Ove Sprogøe i Tømmerup

Ove Sprogøe og hustruen Eva forelskede sig i 1955 i ”Remmerhus” på Tømmerup Stationsvej som AmagerNyt skrev om i første del om den folkekære skuespiller. Familien Sprogøe havde en særlig tilknytning til huset i præcis 50 år. Her kommer anden del om Ove Sprogøe og Tømmerup på Amager.

Fra halvtredserne. Tømmerup Stationsvej 6. (Fotoarkiv: Familien Sprogøe).

Af Dines Bogø

Ove Sprogøe

Skuespiller Ove Wendelboe Sprogøe Petersen. Født i Odense 1919. Død i Kastrup-2004. Eva og Ove Sprogøe blev gift på Østerbro få måneder før befrielsen i 1945.

Den oprindelig veranda. Eva Sprogøe ved det komfur, der fulgte med, da de købte huset i 1955. (Fotoarkiv: Familien Sprogøe).

Deres tre drenge er Sven fra 1948, Jørgen fra 1950 og Henning, der også er skuespiller, er fra 1953.

Ove Sprogøe spillede utallige roller på teatre, primært Folketeatret. Mest kendt er han fra de mange spillefilm og Tv-serier han medvirkede i.

Danske klassikere som Matador med Dr. Louis Hansen, Egon Olsen i Olsenbanden og ikke mindst også assurandør Larsen i ”Huset på Christianshavn”. I.flg. Dansk Film Institut har Ove Sprogøe medvirket i over 150 film.

Hvem husker ikke 1953-filmen ”Ved Kongelunden”, hvor mange optagelser er fra Christianshavn, Sundby, Kastrup og Dragør.

Klip fra SAGA-filmen “Ved Kongelunden”. Dirch Passer og Ove Sprogøe synger duet på Brønshøj Torv. (Dansk Filmskat).

Ove Sprogøe fortalte for 30 år siden, da jeg spurgte ham om sporvognen i filmen fra 1953. ”Bivognen lånte Saga-studierne i tre uger af Københavns Sporveje. Den blev opstillet i haven bag filmstudierne på Annettevej i Charlottenlund. Den kendte sang, hvor jeg synger med Dirch Passer, blev optaget på Brønshøj Torv”. 

Når man har deltaget i Amagerbankens generalforsamlinger husker man Ove Sprogøe som ”En aktionær fra Tømmerup” med humoristiske monologer. Hans omtalte altid sin bankrådgiver som frk. Thiel. Henvisningen var til fru Anne Marie Thiel, der var i Amagerbankens Dragør afdeling.

13. juni 1944. En af de første gange man finder Ove Sprogøes navn i aviserne.

På runde dage blev Ove Sprogøe hyldet i landets aviser. Ud over at omtale de kendte Film- og Tv optagelser fortæller man også, at den folkekære beskedne skuespiller har medvirket gratis i et utal af humanitære arrangementer.

Ove Sprogøe fortæller selv, at huset i Tømmerup er opfyldelsen af hans fynske barndomsdrøm. De 40 minutter det tager på cykel fra hjemmet til centrum i København, fortæller han videre, bruger han til at gennemgå sine roller. Mange husker også senere, at man kunne møde Ove Sprogøe fordybet i et manuskript siddende på første sæde i HT-bussen på Amager Landevej.

Maj 1945. Foto af modstandsgruppe fra Store Magleby ved Tømmerup Station, der ses i baggrunden. Lastvogn med generator var stillet tilrådighed af gartner Aage Petersen, Maglebygård, Nordre Kinkelgade. Sønnen Poul Petersen var i AMPA, kompagni Store Magleby. Han var en dygtig amatørfotograf og komapgnichefen bad ham tage med ved udrykninger for at tages fotos.

Hjemmet i Tømmerup

Henning fortæller, som sine brødre, at det var et ualmindelig dejligt barndomshjem.

Sven fortæller, at de følte, at det var et meget stort hus. Nærmest som en hel bondegård.

1960. Jørgen, Henning og Sven foran huset. Til højre fabrikken, hvor man ser en bygning og mur, der nu er nedrevet. Bag drengene mod øst ligger “Jordemoderstien” til Maglebylille. Til venstre skure, der stod på den gl. banelinie. De blev anvendt af arbejdere, der var beskæftiget med anlæg i lufthavnen. Lokalt blev området med skurene omtalt som “Texas”. (Fotoarkiv: Familien Sprogøe).

