Sådan åbner Dragør

Som alle andre kommuner i landet er Dragør også i fuld gang med en genåbning efter Covid-19 nedlukningen. I en omfattende meddelelse på Facebook redegør borgmester i Dragør Eik Dahl Bidstrup for kommunens genåbning.

Foto: Dragør Kommune

Statusopdatering af borgmester Eik Dahl Bidstrup:

Det har været en uge med intensiv forberedelse af fase 2 i genåbningen af samfundet og konsekvenserne heraf for Dragør Kommune. Der kommer løbende nye og ændrede retningslinjer, som vi forholder os til og planlægger ud fra.

Hvor end vi gerne vil, er vi ikke i normal drift. Selv om flere og flere møder ind på arbejde og flere og flere aktiviteter åbner op, er situationen og forholdsreglerne langt fra normalen eller ’business as usual’. Det er to forskellige ting.

Genåbning af dagtilbud, fase 2
Med fase 2 af genåbningen af samfundet, er der kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende dagligdagen i dagtilbuddene.

I Dragør betyder det helt konkret, at vi bevæger os imod en mere fleksibel hverdag, hvor organiseringen af små grupper med kun 1-2 voksne bortfalder. Der vil dog fortsat være en række tiltag for at reducere smitterisikoen, som:

 • Fokus på håndhygiejne
 • Faste aftale om rengøring
 • Begrænset udbud af legetøj
 • Så mange udendørs aktiviteter som muligt
 • Faste børnegrupper/stuer, dog større børnegrupper med kontakt til flere voksne
 • En vis opdeling på legepladsen, så børnegrupper for så vidt muligt ikke blandes
 • Faste aftaler om aflevering og afhentning, så færden i institutionerne begrænses mest muligt.

Ændringerne for dagtilbuddene vil ske gradvis og på forskellig vis i hvert dagtilbud, men der arbejdes fortsat hårdt på at sikre, at alle kan være trygge ved at færdes i dagtilbuddene, og at det er sjovt og rart for børnene.

Genåbning af skoler, fase 2
Mandag den 18. maj 2020 genåbner Dragørs skoler for alle elever i 6.-10. klasse. En dag som skolerne har glædet sig meget til – at skolerne igen er komplette.

 • Eleverne i 0.-5. klasse har samme mødetid som tidligere, med få justeringer. For eleverne i 6.-10. klasse har de fem timers undervisning om dagen. Det betyder, at der ikke længere gennemføres fjernundervisning, da udgangspunktet for genåbningen er, at alle møder fysisk op i skole.
 • Sundhedsstyrelsen har udsendt nye generelle retningslinjer, som henvender sig til hele samfundet, og der er således ikke specifikke retningslinjer for institutioner og skoler. De nye retningslinjer indeholder bl.a., at afstandskravet nedsættes fra to meter til en meter, hvilket betyder, at hele klasser nu kan være i ét lokale, og at en klasse derfor ikke skal opdeles i to.
 • Elevernes skemaer vil være sammensat af lærere, som eleverne kender, og der vil som udgangspunkt være én medarbejder pr. klasse. Undervisningen vil på skolerne stadig være præget af nødundervisning, hvor vi sigter efter, at mest mulig undervisning foregår udendørs. Hertil bistår Ungdomsskolen med undervisning af en årgang om dagen.
 • Alle 6.-10. klasses elever, forældre og ansatte er blevet bedt om at se Sundhedsstyrelsens video om håndvask og video om tilbagevenden til skolen. Ligeledes vil elever og ansatte i 6.-10. klasse gennemføre et forløb med Sundhedsplejen om god hygiejne.
 • Skolerne har endnu engang lavet et stort stykke arbejde med at genåbne skolerne for de store elever og sikre, at vi lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der er således lavet en ny organisering af, hvilke klasser der benytter hvilke indgange, håndvaske og toiletter. Lige som eleverne møder forskudt af hinanden og pauser afholdes forskudt og i tildelte områder, så der ikke er for mange elever sammen på samme tid.

Dragør Bibliotekerne, genåbning fase 2
Genåbningen af Dragør Bibliotekerne sker fra mandag den 18. maj 2020 og gælder kun ind- og udlån. Der vil være adgang for borgerne i den normale betjente åbningstid. Ophold, arrangementer og forsamlinger er derudover fortsat ikke tilladt.

 • Ifølge Sundhedsstyrelsen er det ikke længere nødvendigt at udlånt materiale skal i karantæne. Derfor vil bibliotekets medarbejdere gøre en stor indsats i at orientere lånere om, at bøgerne ikke er farlige at håndtere, men derimod opfordre til at være opmærksom på de generelle hygiejneråd.
 • Lånere vil blive mødt med plakater med Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til hygiejne, ligesom der vil være placeret håndsprit ved ind- og udgange og rundt omkring på bibliotekerne.
 • Mulighed for at benytte sig af tilbuddet med Take Away er fortsat til stede.

Idræts- og foreningsliv, genåbning fase 2
Kulturministeriets retningslinjer er endelig kommet med mulighed for at igangsætte diverse udendørs idrætsgrene. Retningslinjerne præciserer i forhold til tidligere udmeldinger, fx om inddeling af spillezoner, café i forbindelse med klubhuse, toiletforhold, træning med fysisk kontakt mv.

