Dele af Naturpark Amager lukkes frem til 15. juli

Fra 1. april skal vi ikke kun holde afstand og passe på hinanden i Naturpark Amager. Vi skal også passe på ynglefuglene. Derfor er besøgende forment adgang til Kofoeds Enge frem til 15. juli.

Fra 1. april til 15. juli etablerer ænder, terner og vadefugle deres reder på Kofoeds Enge, syd for Kongelundsfortet. Hvis de forstyrres, jages de fra rederne, og ungerne dør. Fordi strandenge har så lav bevoksning, bliver menneskelig færdsel meget forstyrrende for fuglenes yngletid. Er fuglene skræmt væk fra deres reder med ungerne for længe ad gangen, risikerer ungerne at blive dehydrerede og dø.

Det er kun tilladt at færdes på den tørre eng længst væk fra vandet, og adgangsforbuddet gælder også 50 meter ud fra kysten. Her går lystsejlere somme tider i land på sandøerne, og det går særligt ud over ynglende havterner og dværgterner, der har reder på stranden ved Sydvestpynten og Kofoeds Enge samt ude på sandøerne og de små revler.

Fugle-illustration: Jens Overgaard Christensen

Se Naturstyrelsens kort over Amager Vildtreservat her.

Seneste artikler

 

Fik du læst?