Skolen i Peter Vedels Gade

Hvad er Matrikel nr. 93 i ejerlav ”Eksercerpladsen”. Til daglig bruger vi ikke, at angive lokaliteter ved hjælp af matrikel nr. Man kunne skrive, at det er Peter Vedels Gade 8-10 eller ”Skolen i Peter Vedels Gade” i Sundby.

En skole, der lige har markeret 90 års fødselsdag.

Af Dines Bogø

Kender vi den skole? Ja, vi har set skolen ofte, når vi kørte ad Amager Boulevard ved Amagerfælledvej.

Amager Boulevard ved Amagerfælledvej. I årene 1995-2019 var det muligt, at se “Skolen i Peter Vedels Gade”. Nu er udsigten skjult af nye ejendomme.

Siden 1995 har grunden foran skolen mod boulevarden været ubebygget. Her lå Statsprøveanstalten og den store byggegrund er først blev bebygget i 2019.

Statsprøveanstalten lå på Amager Boulevard 108 i årene 1919-1995. På hjørnet ligger Barthenflethsgade, der dengang førte ned til skolen.

Lille Skolen

Til daglig taler man ikke om noget ligger på Amagerbro, Sundbyøster, Sundbyvester m.v. Skolen ligger helt i toppen af området der hedder “Ekcerserpladsen”. Markeret som gult område. Mellem Ekcerserpladsen og Sundbyvester ligger Sundby Overdrev, men den slags detaljer er kun aktuelt, når man kigger i sit skøde. Metroselskabet har navngivet flere stationer på en lidt pudsig måde. “Amagerbro” ligger i Sundbyøster. “Sundby” ligger helt uden for Sundby.

Mange, bl.a. børnene fra Islands Brygge, kan huske skolen, fordi den i mange år var filialskole for Amagerbro Skole på Amagerfælledvej. De yngste årgange, også fra Bryggen og Amagerbro, gik på skolen i Peter Vedels Gade.

Fire år efter skolen åbnede ser man eleverne på skoleudflugt i moderne køretøjer.

Gaden er anlagt i begyndelsen af tyverne og skolen er opført i 1928. Peter August Frederik Stoud Vedel (1823-1911) var direktør i Udenrigsministeriet. Den nærliggende Bardenfletshgade og nu nedlagte Stemannsgade er også opkaldt efter statsembedsmænd.

I dag er det en af Københavns kommunes specialskoler.

23. juni 2019. I dag ligger “Skolen i Peter Vedels Gade” på en lille blind vej op mod Statens Serum Institut. Nederst på foto ser man det nye byggeri, der erstatter Postvæsenets værksteder.

Kommandocentral

I slutningen af besættelsen var de fleste skoler i København beslaglagt af Besættelsesmagten.

Området ved Artillerivejens Kaserne, som nu er en del af naboen Statens Serum Institut. Skolen ses bag den store 3-fløjede ejendom tilhørende “Danske Statsembedsmænds Samråds enkebolig” på Amagerfælledvej. DSBs forbindelsesspor til Amagerbanen ses i en mindre bue op ad Postvæsenets værksteder. (Det Kgl. Bibliotek ca. 1950).

Skolen i Peter Vedels Gade undgik beslaglæggelse og derfor kunne flere modstandskompagnier rykke ind på skolen om aftenen den 4. maj 1945.

Det var kompagnier under Region VI (Storkøbenhavn) Afsnit 4 (Amager). Senere i maj 1945 kendt som Amagers Partisaner ”AMPA”.

Afsnitsledelsen rykkede også ind på skolen. Da politistationen ”Under Elmene” var ryddet for tysk politi flyttede ledelsen til politistation 4, som den hed.

Allerede den 5. maj 1945 begyndte man også på Amager på internering af de personer, som stod på de ”Efterlysningslister”, der var udarbejdet i 1944-45.

Personer, hvis navne stod på arrestationslister eller”mistænkelige”, blev bragt til afhøring på “Skolen i Peter Vedels Gade” .

De anholdte blev bragt til skolen og her konstaterede man, at der blev indbragt betydelig flere end de personer fra listerne. Flere af de indbragte kom fra Sydamager, hvor de først havde passeret det lokale kommandokvarter på Store Magleby Skole.

Mange blev løsladt hurtigt og øvrige blev bragt videre til længerevarende internering i hallen på Sundby Idrætspark. Det var bl.a. mandskab fra kompagnierne R1 og R2, der havde vagtopgaver på skolen og i idrætsparken. Andre delinger fra de to kompagnier var stationeret på Annasvej i Dragør.

Mandskab, der deltog i arrestationerne, var ikke altid helt enige. Man startede ikke en debat for åbent tæppe ofte med mange tilskuere. De anholdt blev bragt til skolen, hvorfra mange ret hurtigt blev frigivet.

Gaden

I dag er gaden en stille blind vej. I mange år blev den brugt som smutvej mellem Amager Boulevard og Amagerfælledvej, hvis man ville spare et lyssignal.

Oprindelig var det meningen, at vejen skulle være ført videre mod vest og forbundet til Amager Boulevard.

På området lå der kolonihaver indtil arealet indgik Statens Serum Institut.

Seneste artikler

 

Fik du læst?