetter og regnskab. Sammen med den nye direktion, håber jeg at alle partier, medarbejdere, forældre– og brugerrepræsentanter samt borgere, står sammen om de prioriteringer, vi er nødt til at foretage. Og vi når det ikke med hurtige rammebesparelser, for det kræver grundige overvejelser og skal ske i dialog med brugere og borgere.

Det er svære valg der ligger forude. Forvaltningen har nu fremlagt deres forslag til besparelser og vi politikere skal nu vælge mellem de svære beslutninger. Og ja, der vil være borgere der er uenige med os politikere i de valg der tages. Andet ville være mærkeligt, da spareforslagene rammer bredt. Men jeg forventer sådan set, at der er respekt om folkestyret og den kendsgerning at vi 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen, er valgt til at tage beslutninger og svære valg på lokalsamfundets vegne. Vi skal selvfølgelig altid forsøge at finde den rette balance mellem opmærksomhed på den enkelte borger og sagens alvor.

Jeg ser at besparelsesforslagene er blevet debatteret på de sociale medier de seneste dage. Og det er kun godt! Kun derved får vi politikere indsigt i holdningerne samt sider af sagen vi ikke nødvendigvis ellers fik. Men det er vigtigt at sige, at for at vi kan bruge det konstruktivt, så må de komme ind igennem høringssvar, så vi kan bruge dem i den videre proces.

Samtidigt vil jeg også gerne sige, at min dør er altid åben. Det gælder især i denne tid. Hvis der er besparelsesforslag, som man gerne vil diskutere eller advare imod, så er det nu at man skal give udtryk for det.

For at gøre ”dørtrinnet lavere”, så rykker jeg borgmesterkontoret ud af huset og vil sidde i læsesalen på biblioteket på Vestgrønningen mandag d. 9/3 samt onsdag d. 11/3 mellem kl. 17.00-18.30 for at tale om besparelsesforslagene. I er alle velkommen forbi til en snak.

Jeg ser frem til en god dialog og proces omkring denne bundne opgave, så vi sikrer en god og balanceret samlet løsning.

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Workshop om det gode liv

Nuværende beboere på Enggården, medarbejdere, pårørende og politikere var 17. januar inviteret til workshoppen hjemlighed, aktiviteter og samarbejde på Enggården På workshoppen på omsorgscentret Enggården

Læs mere »