Hvad sker der i Kongelunden?

På Sydvestamager kan man få mange oplevelser. F.eks. er der en ret ukendt badebro som kitesurfere bruger hele året. Området er også en del af ”Naturpark Amager”.

23. juni 2019. Historisk foto. Alle bygninger (kasernen mod syd og nyere pavilloner mod nord) er nedrevet. Kun få bygninger i det markerede område er bevaret. (Foto: Kortforsyningen).

Af Dines Bogø

I 1996 købte Dragør Kommune Kongelunds Fortet for 1 kr. Samtidig måtte kommunen købe arealerne omkring fortet for et millionbeløb. Kongelundshallen, den tidligere militære idrætshal, fulgte også med.

Kongelundsfortet er fortidsmindefredet og derfor er aktiviteterne, som Dragør Ungdomsskole og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) arrangementer tilpasset de historiske bestemmelser.

Kongelundskasernen

Forsvarsminister Orla Møller på besøg på Kongelunds Kasernen. Flyverdetachement 532 / Eskadrille 532). (Foto via www.nyluftvet.dk).

Et større areal på Kalvebodvej 250 ligger over for P-pladsen ved Kongelunds Fortet blev eksproprieret i 1951 af Søværnet. I tresserne blev Kongelunds Kasernen opført, hvor mandskab, der skulle betjene de nærliggende raketsystemer blev indkvarteret. Ni raketramper blev opført ved Pinseskoven tæt ved kommunegrænsen mellem Dragør og Tårnby.

Radaranlæg, der skulle anvendes i forbindelse med Nike-raketsystemet, blev bygget på det gamle Kongelunds Fort. Ramper, hvor radaranlæg var placeret ses stadig på fortet.

Eskadrille 532 forlader Kongelunds Kasernen 1. juli 1981. (Foto via www.nyluftvet.dk).

Da funktionerne omkring Nike-systemet blev nedlagt blev kaserneområdet ledigt. Forsvaret solgte området i 1995 til Indenrigsministeret (Direktoratet for Udlændinge).

I den nordlige del blev der på dispensation opstillet flere pavillonbygninger til brug for de afviste asylansøgere, som Røde Kors indlogeret i lejren.

Lejren nedlægges

Røde Kors forlod lejren i 2018 bl.a. fordi, der var konstateret skimmelsvamp i de oprindelige kasernebygninger.

25. november 2018. Center Kongelund. Røde Kors og de afviste asylansøgere har forladt Kalvebodvej. (Foto: Dines Bogø).

Statens tilbød i.flg. reglerne Dragør Kommune, at de kunne købe arealet og bygninger. Som man husker, var der livlig debat i medierne. Skulle kommunen købe området? Hvad kunne det bruges til? Er der restriktioner omkring anvendelse o.s.v.

18. december 2019. Udlændingestyrelsen har beordret den oprindelige kaserne (fem bygninger) nedrevet. Nedtaget efter regler om behandling af bygninger med skimmelsvamp. (Foto: Dines Bogø).

Statens ejendomsselskab besluttede, at nedrive den gamle kaserne. Bygninger blev fra december 2019 skilt ad og giftige materialer sorteret fra inden bygningerne blev helt nedrevet.

I marts 2020 fjernede man de nyere pavillonbygninger. Tilbage er kun den ældre ejendom ”Lille Kalvebodhøj” og nogle garagebygninger.

Senest har Økonomiudvalget i Dragør Kommune godkendt, at en bred arbejdsgruppe i samarbejde med DGI undersøger muligheder for anvendelse af området.

16. marts 2020. Set mod hovedindgang på Kalvebodvej. Her lå kasernen (5 bygninger). Til højre uden for foto, hvor 7 pavilloner stod, er det også tomt. (Foto: Claus Ehlers).

Evt. forhandlinger om grunden vil fremover foregå med ”Freja Ejendomme”, der sælger og udvikler statens tidligere ejendomme til nye formål.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?