Museum Amager åbner 8.juni – hvis der gives lov

Den igangværende Corona-krise har ramt den danske museumsverden, hvor et forsamlingsforbud udgør et alvorligt benspænd. Ingen gæster og intet museum er gået ram forbi.

Der er gode muligheder for, at Amagermuseet i St.Magleby kan åbne 8. juni, hvis der gives tilladelse til det. Foto: Museum Amager

Indledningsvis lukkede alle museumsaktiviteter, og derefter er der sået tvivl om, hvilke forhold museumssæsonen 2020, og på sigt også sæsonen 2021, kan afvikles under. Det skriver Museum Amager på sin Facebook-side.

I marts lukkede Museum Amager øjeblikkeligt alle sine publikums- og frivilligaktiviteter, men da krisen ramte midt i arbejdet med at etablere nye udstillinger, har det meste af museets personale været sat til at arbejde videre hjemmefra, så man alligevel har kunnet forberede de nye udstillinger på Dragør Museum og Amagermuseet.

Der er derfor endnu ikke søgt støtte fra de statslige støttepakker, men det billede kan meget vel ændres sig nu, forud for sommerhøjsæsonen, hvor museet normalt henter størstedelen af sit besøgstal og økonomiske egenindtægt, hedder det i Facebookopslaget.

Regeringens seneste udmelding, med mulighed for genåbning fra d. 8. juni, giver dog grund til en vis optimisme. Museum Amager følger samfundsudviklingen og regeringens retningslinjer nøje, og der arbejdes løbende på at tilpasse formidlings- og besøgsstrategien for sommersæsonen og resten af 2020 således, at museerne, så snart der gives tilladelse til det, kan holde åbent i så vid udstrækning som overhovedet muligt.

Museum Amager oplyser, at det skal foregå på en måde, hvor den gode publikumsoplevelse kan opretholdes, samtidig med at alle de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes.

“Der skal tænkes kreativt, men det er heldigvis en af vores spidskompetencer på Museum Amager. På Amagermuseet er vi velsignet med gode åbne udendørsarealer – marker, haver og gårdspladser – som vi kan fordele de besøgende på. Vi arbejder derfor netop nu på en plan for, hvordan vi sikrer et sundhedsmæssigt trygt og forsvarligt publikumsflow igennem vores udstillinger når vi ser ud til at kunne slå dørene op d. 8. juni”, hedder det i opslaget.

De små udstillingslokaler på det nyistandsatte og nyopstillede Dragør Museum, med deres snævre passager, udgør en større udfordring, men også her arbejdes der på en holdbar løsning. Budskabet fra museumsledelsen på Museum Amager er derfor meget klart og enkelt:

Der skal tænkes kreativt, men det er stadig muligt at byde besøgende velkommen i det nyistandsatte Dragør Museum, hvis der gives åbningstilladelse fra d. 8. juni. Foto: AmagerNyt

“I det omfang regeringens og sundhedsmyndighedernes retningslinjer giver mulighed for det, er Museum Amager klar til at åbne dørene og byde vores trofaste og glade museumsgæster velkommen til nye sjove, spændende og lærerige museumsoplevelser for hele familien”, lyder afskedssalutten fra Museum Amager.

Seneste artikler

 

Fik du læst?

100 år med gratis tandpleje

Børne- og ungdomstandplejen i København fylder 100 år og ifølge hovedstadens overtandlæge er der sket en kæmpe udvikling indenfor tandplejen siden 1923. Københavns kommune driver

Læs mere »