Københavns Lufthavn sender ansatte hjem og lancerer spareprogram

Coronavirusen og nedlukningen af Danmark rammer nu for alvor Københavns Lufthavn (CPH) som planlægger hjemsendelse af op mod 1500 medarbejdere. I takt med, at SAS og andre flyselskaber kraftigt reducerer flyvninger og som følge af den aktuelle sundhedskrise, gør CPH klar til at håndtere den kommende periode med meget lav driftsaktivitet.

Københavns Lufthavn tilpasser sig situationen som følge af Coronavirus og nedlukningen af Danmark og sender nu folk hjem samtidig med at de lancerer et massivt spareprogram. Foto: CPH

En ikke uventet meddelelse fra CPH efter SAS og Norwegian de seneste to dage, på skift, meddelte at flyselskaberne sætte operationerne på pause og hjemsender medarbejdere. I presseneddemelsen fra Københavns Lufthavn A/S står endvidere:

I de seneste dage har lufthavnens ledelse arbejdet med en plan, der indebærer, at der spares på operationelle omkostninger og udskydes investeringer i den igangværende investeringsplan for CPH.

Samtidig er CPH i dialog med tillidsrepræsentanter fra de faglige organisationer om tiltag, der midlertidigt skal sikre, at lufthavnen kan opretholde en essentiel minimumsdrift og samtidig bidrage til kraftigt at reducere lufthavnens omkostninger. CPH forventer i den forbindelse også at gøre brug af den lønkompensationsordning, som regeringen har fremlagt sammen med arbejdsmarkedets parter.

Ordningen vil blive anvendt for medarbejdere, der som følge af den markant lavere driftsaktivitet vil blive sendt hjem. På nuværende tidspunkt er det forventningen, at CPH over de kommende uger gradvist vil sende op mod 1500 medarbejdere hjem. Det er vigtigt at understrege, at dette vil ske gradvist i takt med, at driftsaktiviteten reduceres.

CPH selv har i alt 2600 ansatte – mens der arbejder i alt mellem 22.000 og 23.000 i lufthavnens butikker og blandt flyselskaber og handlingsselskaber.

Vi er i øjeblikket i gang med at håndtere en helt usædvanlig og alvorlig krise for lufthavnen. Udover det, vi selv kan gøre for at operere på et lavere blus, er det positivt, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter har lanceret en løsning, der indebærer mulighed for lønkompensation til medarbejdere. Det hjælper os med at navigere lidt mere langsigtet og arbejde målrettet på at undgå afskedigelser, mens krisen står på,” siger Thomas Woldbye.

Foto: CPH

Besparelser på omkostninger og investeringer

Ved at gennemgå alle CPHs forretningsområder har ledelsen identificeret, at der for resten af året samlet kan spares i størrelsesordenen 250 – 350 mio. kr. i løbende driftsomkostninger, herunder omkostninger til marketing og konsulenter og eksterne kontrakter, samt reducerede personaleomkostninger, inden der indregnes den gradvise indfasning af lønkompensationsordningen.

Herudover er der identificeret en række igangværende projekter og investeringer, som midlertidigt sættes på hold eller udskydes. Det vil samlet medføre CAPEX-besparelser i lufthavnens investeringsprogram i niveauet 400-700 mio. kr. for resten af året. CPH er i gang med en række større udviklingsprojekter, bl.a. udvidelse af Terminal 3 airside, og det er bl.a. dette projekt, som lufthavnen udskyder en del af arbejdet på. Derudover er der en række mindre opgraderinger af lufthavnens infrastruktur, der midlertidigt sættes på hold, herunder klimarettede tiltag som opsætning af nye solpaneler og el-ladestandere. Alle safety-relaterede investeringer bliver friholdt fra besparelsesprogrammet, der nu bliver sat i værk.

På baggrund af den store usikkerhed, COVID-19 har skabt for flytrafikken i Danmark og resten af verden og usikkerhed om situationens varighed, er det på nuværende tidspunkt fortsat ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske påvirkninger af Corona-virussen. Derfor er det heller ikke muligt at give en forventning for omsætning, resultat før skat og samlede investeringer. Som en konsekvens heraf vil CPH fortsat løbende vurdere og tilpasse de operationelle omkostninger og investeringsniveauet.

Drift opretholdes for at understøtte samfundskritisk infrastruktur

De identificerede besparelser og udskudte investeringer går ikke ud over lufthavnens evne til at fastholde fokus på at drive en sikker og effektiv lufthavn.

