Konservative i Dragør træder ud af budgetforhandlingerne

Den Konservative byrådsgruppe i Dragør træder ud af budgetforhandlingerne. Det oplyser gruppen fredag 10. april i en pressemeddelelse. I Dragør Kommune arbejdes der på højtryk for at finde store besparelser og alene i 2020 skal der findes 22 mio. Hvor man skal finde pengene er der tilsyneladende ikke enighed om og det får nu den Konservative byrådsgruppe til at træde ud af de videre budgetdrøftelser.

Fra venstre: Kenneth Gøtterup, Martin Wood Petersen og Katrine Tholstrup

Indlæg af den Konservative byrådsgruppe i Dragør: Kenneth Gøtterup, Katrine Tholstrup, Martin Wood Petersen

Konservative fremlægger ansvarligt budget til vedtagelse

I en pressemeddelelse den 6. april (kan læses sidst i indlægget) orienterede Konservative om den fortsatte alvorlige situation i Dragør, de lidt langsomme budgetforhandlinger og fremtiden for Dragør.

Siden da har der været konstruktive forhandlinger mellem partierne og konklusionen på dette er, at vi alle på tværs af partierne er enige om, at Konservative ikke deltager i resten af forhandlingerne. Og hvorfor gør vi så ikke det?

Den fælles opgave

Kr. 22 mio. skal der findes besparelser for i 2020 og fra 2021 og årene frem, skal der findes varige besparelser for kr. 34 mio. kr. Samtidig skal kassebeholdningen styrkes, da konsekvensen pt. er, at kassen er tom (7 mio. i kassebeholdning) når året er omme, og konsekvensen hvis ikke vi styrker kassebeholdningen er, at vi bliver sat under administration. Så opgaven er stor, men for så vidt enkel. Samtidig ligger

Høringssvar og bud på løsninger

Vi har modtaget mange høringssvar fra borgere, foreninger, bestyrelser, råd og nævn, og fra de tillidsvalgte medarbejdere på rådhuset. Et samlet kendetegn for høringssvarene er, at alle anerkender kommunens vanskelige økonomiske situation og at der skal spares. Men der peges også på, at besparelserne helst ikke skal ramme ens eget område.

Der er væsentlige høringssvar der skal fremhæves og det er høringssvarene fra den kommunale organisation. Her peger man på behovet for, at når besparelser skal gennemføres, at der træffes beslutninger der er langtidsholdbare, at der ikke laves en tilpasning for 2020, for så igen at lave samme øvelse senere på året når 2021 budgettet skal vedtages. Men at man der i mod træffer beslutning en gang for alle om fremtidens budget, så de kommunale arbejdspladser ved hvad de har at gøre godt med i deres planlægning og kan skabe bedst mulig ro. Et synspunkt der udviser stor ansvarlighed over for arbejdspladsen og ikke mindst den kommunale service over for borgerne.

Alle partier har modtaget direktions forslag til besparelsesmuligheder. Dels en lang række besparelser på driften og dels besparelser der kommer som en del af strukturomlægninger i kommunen. Fx flere børn i klasserne, lukning af institutioner, salg af bygninger mv. Det samlede besparelsesforslag på den ordinære drift opfylder langt fra kravet om at spare kr. 34 mio. Så for at indfri sparekravet vil det nødvendigt at der også vedtages besparelser der er omfattet af de strukturelle omlægninger

Konservative værdier

Konservative anerkender, at hvis Dragør skal forsøge at bevare sin status som selvstændig kommune skal vi finde besparelser for kr. 34 mio. For at gøre dette og for at skabe de bedste rammer og vilkår for såvel medarbejdere og borgere, er det væsentligt for os, at vi sikrer tre særlige fokusområder:

  • At skattestigninger ikke er en del af løsningen
  • At vi ikke optager yderligere lån i Dragør
  • At vi lægger en langsigtet økonomisk løsning for 2021,2022, og 2023, når vi vedtager det nye budget ultimo april måned.

Efter gode og konstruktive drøftelser med de andre partier, må vi desværre konstatere, at vi står alene med disse synspunkter og der derfor ikke er basis for, at Konservative fortsætter i de videre drøftelser. I stedet fremlægger vi ved budgetvedtagelsen den 28. april 2020 vores forslag til, hvordan vi sikrer den kommunale økonomi.

