Københavns Lufthavn besættes

I april 1939 havde man åbnet den nye terminal i Københavns Lufthavn. Et længe næret ønske, da den ældre bygning fra 1925 var blevet alt for lille til den stigende trafik.

Fly fra Deutsche Lufthansa havde man set i mange år i lufthavnen. I årene 1940-45 så man også fly fra “Luftwaffe”.

Af Dines Bogø

Desværre begyndte man allerede i efteråret 1939 at mærke, at 2. Verdenskrig var brudt ud. Danmark havde den 31. maj 1939 indgået en ikke angrebsmagt med Tyskland og man holdt lav profil over for den sydlige nabo, der let kunne blive fornærmet. Men lige meget hjalp det.

Besættelsen

For 80 år siden, om morgenen tirsdag den 9. april 1940 overskred tyske tropper grænsen i Sønderjylland. Luftwaffe besatte Aalborg lufthavn og uskadeliggjorde samtidig over 30 danske jagerfly på Værløse flyveplads nord for København. Kriegsmarinen anløb flere danske havne.

10. april 1940. Københavns Lufthavn. Den tyske Ugerevy er på pletten og filmer den “dramatiske besættelse”.

Formålet med Operation ”Weserübung”, som angrebet hed, var at erobre Norge og i den forbindelse at anvende Danmark som springbræt.

I Københavns Lufthavn afventede man tyske tropper, men først dagen efter kom de tyske tropper.

Den største aktivitet ved overtagelsen den 10. april 1940 blev udfoldet af de teknikere, der filmede og fotograferede.

Udenrigsministeriet beordrede al flytrafik indstillet. Lufthavnen blev afspærret og Kyststien blev lukket. Stien blev aldrig genåbnet, men i 2003 åbnede man en ny forbindelse uden om lufthavnen. En rigtig vej anlagt ca. 1 km ude i Øresund.

Først sidst i juni 1940 genåbnede flyruten København-Berlin. Antal passagerer i Københavns Lufthavn var i 1939 72.000, men faldt i årene efter til omkring det halve. At antal passagerer ikke blev endnu lavere kan forklares med, at den nyåbnede rute København-Rønne var særdeles aktiv med flere daglige forbindelser.

April 1940. Vilhelm Lauritzens flotte terminalbygning fra 1937-39 er endnu uberørt.

Alle bygninger blev camoufleret. Vilhelm Lauritzens flotte terminal var skjult af store jordfarvede halmmåtter. På afstand lignede det Amagers største bakke.

April 1940. Livlig militær aktivitet i Københavns Lufthavn.

Amagerbanens trinbræt blev lukket sammen med persontrafikken i 1938. Da Amagerbanen genopstod i 1940 kom trinbrættet til at ligge inde i lufthavnen og trinbrættet blev ikke genåbnet. Trinbrættet lå for enden af nuværende Finger-A.

Når Amagerbanens tog passerede gennem lufthavnen skulle gardiner være trukket for alle vinduer.

1941. “Amagers højeste bakke”. Træstativ med halmmåtter pryder nu terminalbygningen. Senere blev der bygget et trætårn til antiluftsskyts “FLAK”.

Betonbaner i Lufthavnen

Den hårde vinter 1940-41 og efterfølgende optøning, fik græsarealerne i lufthavnen til nærmest at ligne en stor æltet mudderpøl. Det blev besluttet at anlægge en betonbane. Ministeriet for Offentlige Arbejder meddelte den 12. december 1941, at nu var bane 13/31 (1400 x 67 m) off. klar til brug.

Fortroligt tysk kort fra 1943. Banerne 13-31 og 04-22 er anlagt i 1941-43.

Det bliver besluttet, at anlægge endnu en bane. Det blev til hovedbanen 04/22. I dag 04R/22L. Denne bane var næsten klar, da den blev taget i brug 20. maj 1943.

Flere har nævnt, at det ikke var Luftwaffe, der havde ønsket betonbanerne. Ofte er det svært at se, hvem der har ønsket det ene eller det andet. Det var danske myndigheder, der altid stod for nyanlæg, selv om det var efter tysk ønske.

I lighed med de skydebaner, der blev anlagt på Fælledvej på sydspidsen af Amager i 1942. Tre gårde blev eksproprieret af danske myndigheder, men i praksis var det, fordi Luftwaffe skulle opføre en større radarstation.

Selv om der ikke var særlig stor dansk flyaktivitet i lufthavnen blev det alligevel besluttet, at anlægge to betonbaner yderligere og man tænkte også langsigtet. Der blev lyst servitutter om højdebegrænsninger på ejendomme ved lufthavnen.

I 1944 var de nye baner 09/27 og 17/35 færdige. En moderne lufthavn med ny administrationsbygning og fire betonbaner. Hovedbanen 04/22 havde tyskerne fået forlænget med 300 m allerede i 1944.

I Kastrup oprettede Luftwaffe en “Blindflyveskole”. Mange piloter under uddannelse nødlandede ved lufthavnen. En civil dansk ansat i lufthavnen lavede en illegal fyldig oversigt med de mange haverier. Her ses et nødlandet træningsfly ud for Dragør Nordstrand.
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?