 • I Dragør er klubber og foreninger underrettet, og bl.a. Dragør Boldklub har taget boldbanerne i brug og startet træning. Åbningen af træningen er sket inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og banerne er optegnet i mindre områder af Vej og Gartner.
 • Der er dialog med de foreninger, som normalt træner indendørs, om de har behov og lyst til at få tildelt plads udenfor. Der er desuden dialog om, hvilket behov der er for banetider efter den 8. juni 2020, i fald af idrætshaller kan åbne efter den dato. Normalt vil Hollænderhallen være sommerlukket fra den 12. juni 2020. Dialogen med foreningerne går derfor på, hvem der ønsker banetider fra 8. juni til 12. juni 2020, og om der er et behov for eventuelt at skubbe sommerlukningen en uge eller to.

Musik- og Kulturskolen
Der er endnu ikke nogen udmelding om, hvornår musik- og kulturskoler kan genåbne. P.t. er de ikke en del af genåbningsplanen.

 • Dragør Musik- og Kulturskole holder derfor fortsat lukket.
 • En del musikskoleelever modtager dog undervisning virtuelt.

Det er et område der ærgrer mig personligt rigtigt meget. Vi må som forældre gøre hvad vi kan for at holde motivationen oppe hos vores børn og unge.

Omsorgscentret Enggården, herunder daghjemmet
Fra den 18. maj 2020 genåbnes daghjemmet gradvist for de allermest sårbare eller for de borgere, hvor ægtefællerne er meget pressede. I løbet af ugen, som kommer, forventes omkring 15 borgere med et særligt fagligt skærpet fokus at være omfattet. Genåbningen sker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Besøg af pårørende, genåbning fase 2
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg på plejecentre blev offentliggjort tirsdag den 12. maj 2020.

Det betyder, at vi nu ved, hvordan vi kan åbne op for udendørs-besøg fra mandag den 18. maj 2020 og stadigvæk passe på vores beboere, som stadig er i højrisikogruppen. Det tager vi selvfølgelig meget alvorligt.

• Der er stillet to besøgs-telte op uden for daghjemmet, og alle pårørende er orienteret pr. brev om, hvilke restriktioner der gælder, og hvordan alle i praksis skal gebærde sig, fx med tidsbestilling.

Dragør Aktivitetshus – omstilling til gradvis genåbning
Der er udtrykt ønske om at forberede en gradvis genåbning af Aktivitetshuset.

 • Det handler meget om aktiviteter, der kan foregå udendørs med overholdelse af afstand imellem hinanden og gruppestørrelser under 10 personer. Det er fx damecykling, naturtræning, gågrupper, Qi gong, smidighedstræning, stavgang.
 • Der er også enkelte grupper, der ønsker at komme i gang indendørs. Her er kriterierne 1 meters afstand og max 10 personer. Det er fx metalværksted, hvor de kan gå max 2-3 i værkstedet, holde afstand og selv spritte af.
 • Caféen vil gerne åbne fra mandag den 18. maj 2020. Der er taget følgende forholdsregler: Bred indgangsdør, plexiglas foran disken, afstand mellem bordene inde som ude. Bestik pakket i serviet. Engangsbægre til kaffe m.m. Man kan tage maden med hjem. Der modtages ikke kontanter. Der er håndsprit ved indgang, kaffemaskine og dankortautomat. Striber på gulvet med ’hold afstand’.
 • Ikke alle lokaler tages i brug mhp., at rengøringen kan koncentrere sig om færre kvadratmeter.

Havnekontor og toiletter
I løbet af mandag og tirsdag er der omstillet til øget genåbning på havnen.

 • Havnekontoret er åbent med den begrænsning, at vi kun kan have én kunde i butikken ad gangen. Der er hængt plexiglasplade op for at forhindre gensidig dråbesmitte ved kundebetjening. Endvidere er der håndsprit til rådighed på Havnekontoret og ved betalingsautomaten udenfor.
 • Alle toiletter er åbnet, og rengøres to gange dagligt, inklusiv afspritning af kontaktflader m.m. i henhold til de retningslinjer, der gælder for fx skolerne.
 • Og toiletvognen, som skolerne har fået stillet op ved Det Maritime Hus, rengøres på samme vis af havnens personale.
 • Derudover har vi skiltet ved toiletter, på broer og andre steder, så folk til stadighed gøres opmærksom på smittefare og gældende regler om afstand, m.m.

Rådhuset, inkl. Borgercenteret
Vi forbereder, hvordan vi igen kan tage imod borgere i større omfang, efterhånden som der kommer grønt lys for det fra myndighederne.

 • P.t. sker adgang til rådhuset for borgere, som hidtil, kun gennem forudgående tidsbestilling. Ind til videre er der ca. 15-20 borgere, der kommer i Borgercenteret pr. uge for at få hjælp med de ting, som vi skal holde åben for, fx udskiftning af kørekort, pas for flyvende personel, brug af borgercomputere og især udstedelse af NemID.
 • Der er nedsat en arbejdsgruppe, som forbereder, hvordan genåbning af rådhuset på sigt kan ske på en tryg og forsvarlig måde.
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?