6 millioner til Naturpark Amager

Ny bevillig fra Lokale og Anlægsfonden giver nu det aktive friluftsliv i Naturpark Amager et ekstra løft. Pengene skal bruges på at opgradere indgangen ved DR-byen og samlingsstedet ved Havneslusen og på den måde lokke endnu flere af os ud i naturen og friluftslivet.  

Illustration: Naturpark Amager

Af Pia Melander Guilbert

Let tilgængelige natur- og friluftsoplevelser på kanten af storbyen. Det er hvad, man gerne vil signalere med den igangværende udvidelse af Naturpark Amager, der er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv. Det nye er, at Lokale og Anlægsfonden yderligere har bevilget seks millioner til at opgradere to af de kommende nedslagspunkter – hovedindgangen ved DR-byen og samlingsstedet ved Havneslusen.

Illustration: Naturpark Amager

Flere muligheder

Udvidelsen skal dels få endnu flere af os til at få øjnene op for natur- og friluftsmulighederne i parken, dels imødekomme ønsker fra lokale brugere, som løbere, skoler og rollespilsgrupper om blandt andet bedre grejdepoter til udstyr, flere opholdsmuligheder, stenrev og nye træer, der forbedrer biodiversiteten, samt flere nye læringsfaciliteter. 

Aktivt udeliv på hele intensitetsskalaen

Forud for projektet, har Lokale og Anlægsfonden sammen med Københavns Kommune, projektets øvrigeparter og en lang række brugergrupper, gennemført et udviklingsforløb, der skal sikre flere og bedre aktivitets- og oplevelsesmuligheder på de to bynære spots – hovedindgangen ved DR-Byen og samlingsstedet ved Havneslusen.

”De to spots understøtter aktivt udeliv på hele intensitetsskalaen for både fritidsliv på egen hånd, foreningsliv og i en læringskontekst. De udgør i sig selv en destination, der danner ramme omkring en række forskellige naturaktiviteter og oplevelser, men en vigtig rolle er også, at facilitere den videre bevægelse ind i parken mod nye naturoplevelser,” skriver Lokale og Anlægsfonden i en pressemeddelelse. 

Udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, Jens Øyås Møller udtaler i pressemeddelelsen:  

”Hovedindgangen ved DR-Byen og samlingsstedet ved Havneslusen, er flotte eksempler på hvordan man med et stærkt arkitektonisk greb og en grundig brugerinvolvering kan skabe tilgængelige natur- og friluftsoplevelser for alle, på kanten af storbyen.”

Illustration: Lokale og Anlægsfonden

Seneste artikler

 

Fik du læst?