Små kommuner vil være herre i eget hus

Borgmester i Dragør Eik Dahl Bidstrup tonede frem på skærmen i et indslag på TV2 Lorry den 5. marts, hvor han sammen med sin borgmesterkollega Henrik Rasmussen fra Vallenbæk Kommune argumenterede for, at kommunerne selv skal kunne passe pengekassen med henvisning til de forpligtende samarbejder kommunerne indgår i.

Borgmester i Dragør, Eik Dahl Bidstrup (V), mener at Dragør er fanget i garnet i forhold til selv at kunne bestemme over pengekassen. Både med udligningsordningen og med hensyn til de forpligtende samarbejder. Foto: AmagerNyt

Det forpligtende samarbejde er en del af kommunalreformen, hvor de mindste kommuner i 2007 blev pålagt et såkaldt forpligtende samarbejde med deres nabokommuner. Et samarbejde som skulle sikre de små kommuner faglige kompetencer. For Dragør betyder det et samarbejde med Tårnby Kommune, som varetager en række opgaver indenfor, natur og miljø, arbejdsmarkedsforanstaltninger, specialundervisning, genoptræning og visse socialsager for børn og voksne.

Men nu ønsker Eik Dahl Bidstrup at Dragør selv skal kunne bestemme rammerne for det forpligtende samarbejde eller sagt med andre ord så vil borgmesteren gerne selv kunne bestemme over pengekassen og hvordan pengene bruges. Det til trods for at borgmesteren er glad for samarbejdet med Tårnby, siger han med egne ord.

Men når regeringen pålægger kommunen at betale store summer til udligningsordningen og samtidig forpligter kommunen til at betale for et samarbejde med nabokommunen så mener borgmesteren at bægeret flyder over.

Vi spugte Eik Dahl Bidstrup:

Ønsker du at Dragør træder ud af samarbejdet med Tårnby?

– Nej! Dragørs samarbejde med Tårnby fungerer rigtigt godt. Det er i de senere år blevet bedre og bedre. Hvad vi ønsker er, at selv kunne prioritere samarbejde med både Tårnby og andre kommuner i et frivilligt samarbejde fremfor et forpligtigende.

Mener du I vil kunne spare penge i Dragør Kommune og samtidig løse opgaverne bedre og billigere?

– Jeg ved ikke om vi kunne spare penge. Det ville en konkurrenceudsættelse jo vise. Og så ville vi jo kunne henvende os til andre kommuner om muligt samarbejde til en måske billigere pris eller anden service. Men fokus er, at hvis regeringen vil have vi skal betale endnu flere penge til udligningen, så er der kun enkelte områder hvor vi kan skære i servicen, da en hel række opgaver er lovbestemt i det forpligtende samarbejde. Hos os vil det betyde, at f.eks. ældre og vores børn ville skulle lægge hårdere for, da de er nogle af de opgaver vi selv råder over.

Ser du ikke stordriftsfordele ved et samarbejde med en større kommune som Tårnby?

– Jo absolut. Jo flere frivillige samarbejder desto bedre.

Kan du se en fordel i at Dragør og Tårnby sammenlægges?

– Der er både fordele og ulemper. En fordel ville selvfølgelig være robusthed og stordriftsfordele. Men jeg mener, at ulemperne overstiger fordelene. Det gælder både det, at vi i så fald ville være tre landsbyer i udkanten af en storkommune og derved længere til rådhuset, det politiske liv og beslutninger.

– Dragør har en tradition for at der er kort afstand til politikerne. Jeg nyder de mange dialoger og møder jeg har med enkelte borger om både store, men oftest små udfordringer i hverdagen. Det vil blive svært i en storkommune. Rent organisatorisk nyder vi også godt af, at der er kort afstand mellem f.eks. forvaltningen og vores skoler, institutioner og kulturtilbud. Tæt dialog på hverdagsbasis er kun muligt i mindre kommuner.

– Og så har Dragør sin helt egen kultur og historie, som jeg mener vi bør bevare og dyrke. Det er vigtigt at have udsyn og samarbejde. Men det unikke vi har i Dragør bør bevares så vidt det er muligt.

Hvis vi ser på udviklingen så havde vi i Danmark, indtil 2007, 275 kommuner som blev lagt sammen til 98. I 1974 blev Store Magleby og Dragør lagt sammen. Mange af de sammenlagte kommuner kunne måske også have ønsket selvstændighed, med argumenterne for bevaring af historie og kultur. Tror du ikke man kan bevare historien og kulturen, på trods af sammenlægning og bør man ikke se på rationalisering og stordriftsfordele uden at det nødvendigvis betyder tab af historie og kultur?

– Jeg mener sagtens at man kan se på stordriftfordele i vores situation. Det kræver selvfølgelig lidt flere ressourcer. Det skal borgerne selvfølgelig vægte om de ønsker fremadrettet fremfor at lade andre administrere vores hverdag. Dragør kommune samarbejder allerede med flere kommuner i tværkommunale samarbejder for at hente stordriftsfordele. Blandt andet i omegnkommunernes samarbejde hvor vi er 15 kommuner der samarbejder. Blandt andet så er der et stort samarbejde om IT og GDPR, en opgave hvor vi står meget stærkere sammen. vi vil fremadrettet søge endnu flere gode samarbejder – også med Tårnby. Så stordrift kan sagtens foretages samtidigt med, at man beholder de helt nære ting, som kultur, ældrepleje, skoler og institutioner tæt på borgerne.

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?