Hovedbygning, udhus til redskaber, et lille hus i to etager til husdyr, et baghus med hønsegård og en meget stor garage.

1957. Ove Sprogøe vedligeholder den pumpe i gården, der leverede vand til køkkenet. Det er yngste søn Henning i baggrunden. (Fotoarkiv: Familien Sprogøe).

Der var kælder, stue, 1.sal og desuden et mørkt loft, så der var utallige muligheder for drengene, når de legede spændende lege.

1947. Da lufthavnen åbnede i 1925 brugte man kun græsset tæt ved terminalområdet, der ses øverst til venstre. Luftwaffe udvidede lufthavnen bl.a. med fire betonbaner 1941-44. Landsbyen Maglebylille ses midt i foto til venstre. Nedrevet omkring 1969, da lufthavnen igen blev udbygget. Nu blev Tømmerup Stationsby meget tæt nabo til Københavns Lufthavn. Der var indkørsel til lufthavnen tæt ved “Remmerhus”. Nederst ses Amager Landevej og Amagerbanen, der lå parallelt på strækningen til Store Magleby Landsby. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Der var pumpe i gården, brikette-komfur i køkkenet, kakkelovne i stueetagen og et aflukket rum til kul og koks i den ene kælder.

Ca. 1950. Huset på Tømmerup Stationsvej 6 er opført af tømrer Marius Theodor Remmer fra Læsø. Som man kan se på facaden, er huset opført i 1914. Samme år blev Marius Remmer gift med Ellen Vilhelmine Pedersen fra Ullerup. (Foto udlånt af Erik Remmer).

WC var der helt oprindelig ikke noget af, men to latriner i gården. Men i.flg. de ældre bygningstegninger kom der toilet i 1955.

Kigger man i telefonbøger og vejvisere ser man, at skuespiller Ove Sprogøe er opført med telefonnummer. 50 11 69 lige fra 1955 til 2005.

Da familien boede i Carl Johans Gade på Østerbro kunne man finde skuespilleren i telefonbogen. Lige fra start i Tømmerup fik de telefon. Kastrup central var en af de første centraler i Storkøbenhavn, der blev fuldautomatisk. (Kraks Vejviser 1956).

Sønnerne siger. ”Jo, der kom en del telefonopkald, men vores mor frasorterede ret hurtigt venligt og bestemt. Fans fik en sød bemærkning. Kom der forespørgsel om engagement gentog vores mor spøgsmålet. Så nikkede far, hvis det lød spændende eller rystede på hovedet”.

Sønnerne fortæller, at det er rigtigt, at der ikke var et Tv i huset. Man lyttede til radio, spillede brætspil eller læste højt for hinanden. Meget tidligt var drengene med forældrene i biografen. Senere tog de selv til Sundby, Kastrup eller Dragør efter nøje, at have studeret Politikens biografsider. Skulle de i Kastrup eller Dragør Bio kiggede de i lokalaviserne. Det kunne godt blive til 150-200 film på et år.

I bygningerne i gården havde de mange forskellige husdyr. Familien havde gæs i begyndelsen. Senere hønsehus og i stalden havde drengene en stor pony, der hed Plus. Deres kanin hed Minus, fordi den manglede et øre efter hesten havde trådt på den.

Der var altid katte, der alle hed Bibi. Familien havde en jagthund og senere en boxer og det gik altid fint mellem hunde og katte.

Tømmerup Stationsby. Matrikelkort fra 1953. Den lange grund (markeret med rødt), som Eva og Ove Sprogøe købte lå langs med Amagerbanens spor.

Specielt i tresserne var det en tradition, at Ove Sprogøes kolleger kiggede forbi nogle timer lillejuleaften. De større sammenkomster foregik ikke hjemme, men på SAGA, Nordisk Film og på Folketeatret.

23. juni 2019. Lige bag fabrikken ses “Remmerhus” og til højre på foto ses vejen til lufthavnsvagten, der følger det gamle jernbanespor. Øverst krydset Tømmerupvej / Amager Landevej. (Foto: Kortforsyningen).

Mere om naboer m.v. i et kommende afsnit...

Læs også første del om Ove Sprogøe og huset i Tømmerup herunder:

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Alumnedag på Tårnby Gymnasium

Efter flere års arbejde med karrierelæring, målrettet planlægning, en masse research og en standby grundet Coronanedlukning, er Tårnby Gymnasium nu klar til den første alumnedag onsdag 1.

Læs mere »