Vi respekterer de andre partiers tilgang til budgetplanlægningen, men må også konstatere at vores grundlæggende værdier for ansvarlige budgetter er forskellige og vi er bekymret for Dragørs fremtid. Ikke mindst når vi ser på deres budget for 2020, hvor de lagde kr. 12 mio. ind i besparelser som aldrig blev udmøntet og AOV ikke har været i stand til at overholde deres vedtagne budget for 2019.

Herunder er indlæg fra den Konservative byrådsgruppe dateret den 6. april 2020:

Vi er stadig udfordret på økonomien og det er alvorligt.

Verdenssituationen har ændret sig og vi befinder os i en alvorlig samfundsmæssig krise med Corona. En krise vi absolut skal tage alvorlig. Men uagtet det, skal vi stadig have fokus på det nære og her er vi stadig svært udfordret på økonomien.

Den økonomiske situation

Allerede i uge 6 blev kommunalbestyrelsen orienteret om den alvorlige økonomiske situation i Dragør. Et merforbrug på kr. 22 mio. i regnskab 2019. Et budget vedtaget af Venstre, Socialdemokraterne, DF og Liste T, hvor man mangler at udmønte for kr. 12 mio. i besparelser og samtidig en forventet kassebeholdning ved årets udgang på kr. 7 mio. En samlet økonomisk situation, hvor Indenrigsministeren inden 2020 er gået vil have sat Dragør under administration, hvis ikke der gøres noget.

Den politiske passivitet

Ved budgetvedtagelsen for 2020 valgte Venstre, Socialdemokraterne, DF og Liste T, at lægge kr. 12 mio. ind i besparelser der skulle findes af en nedsat demokratiudvalg. Konservative pegede både i 2018 og 2019 på, at økonomien var svag, og at der skulle laves rammebesparelser i kommunen for kr. 20 mio., midlertidigt stop på en række anlæg og en ny langsigtet økonomisk prioritering.  Vi blev stærkt kritiseret af alle partier for uansvarlighed, for at ville lave en økonomisk massakre på velfærden, at vi førte for hård en borgerlig økonomisk politik. Tilbage står blot at konstatere, at havde hele kommunalbestyrelsen stoppet op, havde vi ikke stået i så kritisk en situation som nu.

I stedet må vi konstatere, at vi siden uge 6 har kendt til den alvorlige situation og første reelle budgetforhandling mellem kommunalbestyrelsens partier fandt sted torsdag den 26. marts 2020. Hos Konservative forstår vi ikke, hvordan den politiske ledelse kan have så god tid.

Det kommer til at gøre ondt

Budgetforhandlingerne er således i gang nu og kommunalbestyrelsen skal finde 22 mio. i 2020 for akut styrkelse af vores likviditet og varige besparelser på kr. 34 mio. fra 2021. En stor del af udfordringen i 2020 kan let findes ved den beslutning en enig kommunalbestyrelse netop har taget i sidste uge om, at indefryse alle overskud på kommunens tilbud fra 2019 og samtidig stoppe en række anlæg. Den store øvelse kommer når vi samtidig skal finde varige besparelser fra 2021 på kr. 34 mio. Her er det Konservatives spinkle håb, at alle partier vil være med til, at beslutte besparelserne allerede nu, så vores kommunale arbejdspladser ved hvad de har at gøre godt med i årene fremover, at de ikke skal opleve at vi hele tiden genåbner budgettet.  Og fra Konservative mener vi, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lave de besparelser der er nødvendige. Og det kommer til at betyde serviceforringelser på alle områder og samtidig kommer vi at lave en række strukturelle ændringer. En så stor besparelse vil udfordre alle områder. Vi syntes ikke det er nemt, vi kommer til at lave besparelser, hvor vi ikke syntes der bør spares, men opgaven og ansvaret er, at sikre et budget i balance, hvor man ikke bruger mere end man tjener.

Der er alternativer

Vi ved, at andre partier, særligt dem til venstre for midten vil bebrejde os vores økonomiske politik. Og der er også alternativer. Alternativerne består i, at spare meget mindre, men stadig så det mærkes, hæve skatten markant og øge gælden i Dragør kommune.  Det er traditionelt en mere venstre orienteret tilgang til styring af kommunal økonomi. Når man er ansvarlig borgerlig politiker tager man ansvar for ikke at bruge mere end man tjener, man sikrer et mindre overskud, og man låner ikke til forbrug, eller hæver skatterne, samtidig med man ikke løse de generelle problemer.

Kenneth Gøtterup, Katrine Tholstrup, Martin Wood Petersen

Den Konservative byrådsgruppe i Dragør, 6. april 2020

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?