Grænserne lukket – hvad nu?

Danmark lukkede lørdag kl. 12 grænserne for ikke-nødvendig passage af folk uden dansk statsborgerskab – med mindre man har et ”anerkendelsesværdigt formål” og der indføres nye rejserestriktioner som led i indsatsen mod coronavirus. Her får du overblikket over de nye regler hvis du skal rejse ind i eller via Danmark.

Foto: Øresundsbroen

Herunder får du et overblik over de nye skærpede rejserestriktioner:

Skærpede rejsevejledninger

 • Udenrigsministeriet har den 13. marts 2020 skærpet sine rejsevejledninger, så alle områder i verden, der ikke er røde, nu bliver orange. Det betyder, at alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frarådes indtil videre frem til og med den 13. april 2020. Udenrigsministeriet er løbende opmærksom på, om orange områder skal ændres til røde.
 • Danskere på rejse, der returnerer fra eller har været i orange områder, opfordres ligesom alle danskere til i videst muligt omfang ikke at møde fysisk ind på arbejde, men arbejde hjemmefra eller lign., mens rejsende, der returnerer fra eller har været i røde områder, opfordres til under alle omstændigheder at holde sig hjemme i 14 dage. Danskere, der bor i udlandet, opfordres til at blive, hvor de er, og følge de lokale myndigheders anvisninger.
Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark

Hvis man arbejder i Danmark og bor i Sverige, er det et “anerkendelsesværdigt formål” og man kan derfor frit rejse mellem landene. Husk at du skal medbringe gyldig dokumentation for arbejde i Danmark. Gyldig dokumentation kan ex være personalelegitimation eller en lønseddel. Du skal forvente en del længere rejsetid i opstartsfasen pga. grænsekontrollen. 

Afvisning af indrejsende ved de danske grænser

 • Den danske regering og de danske myndigheder har i løbet af de seneste dage og uger truffet en række væsentlige beskyttelsesforanstaltninger som led i indsatsen mod coronavirus/covid-19. Der er en risiko for, at omfattende indrejse fra udlandet af personer, som ikke har været underlagt tilsvarende beskyttelsesforanstaltninger, vil undergrave virkningen af de foranstaltninger, der er truffet i Danmark.
 • Regeringen har orienteret EU-Kommissionen samt de øvrige medlemsstater, herunder Sverige og Tyskland, om, at den eksisterende midlertidige grænsekontrol fra lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 udvides til at omfatte kontrol ved alle Danmarks grænser som led i indsatsen for at hæmme spredningen af coronavirus/covid-19.
 • Tiltaget vil blive understøttet af en tydelig kontrolindsats ved de væsentlige danske grænseovergange, herunder i lufthavnene, som vil blive implementeret i løbet af de kommende dage. Opgaven vil blive løst af politiet med meget betydelig bistand fra Forsvaret. Indsatsen forventes inden for kort tid at indebære hel eller delvis nedlukning af et betydeligt antal tog-, fly- og færgeruter for passagertrafik. Endvidere vil det i praksis betyde en indstilling af trafikken af krydstogtsskibe til Danmark. Grænsekontrollen løber indtil videre til og med den 13. april 2020.
 • Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen – fx hvis den pågældende bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer til Danmark.
 • Grænsekontrollen betyder, at der i forhold til persontransport må forventes markant forlængede rejsetider ind i Danmark. Der vil blive gennemført en informationskampagne i udlandet med fokus på de lande, hvorfra der normalt indrejser mange personer i Danmark, så færrest muligt rejser forgæves til landet. Danskere, der på nuværende tidspunkt er på ferierejse i udlandet, bør – også henset til kommende nedlukninger af eksempelvis flyruter – rejse tilbage til Danmark snarest. Myndighederne er i dialog med rejsebranchen med henblik på at sikre, at danskere på ferie har mulighed for at rejse tilbage til Danmark.
 • For så vidt angår godstransport lægges der stor vægt på behovet for at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder, herunder fødevareforsyning, og Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport.
 • Myndighederne er i den forbindelse i dialog med transportørerhvervene med henblik på at finde en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen, som ikke lægger større hindringer i vejen for leverandører af varer end nødvendigt.

Hvad er anerkendelsesværdige formål?

 • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark.
 • Personer, der skal levere varer til Danmark eller varer ud af Danmark
 • Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn
 • Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)
 • Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark
 • Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark
 • Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark
 • Personer, der skal deltage i en retssag i DanmarkStuderende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning).

Almindelige familiebesøg, turistbesøg, forretningsrejser, studieture o.l. udgør ikke anerkendelsesværdige formål.

Personer, der krydser den danske grænse for at komme hjem, fx svenskere, der har været på ferie i udlandet, vil blive anset for at have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Det samme gælder ved transit i lufthavnen og for flypersonale.

En person, der har en gyldig, men endnu ikke udnyttet arbejdstilladelse i Danmark, vil have et anerkendelsesværdigt formål med sin indrejse, hvis den pågældende indrejser for at arbejde i Danmark.

Danske statsborgere kan altid indrejse i Danmark. Personer, der i øvrigt har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse i Danmark, kan fx være:

Kilde: Politi.dk

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?