Tårnby: Coronastatus i forbindelse med genåbningen

I Tårnby Kommune er man også i fuld gang med at genåbne efter coronanedlukningen. Her kan du læse en statusmelding fra borgmester i Tårnby Allan S. Andersen om genåbningsprocessen i kommunen.

Billede af Tårnbys nye vartegn som skal pryde den kommende nye svømmehal på Vestamager er udtaget af borgmester Allan S. Andersen i sin statusmelding på sin Facebookside. Copyright Elmgreen & Dragse

Statusopdatering fra borgmester i Tårnby Allan S. Andersen

Der arbejdes lige nu på højtryk på at få gjort skolerne klar til 6. – 10. klasserne, så også de elever kan komme mere i skole og være sammen med deres venner.

Skolerne åbner for undervisning for de ældste elever fra på mandag.

Samtidig arbejdes der på at åbne ungdomsklubben ”Lundø”, fra kl. 18.00-22.00 mandag til torsdag, så der også er lidt flere aktiviteter for de større børn i aftentimerne.

Vi er også i gang med etablere forskellige tiltag i samarbejde med Ungdomsskolen, der kan understøtte de ældste elevers tilbagevenden til en nogenlunde normal hverdag, så hurtigt som muligt. Tiltagene vil særligt have fokus på genetablering af gode fællesskaber iblandt de unge.

Ledere og medarbejdere glæder sig til at få alle tilbage. Også til, at hverdagen bliver mere normal, da afstandskravet er sænket til en meter, så klasserne kan være mere sammen.

Forældre og elever vil blive orienteret om, hvornår eleverne starter i løbet af i dag og fredag.

Daginstitutionernes hverdag ændrer sig også lidt med de nye regler. Nu må alle børn gerne være sammen på stuen, det er der allerede en del børn der er glade for – da de savnede nogle af de andre kammerater fra stuen.

Andre steder holder de fast i de små grupper en tid endnu, da denne opdeling også har haft sine fordele, både for børn og voksne. Der er god stemning og efterhånden er de fleste børn ved at vende tilbage til en hverdag i daginstitution.

I en tid endnu vil forældre blive bedt om at tilmelde sig pasning i ydertimerne, sådan at hverdagen kan planlægges bedst muligt.

Økonomiudvalget og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har ligeledes besluttet, at ansætte hygiejneassistenter til hjælp i dagtilbud samt ekstra rengøringspersonale.

Dette er både for at hjælpe dagtilbud og skoler med det øgede rengøringsbehov men samtidig at kunne hjælpe tårnbyborgere, som er blevet arbejdsløse i gang med en midlertidig ansættelse. For det er der brug for i denne tid.

Der sker også opstart med ind- og udlån på bibliotekerne. Det sker fra den 18. maj på Hovedbiblioteket og fra den 25. maj på Vestamager Bibliotek.

Borgmester Allan S. Andersen Foto: Tårnby Kommune

Sundhedsområdet:
Disse COVID-19 tider stiller krav til os alle om at gøre ting anderledes end vi plejer.

Dette gør sig i særdeleshed også gældende på sundhedsområdet, hvor vi afprøver alternative metoder til afholdelse af sundhedsindsatser. Sundhedscentret har blandt andet netop opstartet indsatsen ”Rygestop i naturen”, hvor rygestopinstruktørerne vejleder deltagerne i rygestop, samtidig med at naturen opleves.

Sundhedscentret arbejder på udvikling af andre sundhedsindsatser, der ligeledes kan foregå i naturen.

Tandplejen skruer op for aktiviteten Fra mandag den 18. maj har Tandplejen åbent fra kl. 8-15 undtagen torsdag, hvor der vil være åbent fra 8-17. Dermed vil der hver dag være fire behandlerteams i hele åbningstiden, hvilket giver mulighed for at øge antallet af behandlinger med 20% i forhold til det nuværende niveau.

Den øgede aktivitet er naturligvis i overensstemmelse med de gældende retningslinjer og er drøftet med kommunens hygiejnesygeplejerske og i Tandplejens lokale MED

I vores Handicap- & Psykiatricenter arbejdes der hen mod en forsvarlig genåbning af vores mange tilbud. Vores sagsbehandlere i myndigheden arbejder fortsat hjemmefra, da de stadig er hjemsendte. I hjemsendelsesperioden behandles alle sager så vidt muligt.

Ønsker du at tale med en sagsbehandler, henviser vi til vores akuttelefon på 2497 9635. Den er til for at sikre den mest nødvendige hjælp til mennesker med handicap og særlige sociale problemer.

Den betjenes fortsat i tidsrummet 9.00-14.00, hvor du kan modtage råd og vejledning. Vi arbejder efter de udstukne retningslinjer fra regeringen, og regner derfor med at kunne være tilbage til normal tjeneste fra den 8. juni.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 30. april at åbne for besøg på kommunens fem plejehjem. For at sikre at besøgene kan ske sundhedsfagligt forsvarligt, blev det besluttet, at besøg skulle afholdes i telte udendørs.

Allerede den 7. maj var plejehjemmene klar med telte, borde og stole samt en vejledning til pårørende om rammer for besøgene. Selvom initiativet var nyt, var der mange pårørende, der var klar, og de første gæster kom allerede på åbningsdagen.

Plejehjemmene rapporterer, at åbningen og de første par dages afvikling er gået over al forventning, med glædestårer over gensyn .Vores rammer og retningslinjer for besøg på plejehjem er fuldstændig i tråd med de seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og jeg er tryg ved, at besøgene på kommunens plejehjem foregår sundhedsfagligt forsvarligt.

Corona udfordrer vores daglige adfærd, men det viser sig, at hvis vi møder udfordringerne med en åben og kreativ tilgang, kan vi stadig være tilstede og nærværende – bare med lidt afstand.

Nye regler for besøg på botilbud
Der er kommet nye regler for besøg på vores botilbud. Iblandt de nye regler, gælder det nu at visse dagtilbud ikke længere er omfattet af besøgsforbuddet. Det drejer sig om sociale akuttilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

De nye regler kommer fra en ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet, der gør det muligt for alle borgere at modtage besøg i begrænset omfang. De nye regler er trådt i kraft d. 13. maj 2020, og skal implementeres inden for de næste syv dage.

De hidtidige regler om adgang til kritiske besøg gælder fortsat. Den nye bekendtgørelse tillader muligheden for at øvrige borgere på botilbud kan modtage besøg af 1-2 faste besøgspersoner.

Disse besøg skal som udgangspunkt, foregå på udearealerne hos botilbuddene. I visse tilfælde kan de foregå indendørs i borgerens egen bolig. Disse besøg, samt udpegningen af faste besøgspersoner, planlægges af den lokale ledelse på vores botilbud, i samspil med borgeren.

På denne måde sikres det at besøgene planlægges på en forsvarlig måde. Disse besøg skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, og altid efter aftale med den lokale ledelse. Disse retningslinjer vil blive fulgt op af generelle socialfaglige retningslinjer.

Seneste artikler

 

Fik du læst?