Selv om mange flyselskaber er i gang med at lukke ned for store dele af deres operationer i CPH, har vi som lufthavn en vigtig opgave i at opretholde driften og sørge for at sikre samfundsnødvendige flyoperationer, herunder bl.a. fragt. Vores primære fokus er at sørge for, at de tiltag, vi gør nu, ikke giver varig skade på vores evne til hurtigt at komme tilbage i normal drift, når situationen kræver det. Samtidig skal vi beskytte CPH’s økonomiske fundament og langsigtede mulighed for at udfylde rollen som kritisk infrastruktur for Danmark,” siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

Som en af de meget samfundskritiske opgaver, understøtter CPH bl.a. den fragt, der enten som eksport skal ud af Danmark eller som kommer til Danmark med fragtfly og ordinær rutetrafik. Luftfragten i Danmark transporterer 33% af værdien af landets samlede eksport, og hver dag er der f.eks. store mængder af medicin og forbrugsvarer, der kommer ind og ud af landet.

Samlet kriseregning skal være så lille som mulig

CPH udgør således en vigtig del af dansk økonomi. Ifølge tal fra Copenhagen Economics bidrager luftfartsbranchen til at skabe velstand i Danmark for en værdi af op mod 100 mia. kr. – heraf 30 mia. kr. i direkte og indirekte effekter fra CPH årligt. Muligheden for hurtig udveksling af varer og tjenesteydelser er afgørende for en lille og åben økonomi som den danske. Det har den aktuelle krise lagt en væsentlig dæmper på, og hvis det lider varig skade, kan det medføre store økonomiske tab for hele samfundet og den danske velfærd.

Det er meldt ud, at regeringen aktuelt overvejer forskellige tiltag for at stabilisere den kritiske infrastruktur i dansk luftfart. Jeg vil gerne rose den handlekraft, der har været udvist fra politisk side for at sikre, at den store økonomiske krise som luftfarten er i, ikke giver varige skader på dansk økonomi som helhed. Det er godt for luftfartens kritiske rolle som kanal for at udveksle varer, services og oplevelser af høj værdi, at regeringen overvejer yderligere tiltag. Det handler ikke blot om at understøtte kritisk infrastruktur, men at sørge for, at den samlede regning af denne krise for hele samfundet bliver så lille som muligt,” siger Thomas Woldbye og fortsætter:

Det er klart, at vi skal gøre, hvad vi kan, for selv at håndtere denne pludseligt opståede udfordring for Københavns Lufthavn. Situationen er dog alvorlig, og vi kan komme til et punkt, hvor vi må spare så hårdt, at der er risiko for, at den kritiske infrastruktur tager varig skade. Udover større økonomiske tab for lufthavnen og staten, vil det kunne blive meget alvorligt for virksomheder, medarbejdere og leverandører til lufthavnen. Derfor vil det have helt afgørende virkning, hvis der kan findes politiske løsninger, som stabiliserer nedturen i luftfarten og forhindrer, at bunden går helt ud af selskaberne, der opererer på tværs af alle dele af luftfarten – fx i form af kompensationsordninger, som man så i EU under askeskyen og 9/11, og finansielle garantier. Hvilken præcis form eller timing, det får, har vi fuld tillid til, at regering og Folketinget kan vurdere,” siger Thomas Woldbye.

Gradvis nedlukning af lufthavnens drift og shoppingcenter

Københavns Lufthavn vil i de kommende dage indrette sin drift efter, at langt færre flyoperationer skal gennemføres. Allerede nu er passagertrafikken således reduceret med op til 70 pct., og dette tal ventes at vokse over de kommende dage.

På den korte bane vil der især være fokus på at håndtere ankommende fly med danskere, der har fulgt regeringens råd om at vende hjem til Danmark hurtigst muligt – samt på at bistå myndighederne med at håndtere opgaver i relation til den indførte grænsekontrol.

Samtidig løser CPH en aktuel udfordring for de flyselskaber, der har brug for midlertidigt at parkere deres fly, indtil driften kan genoptages. Det betyder aktuelt, at to ud af tre landingsbaner i lufthavnen er taget ud af drift og vil blive brugt som parkeringsplads for fly. Det er forventningen, at der inden længe er parkeret et højt tocifret antal fly på banerne i Københavns Lufthavn. Alle starter og landinger vil herefter finde sted på bane 22L/04R.

CPH driver normalt Danmarks største shoppingcenter. Lufthavnen har 91 butikker og 46 restauranter i terminalerne. En stor del af disse butikker og restauranter lukkes ned midlertidigt over de kommende dage. Lufthavnen har dog indgået aftale med en række forpagtere af butikker og restauranter, så et minimum af restauranter og butikker holder åbent til at håndtere de passagerer, der vil opholde sig i lufthavnen i den kommende periode.  Det gælder primært i lufthavnens finger C, hvor ankommende passagerer siden i lørdags er blevet paskontrolleret som følge af den indførte grænsekontrol.

Kilde: CPH

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?