Hovedvejen til/fra Amager

I 1800-tallet foregik al trafik mellem Sjælland og Amager vi Knippelsbro. Militæret havde en mindre træbro på det sted, hvor Langebro ligger i dag.

I 1903 åbnede en ny Langebro, der også måtte benyttes af civile. Svingbroen, som den blev kaldt, eksisterede til 1930, hvor der blev bygget en ny ”midlertidig bro”.

1. juli 1907. Amager Mølle, der lå på hjørnet af Amager Boulevard og Kongedybet. En stubmølle fra 1600-tallet blev i 1783 erstattet af en hollandsk mølle. Overdelen blev i 1887 udskiftet med et mindre spir. Da ejendommen blev nedrevet i 1915 havde den fungeret som café i mange år. I baggrunden ses spiret på hjørneejendommen på Prags Boulevard.

Af Dines Bogø

Forbindelse til Langebro foregik via Langebrogade til man i 1907 kunne åbne en by bred forbindelsesvej, som vi i dag kender som Amager Boulevard.

1879. Christianshavns Vold. Langs med de små fremskudte forsvarsanlæg (Redaner) ligger en smal militærvej. Her blev Amager Boulevard anlagt 1903-06.

Den nye bro blev benyttet af sporvogne, jernbanetog, fodgængere, cyklister, hestevogne og bilister.

Postkort fra slutningen af tyverne viser tydeligt, at der er behov for en ny bredere bro. (Postkort udlånt af Jan Jørgensen).

Op til 1915 betalt man stadig bompenge for at komme ind i København. Opkrævningen foregik bl.a. ved den tidligere kommunegrænse mellem Sundbyerne og København, der lå ved Prags Boulevard.

1907. Den nyanlagt Amager Boulevard set fra Amagerbrogade. Røde Mølle set lidt fremme til venstre. Nordeas indgang ligger i dag, hvor kiosken lå. (Postkort udlånt af Jørgen Aamand).

Fra 1907 fordelte trafikken sig ved krydset Amagerbrogade / Amager Boulevard. Senere kom der yderligere forbindelse til Amager Boulevard via Amagerfælledvej, Artillerivej og Islands Brygge. I mange år kunne man også køre i bil fra Christianshavn til Amager Boulevard via Langebrogade.

Amagerbrogade 26 / Amager Boulevard 133. Den specielle indgang er inspireret af en ældre kiosk, der lå på hjørnet til 1917. Kuplen blev nedtaget omkring 1940. For tre år siden kunne banken (Privatbanken, Unibank, Nordea) markere 100 års jubilæum. (Foto: Københavns Museum).

Bygninger på Amager Boulevard

Amager Boulevard er anlagt på et militært og område kaldet Enveloppen. Fransk udtryk for en vej, der går uden for en voldgrav. På nordsiden af Enveloppen ligger Christianhavns Voldgrav. Militæret brugte Enveloppevej til afpatruljering af voldarealet.

Amager Boulevard ses midt på foto. I ældre tid måtte der kun ligge mindre bygninger af træ i.flg. en militær forordning. Man skulle have frit udsyn og skudfelt fra Christianhavns volde. Fra 1909 måtte man opføre ejendomme i murværk. (Foto: Kortforsyningen 23. juni 2019).

På norsiden af stykket, hvor Amager Boulevard svinger væk fra kanalen, lå der forskellige tømmerpladser. I 1923 blev Den Kgl. Mønt opført på hjørnet af Amagerfælledvej, hvor Falcks Redningskorps tidligere havde haft sin entreprenørafdelingen. I 1932 åbnede Kvinderegensen, oprindelig kollegium for kvindelige studerende.

6. maj 1945. Amager Boulevard og Langebro var anført som rute for de tyske tropper, der skulle forlade Amager. Luftwaffepiloter, jordpersonel og helferinnen på vej over Langebro til Værløse, hvorfra hjemmarchen foregik et par dage senere. Den var meget almindeligt, at det kvindelige personel blev beskyttet midt i kolonnen. I baggrunden ses et linje 5-vogntog ved den midlertidig sløjfe, der var etableret ud for Thorshavnsgade. (Foto: Frihedsmuseet).

På det sidste stykket mod Amagerbrogade blev der på begge sider fra 1909 opført store beboelsesejendomme. Før den tid var det kun tilladt at have lette træbygninger, da det skulle være frit udsyn af hensyn til skudfelt fra Christianhavns Vold.

Fra 1907 havde Langebro i forskellige udgaver forbundet Amager Boulevard med Sjælland. Svingbroen fra 1903 erstattes i 1930 af en midlertidig bro (der holdt i over 25 år). Indtil 1959 passerede hovedparten af trafikanterne Langebro. De mange daglige oplukninger medvirkede til trafikale problemer. (Erik Johansen har taget fotos i maj og juli 1930).

Over for Den Kgl. Mønt lå Statsprøveanstalten (mekanisk afprøvning byggematerialer m.v.) fra 1919 og nedrevet i 1995. Grunden er først blevet bebygget for få år siden.

1919. Den nyopført Statsprøveanstalt. Bygningen på Amager Boulevard 110 blev nedrevet i 1995. Der gik over 20 år før grunden blev bebygget.

Ved siden af finder man Statens Serum Institut, der er blev opført fra 1902 og senere udvidet med Artillerivejens kaserne.

Postkort fra 1930 set mod Amager Boulevard. Den nye midlertidige bro (1930-54) lå ud for Vester Voldgade, hvor cykelbroen “Lille Langebro” i dag er placeret.

På sydsiden af Amager Boulevard op til Islands Brygge lå ”Ny Tøjhus” også kaldet Hærens Geværfabrik. På hjørnet af Artillerivej over for Serum Instituttet var der kolonihaver indtil Hotel Scandinavia blev opført i 1973.

23. juni 2019. Den gamle “Tøjhusgrund” er nu udbygget med boliger og kontorejendomme. SAS-hotel er opført i 1973. Bemærk “Lille Langebro” mellem Langebrogade og Vester Voldgade, der åbnede i efteråret 2019. (Foto: Kortforsyningen).

I 1975 blev de fleste bygninger på Tøjhusgrunden nedrevet, da man ikke ønskede, at de tomme bygninger skulle besættes af uvedkommende. De sidste af hærens bygninger blev nedrevet i 1990.

Ca. 1925. Svingbroen med jernbanespor, der forbandt Sjælland og Amager. Der var badeanstalt ved Langebro i mange år, men vandet var bestemt ikke på højde med den kvalitet, man har i dag i Havneløbet.

Trafikanter mellem Sjælland og Amager kunne fra 1959 også benytte Sjællandsbroen og fra 1987 yderligere Kalvebodbroerne.

I dag findes der også tre gang- og cykelbroer over havneløbet.

Erik Johansen tog flere fotos, hvor man ser en ældre og en ny bro. Juli 1930 og juni 1954 set mod Sjælland.
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?