Afslag til Dragør Privatskole ”Vi sidder tilbage med følelsen af at Dragør Kommune ikke vil udvikling og forandring”

Initiativgruppen bag Dragør Privatskole fik efter tirsdagens møde i By-, Erhvervs og Planudvalget afslag på den ændring i lokalplanen, der er nødvendig for, at der kan drives Privatskole i Baggersmindelejren. Her kommenterer initiativgruppen beslutningen.

Af Pia Melander Guilbert

– Vi synes, at forvaltningens indstilling er meget ensidigt skrevet og nærmest bærer præg af, at man har villet finde flest mulige legitime måder at afviseansøgningen på. Det udtaler initiativgruppen bag Dragør privatskole til DragørNyheder i forbindelse med, at gruppen efter tirsdagens møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) fik afslag på den ændring i lokalplanen, der er nødvendig for, at gruppen kan drive Privatskole i Baggersmindelejren.

Advokat: ingen umiddelbar ret til at indrette pavilloner til skole 
At tilladelsen er nødvendig skyldes, at Baggersmindelejren ligger i en landzone:
”I landzone må der ikke ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden kommunalbestyrelsens tilladelse.”

Mens Konservative og Venstre stemte for at lave den nødvendige ændring, stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liste T imod. Af referatet fra mødet fremgår det, at en ekstern advokat forud for mødet havde vurderet indstillingen:

”Administrationen har rådgivet sig med en advokat som vurderer, at ansøger ikke har en umiddelbar ret til at indrette pavillonerne til skole. Allerede i startfasen vil anvendelsen af pavillonerne F og G til 40 børn overskride de tilladte 32 børn og ikke mindst medføre en væsentlig ændring af trafikken i området.”

Initiativgruppen bag Dragør Privatskole sidder tilbage med en følelse af, at der bliver stillet krav til privatskoleprojektet, som de kommunale alternativer ikke selv opfylder. Samtidig er de efterladt med et indtryk af, at Dragør Kommune ikke vil nogen former for udvikling og forandring.

Fejl i indstilling
Afslaget blev givet dels med begrundelse i, at skolen ikke ville overholde den tilladte normering samt at en skole ville betyde en væsentlig ændring i trafikken. Ifølge initiativgruppen er der dog væsentlige fejloplysninger i forvaltningens indstilling til BEPU.

– Der står i indstillingen, at en fuld skole er 244 børn. Det er kun 228 børn. Derudover ligger en fuld skole en del år ude fremtiden. Den eksterne advokat er altså blevet misinformeret. Det gælder også i forhold til normeringen, der ifølge forvaltningen er på 32 børn i bygningerne F og G. Den eksisterende lovlige anvendelse er op til 80 børn i bygningerne F og G. Alene bygning F har de sidste mange år været anvendt til 40 børn fra en udflytterbørnehave på Frederiksberg, påpeger initiativgruppen og tilføjer, at det desuden fremgår af Erhvervsministeriets vejledning om landzoner, at det ikke er et legitimt kriterie at lægge primær vægt på trafik.

Voldsomt overdrevet trafikproblem 
Hele diskussionen om de trafikale forhold ved opstart er ifølge initiativgruppen voldsomt overdrevet:

– Vi sidder i gruppen tilbage med en følelse af, at der bliver stillet krav til vores skoleprojekt, som de kommunale alternativer ikke selv opfylder. Samtidig er vi efterladt med et indtryk af, at Dragør Kommune ikke vil nogen former for udvikling og forandring.

Tilbage står også en stor gruppe frustrerede forældre:

– Hvad med alle dem, der ønsker dette lokale alternativ til den folkeskole, hvor de har svært ved at se deres børn opnå den optimale trivsel? Det er jo et faktum, at ikke alle børn passer ind i de rammer, som folkeskolen i dag tilbyder, påpeger initiativgruppen som nu retter fokus mod Kommunal Bestyrelsesmødet 26. marts, hvor Baggersminde igen vil være et punkt på dagsordenen.

– Det er nu vi skal have den privatskole! Er Kommunal Bestyrelsen ikke villig til at give dispensation, kommer vi ikke i gang i 2020, og Frelsens Hær kan jo heller ikke holde bygningerne til os til evig tid.

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?