Amager Privatskole starter ekstra 0. klasse op

Som følge af særligt stor efterspørgsel har Amager Privatskole valgt at starte to 0. klasser op til august. Skolen tilbyder undervisning for 0.-9. klasse med skolefritidsordning for 0.-3- klasse og der er fortsat enkelte ledige pladser i 0. og 1. klasse. Overskuelighed, tryghed og et stærkt forældre-samarbejde er områder, hvor skolen adskiller sig fra folkeskolen.

Foto fra Amager Privatskole

En dannelseskuffert til rejsen

På Amager Privatskole er der højst 23 elever i hver klasse, dog kun max 20 elever i indskolingen. Tryghed, trivsel og gensidig respekt er værdier, der vægtes højt. Elevernes udvikling beskrives på skolens hjemmeside www.amagerprivatskole.dk som en rejse med en dertil hørende dannelseskuffert, der til slut er så fyldt, at eleverne har størst mulig frihed til det efterfølgende uddannelsesvalg. Allerede fra første skoledag arbejder skolens lærere både fagligt og socialt med den enkelte elev. 

Høje mål uden at være elite

Det er især ambitionerne om at skabe overskuelighed, tryghed og et stærkt forældre-samarbejde, der ifølge Amager Privatskole gør skolen anderledes end folkeskolen, men skolen understreger også, at den klart står mål med den offentlige skole, når det kommer til kvaliteten af undervisningen, uden dog at være en eliteskole. Amager Privatskole blev grundlagt i 1977 og har pt 230 elever. 

Fakta

Som følge af særlig stor efterspørgsel valgte bestyrelsen på Amager Privatskole, efter et dialogmøde med skolens forældre i september 2019, at starte to 0. klasser op til august, og med skolestart for heltidsbørnene den 1. maj.

Amager Privatskole afgiver til juni to 9. klasser og har taget de erfaringer med, som det har givet at starte en ekstra udskolingsklasse op. Med den erfaring bag sig ønskede forældrene, at det var fra indskolingen, der i det næste skoleår skulle være to årgange.

Amager Privatskole tilbyder undervisning for 0.-9. klasse med skolefritidsordning for 0.-3- klasse. Der er fortsat enkelte ledige pladser i de kommende 0. og 1. klasser.

Læs mere om Amager Privatskole på www.amagerprivatskole.dk

Seneste artikler

 

Fik du læst?