Dragør åbner op for skoler og dagtilbud den 17. april

I Dragør Kommune åbner man op for skoler og dagtilbud fredag den 17. april i henhold til regeringens beslutning om at påbegynde en genåbning af landet. Det står klart efter et ekstraordinært møde i Dragør Kommunalbestyrelse 2. påskedag. Åbningen sker under forudsætning af, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt – set i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, meddeler Dragør Kommune i en pressemeddelelse.

Opdateret: Børn med coronasmittede i familien skal ikke møde i skole. Det har regeringen besluttet 2. påskedag, oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Følgende blev bestemt på det ekstraordinære møde i kommunalbestyrelsen i Dragør:

  • At skoler, SFO’er, daginstitutioner og klub åbner fra fredag den 17. april 2020, når de af forvaltningen erklæres at være parat til det i henhold til de retningslinjer og bekendtgørelser, der er udstukket af Sundhedsstyrelsen, regeringen, KL og faglige organisationer, som for eksempel BUPL og Danmarks Lærerforening.

Direktør Asger Villemoes Nielsen siger: ”Når vi skriver fra den 17. april, er det, fordi vi skal være helt sikre på, at vi overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer, inden vi åbner. Vores klare forventning er, at vi med de næste tre dages intense indsats, bliver klar over hele linjen. Skulle der – meget mod vores forventning – være et enkelt sted, hvor vi alligevel ikke bliver klar, vil forældre og børn få direkte besked.”

Ifølge meddelelsen fra Dragør Kommune er det den enkelte institution og skole, som tilrettelægger den praktiske genåbning i overensstemmelse med til de pågældende retningslinjer og lokale fysiske forhold.

Hertil uddyber Asger Villemoes Nielsen: ”Logistisk, økonomisk og hygiejnisk vil der være forhold, der skal løses lokalt på den enkelte institution. Forhold, der skal leve op til retningslinjerne, men som kan løses forskelligt fra institution til institution, og som nødvendigvis skal løses forskelligt for at kunne virke så godt som muligt.”

Eventuelle henvendelser fra borgere i forbindelse med at håndtere åbningen rettes til institutions- eller skoleledelsen efter helt normale procedurer eller klagevejledninger, og at disse om nødvendigt videreføres til forvaltningsniveau, oplyser Dragør Kommune endvidere i pressemeddelelsen.

”Vi informerer forældrene tæt om, hvordan åbningen kommer til at ske det enkelte sted,” siger Asger Villemoes Nielsen og fortsætter: ”Det er vigtigt, at forældre stiller de spørgsmål, som de måtte have i denne uvante situation. Det handler om, at man skal være tryg, når man sender sit barn af sted – om det så er i dagtilbud eller i skole.

Kommunalbestyrelsen skal hver uge orienteres om status

”Kommunalbestyrelsen har bedt bad os have en særlig opmærksomhed på at planlægge den kommende overgang fra dagtilbud til skole/SFO og fra SFO til klub. Det går vi straks i gang med at drøfte og i løbet af den kommende uge beslutte, hvordan vi planlægger bedst muligt,” slutter Asger Villemoes Nielsen.

Seneste artikler

 

Fik du læst?