Politikerne i Dragør trodser coronakrisen med honorarfest

Dragør Kommune har siden 2018 haft en stærkt presset økonomi og adskillige redningsaktioner er blevet iværksat for at rette op på kommunens katastrofale kassebeholdning som bl.a. har resulteret i besparelser på kernevelfærd og gældssættelse. Nu kvitterer kommunens lokalpolitikere med at hæve egne honorarer.

På torsdagens byrådsmøde i Dragør var de centrale punkter kommunens økonomi som siden 2018 har sejlet som et skib uden ror. Selv før borgerne i Dragør kendte til ordet coronakrise havde man stiftet bekendtskab med et andet og mere dansk begreb, nemlig kronekrise. Kommunens økonomi har skræntet gevaldigt og det resuterede i slutningen af 2019 i en akut økonomisk handlingsplan hvor der skulle findes over 30 millioner i årlige besparelser. En handlingsplan som bl.a. betød at de konservative i Dragør trak sig fra forhandlingsbordet som følge af uenighed om den økonomiske linje fra de øvrige politiske partier, Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O) og Liste T (T).

Konservative i Dragør træder ud af budgetforhandlingerne

Samtidig med at VAOT har konstitueret sig i en ny politisk alliance med omrokeringer på de politiske pladser og poster har man samtidig fundet overskud til at stifte nye politiske udvalg og hæve de politiske honorarer. Det har nu fået den konservative gruppe i Dragør op i det røde felt:

“En trist udvikling som vi i de Konservative havde ønsket, at vi kunne undgå”, skriver den konservative gruppe i en meddelelse med overskriften “Kommunalbestyrelsen sparer ikke på honorarer i ny AOVT konstituering!”.

Konservatives gruppeformand Kenneth Gøtterup var hurtig på tasterne efter torsdagens møde i byrådet.

I meddelelsen fra de konservative peger de særligt på de politiske omrokeringer og nyetableringer i udvalgene hvor “de mest interessante”, ifølge de konservative C er:

  • De to viceborgmester poster bliver fremadrettet begge lønnede og får yderligere hver sit udvalg tilknyttet.
  • Lisbeth Dam Larsen får formandsposten i Børne, Fritids og Kulturudvalget og bliver samtidig formand for §17 stk. 4 udvalget Infrastruktur.
  • Annette Nyvang får formandsposten i Skoleudvalget.
  • Morten Dreyer får formandsposten i By, Erhverv og Planudvalget samt overtager bestyrelsesposten i HOFOR.
  • Ebbe Kyrø bliver formand for §17 stk. 4 udvalget for Havn, Klima og Diger.
  • De to §17 stk. 4 udvalg giver fremadrettet honorar til formændene (36.000 om året per udvalg).
  • Anne Funk overtager bestyrelsesposten i ARC.

“Vi har i de Konservative de sidste 2 år udtrykt et ønske om en slankere udvalgsstruktur. Vi mener nemlig, at Kommunalbestyrelsen bør gå forrest når der skal spares. Og der er penge at spare ved at sammenlægge udvalg. I de Konservatives budgetforslag var der indtænkt en besparelse på mellem 800.000 DKK og 1.200.000 DKK i udvalgsstrukturen”, skriver de konservative byrådsmedlemmer og fortsætter:

“I stedet sker der nu det modsatte. De samlede udvalgshonorarer hæves og antallet af udvalg øges. Så ingen besparelser hos Kommunalbestyrelsen i denne omgang, og samtidigt et endnu større pres på vor forvaltning, med yderligere håndtering af udvalg”.

Honoraroversigten som Konservative i Dragør torsdag aften udsendte sammen med deres pressemeddelelse.

“En trist udvikling som vi i de Konservative havde ønsket, at vi kunne undgå”, slutter meddelelsen fra Den Konservative Byrådsgruppe bestående af Kenneth Gøtterup, Katrine Tholstrup og Martin Wood Pedersen.

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Workshop om det gode liv

Nuværende beboere på Enggården, medarbejdere, pårørende og politikere var 17. januar inviteret til workshoppen hjemlighed, aktiviteter og samarbejde på Enggården På workshoppen på omsorgscentret Enggården

Læs mere »