Milliarder er nu klar til små og mellemstore virksomheder

I dag åbner en af regeringens corona-hjælpepakker til små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der er ramt af virkningerne af coronakrisen. Ordningen betyder at staten via Vækstfonden stiller garanti på 70% af bankernes nye lån til virksomheder, som allerede har eller forventer at lide et omsætningstab på mindst 30% som følge af coronakrisen.

Ordningen som er en del af en hjælpepakke på 25 mia. kr. vil kunne understøtte udlån til små og mellemstore virksomheder. Det er Vækstfonden som stiller garantien for nye lån og driftskreditter. Ansøgningen foregår via virksomhedens bankforbindelse som har mulighed for at lave ansøgningen online. Banken får via ordningen dækket 70% af deres eventuelle tab.

“I dag er fundamentet for garantien faldet på plads efter en EU-godkendelse af ordningen. Det er derfor med stor glæde, at vi i Vækstfonden nu kan hjælpe med en økonomisk håndsrækning til de SMV’er, der har måttet se omsætningen dale og kunderne forsvinde, efter coronakrisen brød ud”

– Rolf Kjærgaard, adm. direktør i Vækstfonden

Fakta om COVID-19-garanti for SMV’er:

  • Garantien dækker 70 pct. af pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. eventuelle tab.
  • Garantien har en løbetid på op til 7 år der nedskrives årligt, lineært.
  • Prisen består af stiftelsesprovision på 2.500 kr. og en årlig provision, der udgør 1 pct. af det beløb, der garanteres for.

Hvem kan få en garanti?

Danske, færøske og grønlandske SMV’er inden for alle brancher kan få COVID-19-garanti. En SMV er defineret som virksomheder, der:

  • beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
  • en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Sådan søger du:

  1. Kontakt din bank: Tal med din bank eller finansieringsinstitut om dine muligheder for at anvende COVID-19-garanti for SMV’er.
  2. Banken ansøger om garanti online: Hvis dit finansieringsinstitut vil yde et lån mod at få supplerende dækning med en COVID-19-garanti fra Vækstfonden, skal de blot ansøge om garantien online.
  3. Vækstfonden gennemgår ansøgningen: Vækstfonden gennemgår og accepterer anmeldelsen hurtigst muligt – typisk inden for 48 timer.

Seneste artikler

 

Fik du læst?