Efter befrielsen – Tyske fly på Amager

I dagene umiddelbart efter lørdag den 5. maj 1945 var der aktivitet i og omkring Københavns Lufthavn. Briterne lukkede ret hurtigt for civiles adgang til selve lufthavnen af sikkerhedsmæssige grunde.

JU 88 C, maj 1945. Gartnersøn Poul Petersen fra Ndr. Kinkelgade var i modstandskompagni A3. Han fik som oggave, at tage så mange fotos som mulige af aktiviteterne i maj-juni 1945. Ivrig og dygtig amatørfotograf. Her står han i nuv. Havecenter Nyvang (th). I baggunden ses Store Magleby kirke og bygninger på Brydevej. Sammen med Poul Petersen identificerede jeg bygninger, personer og datoer på de ca. 150 fotos han tog. Negativsamling blev derefter overdraget til Historisk Arkiv / Amager Museet.

Af Dines Bogø

Alle var klar over, at man kunne se fly uden for lufthavnen, nemlig langs den 8 km lange rullebane i Store Magleby. Her kunne man se mange typer fly, primært af fabrikaterne Junkers og Focke-Wulf.

Bertel Møller fra Dragør var en af de mange fotografer, der var rundt og kigge på fly. Her ser man fra venstre Junkers-fly: JU 88 A, JU 88 R-2 og igen en JU 88 A. Nederst har Bertel Møller fokuseret på JU 88 R-2. I baggrunden ses gartneriet, havecenter Nyvang og huse på Brydevej og Sdr. Kinkelgade i Store Magleby.

Luftwaffepersonel og vagter havde forladt området. Maskinerne stod på markerne langs rullebanen eller i de 24 felthangarer, der var nået at blive færdiganlagt.

5.-6. maj 1945. Anders Christian Paulsen fra Frederiksberg havde sommerhus i Dragør. Han fotograferede også tyskernes hjemmarch over Frederiksberg Bakke. Her har han fra Kirkevej, Dragør fotograferet med telelinse. Den ældre Lundegård ses tv. på foto. Den lå på nuv. Lundeager 17. Den nyere endnu eksisterende Lundegård ligger på Lundeager 28. En JU88 står midt på Lundevejen (Lundestien). Helt yderst til venstre skimtes nogle af de tyske barakker, der stod ved Jægervej / Jægergården.

Enkelte stod også i de tre permanente hangarer, der lå i Store Magleby. To af disse hangarer er bevaret.

Ved Lergravene. 5. maj 1945. Foto af JU 88 C udlånt af A.M. Caprani.

Fly blev bevogtet

Nu kunne man pludselig komme helt tæt på maskinerne. De var forsøgt bevogtet af modstandsbevægelsen folk.

Et af de mere sjældne fly på Amager. Heinkel model 219.

Mange civile benyttede lejligheden til at flå eller skrue instrumenter ud af maskinerne. Andre kravlede op og sad og ”følte sig som en jagerpilot”.

Maskinerne stod, som tidligere nævnt, langs rullebanen. Specielt i området “Strøby” syd for Store Magleby landsby stod der mange maskiner. Markerne ved rullebanen havde Luftwaffe lejet af lokale gartnere. Ønskede gartnerne ikke at udleje blev arealet bare beslaglagt.

Junkers 188A. Foto er udlånt af Alesio Micheli Caprani, der var kompagnichef for R1 og R2. De to modstandskompagnier var stationeret i to villaer på Annasvej i Dragør.

I ”Lergravene” var der også efterladt en del fly. Her kunne man finde de camouflagenet, der blev benyttet, når fly var kørt ind mellem jordvoldene. De tresidede jordvolde blev af lokale meget naturligt omtalt som ”Flyverskjul”. Off. hedder den type anlæg en ”Felthangar”.

Fra et af de mange efterladte Junkers model 88 A-12 med dobbeltstyring.

Efterladte fly blev trukket til mindre opsamlingspladser og senere samlet på to store flykirkegårde. En kirkegård i lufthavnen og en uden for i et område, hvor Luftwaffe havde mange barakker.

Spanske ryttere

Når man kører på Kystvejen på østsiden af lufthavnen ser man mange af de store jernkonstruktioner, der i dag er med til at forhindre at udvedkommende køretøjer (terrorangreb) kommer ind i lufthavnen.

1992. Kompasrosevej i Kbh. Lufthavn Syd. Mange sammenblander i daglig tale Tjekkiske Pindsvin med Spanske Ryttere. Panserkryds man ser her hedder Tjekkiske Pindsvin og de ses i dag primært ved tidligere tyske forlægninger. (Foto: Dines Bogø).

De fleste kender begrebet ”Spanske ryttere”. En trækonstruktion med indflettet pigtråd, primært anvendt som flytbar vejspærring.

6. maj 1945. A.C. Paulsen har stået på nuv. Neelsvej og fotograferet ned mod Dragør Kirke. Tv. ses villaen på Hollændervej 22. Bag flyet skimtes nogle af de mange tyske barakker, der lå i området. Bygningerne var med i det nummersystem tyskerne indførte i Københavns Lufthavn. Det er bygning 214, 219 og 220 man ser.

De større jernkonstruktioner er såkaldte “tjekkiske pindsvin” eller panserkryds. Dem flytter man ikke lige rundt på med en hånd.

Juni 1945. Resterne af en Junkers W44 i forgrunden. Foto er fra Kirkevej i Dragør. I baggrunden skimtes fabrikken på nuv. Støbevænget.
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?