Lidt strøtanker om ”Kort over Amager”

Boghandler Bloch overtog i 1939 en boghandel på Amagerbrogade over for Elbagade. Som noget særligt udgav han for 75 år siden ”Ole Blochs’s Kort over Amager”. Man var ikke forvænt med, at få et kort over hele Amager med så mange fine detaljer.

Store Magleby landsby set mod sydvest i slutningen af trediverne. De markante bygader er Hovedgaden og Kinkelgade. Møllers gartneri, der i to omgange, blev kraftigt påvirket, da Englandsvej blev anlagt og omlagt, ses midt på foto. Svært at se “Lergravene”, som i dag er et firkantet beplantet område.

Af Dines Bogø

Når man folder kortet ud dukker der små pudsigheder frem. Kortet er udgiver i 1945, men det er meget tydligt, at hele lufthavnsområdet er tegnet i 1939. Tyskernes udvidelser i 1943-45 er ikke med og Amagerbanens trinbræt (1907-1938) i Lufthavnen eksisterer stadig.

Ole Bloch, der udgav “Kort over Amager” i 1945. Kortet er udlånt af forh. pastor Erling Agnild, Store Magleby. På forsiden af kortet ser man stadig Københavns Lufthavn, som den så ud for besættelsen. Bloch har heller ikke medtaget det inddæmmede areal, der blev påbegyndt 1940-41.

Gadenavne

Som bekendt blev gadenavne ændret i Gl. Dragør i 1931 efter forslag fra Chr. Nicolaisen.

Der er også sket ændringer i Store Magleby Landsby. På Bloch’s kort ser man stadig nogle af de ældre navne.

Hovedgaden hedder Maglebygade. Nordre Kinkelgade er opdelt i flere vejstykker: Kinkelgade, Store Maglebystræde og Størrestræde. Endnu tidligere blev vejstykkerne kaldt: Krinkelgade og ”Neden om”.

Store Magleby landsby 1945. “Trafikknudpunkt” med flere buslinjer. Jernbanestation. Vej til Kastrup/Tårnby mod nord. Mod syd til Søvang, Kongelunden m.v. og mod øst direkte vej til Dragør. Der var 4 købmænd, bager, slagter, Tatol, postkontor og kommunekontor,

Amagerbanens busruter er indtegnet og det fremgår tydeligt, at der endnu ikke var kommet busforbindelse over Sydstranden. Jernbanen er stadig i drift også med persontransport.

Den mørke streg er grænse mellem Store Magleby og Dragør kommuner. I dag er det kirkesognegrænse. Grønvej blev omdøbt til D.B. Dirchsens Allé. Den tyske rullebane fra 1944 er ikke indtegnet. På senere kort, er netop denne cementvej meget dominerende på bykort. Sådan en ringvej på 8 km ses tydeligt.

Nordstranden og Sydstraden er primært sommerhusområde. De nu kendte villakvarterer kommer først til 20-30 år senere.

Den mørke linje er kommunegrænsen. Erling Agnild, der var landligger på Solvænget, har indteget den sti, der gik ned til “Sydstrandens Fremme Badebro”. Nuværende Fasanvænget, der er fordelingsvej i Vængekvarteret, bestod dengang af flere stumper småveje. Skulle man fra Sydstranden til København skråede man over markerne til bussen på Kirkevej. Man kunne tage toget fra en af Amagerbanens stationer (Store Magleby eller Dragør). Man kunne også tage Søvangbussen fra Møllevej.

Boghandler Ole Bloch

Kigger man på en fortegnelse over boghandlere i Sundby finder man over 80 navne, men forretninger har selvfølgelig ikke eksisteret samtidig.

Ole Bloch solgte i 1956 sin boghandel på Amagerbrogade 166. Den blev nedlagt i 1974.

I baggrunden en af Store Maglebys købmænd. Lige til venstre for gadekæret havde Amagerbanens holdeplads for sine to ruter. Dragør- og Søvangruten. (Postkort i privateje).

Familien Bloch boede i Sundby og de havde sommerhuset ”Solkrogen” på Blokhusvej 4 i Dragør. I det område, der for mere end 150 år siden, var en del af ”Grushullerne”.

Den nye politiskole fra 1944 er kommet med på kortet. Den militære observationsvold “Langebjerg” man ser ved Grønjordsvej, blev af de lokale børn kendt som “Langbakken”. Ørestads Boulevard ligger i dag præcis hen over bakken. Islands Brygge er endnu et store industriområde. DSBs forbindelsesspor ses tydeligt hen over “Bryggen” og Amagerbro. Det ene af de to krudtmagasiner, der lå på “Bryggen” eksisterer stadig ud for Drechselsgade. I dag bruger Politiets Hundesektion bygningen på Artillevej 129.

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?