Luftfartens dybe krise får Tårnby til at tænke nyt

Den største arbejdsplads i Tårnby Kommune, Københavns Lufthavn, er hårdt ramt. Derfor vil Tårnby i samarbejde med bl.a. SAS og Københavns Lufthavn (CPH) nu åbne et rådgivnings- og jobcenter lige ved terminalerne. Det skal hjælpe de omkring 22.000 ansatte i de 1.000 virksomheder i og omkring lufthavnen med specialiseret hjælp og rådgivning, der kan sikre fremtidens job.

Foto: CPH

“Mange familier i Tårnby og i resten af hovedstadsområdet har brug for håb og en vej ud af den alvorlige krise, der har ramt luftfarten og de mange virksomheder i København Lufthavn. Derfor skal vi tænke ud af boksen og skabe nye muligheder for f.eks. rådgivning af virksomhederne, så vi kommer bedst muligt igennem krisen med flest mulige jobs sikret,” fortæller Tårnbys borgmester Allan S. Andersen i en pressemeddelelse om det kommende Rådgivnings- og Jobcenter i Københavns Lufthavn.

Centeret for luftfarten er målrettet de 1.000 virksomheder i og omkring lufthavnen, hvor Coronakrisen har ramt hårdt. Flere virksomheder har varslet, at de er tvunget til at afskedige i en tid, hvor antallet af rejsende er faldet med 99 procent, grænserne er lukket og flytrafikken er gået i stå.

På centret, der drives og indrettes efter de gældende regler om f.eks. afstand og hygiejne, kan de ramte virksomheder få specialiseret rådgivning, før de eventuelt må opsige.

Det samme gælder de medarbejdere, der bliver afskediget. Her vil centret stå for konkrete beskæftigelsesrettede indsatser for den enkelte opsagte i form af samtaler, kursusforløb, m.v. Indsatsen for de opsagte i virksomhederne i lufthavnen er uanset medarbejderens hjemkommune.

“Det er helt ekstraordinære omstændigheder for virksomhederne omkring lufthavnen. Og det kalder på ekstraordinære løsninger. Derfor tog vi initiativ til et samarbejde med blandt andre lufthavnen og SAS om det nye center, hvor vi f.eks. skal hjælpe virksomhederne og medarbejderne med at finde rundt i de mange ordninger på arbejdsmarkedet,” siger Allan S. Andersen.

Hellere efteruddanne end afskedige

A-kasseleder i 3F Kastrup og formand for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget i Tårnby Kommune, Winnie Sørensen (F), tror, at opkvalificering er et af mange midler til at undgå langvarig ledighed.

“Vi skal hjælpe kollegerne og virksomhederne igennem en hård periode og forsøge at bruge krisen til at opkvalificere til fremtiden. Samtidig er det også vigtigt at kunne give målrettet rådgivning til de, der mister deres job – men forhåbentlig kan vende tilbage, når krisen klinger af,” siger Winnie Sørensen.

Fællestillidsmand i Københavns Lufthavn, Peter Vium, mener, at man bør kunne få de mange ordninger i beskæftigelsessystemet til at spille endnu bedre sammen – fra Arbejdsmarkedets Kompetencefonde og VEU-ordningerne om voksenefteruddannelse til Statens Voksenuddannelsesstøtte, SVU.

“Det kræver lidt nytænkning, men det burde være muligt. Flere virksomhederne vil kunne få et tilskud til efteruddannelse og spare lønudgifter i perioden, hvor der ingen eller meget få indtægter er,” siger Peter Vium.

“Behovet for at kikke på det lange arbejdsliv er jo ikke blevet mindre med COVID-19, og nu er der en gylden chance for at bruge denne tid til at tage nogle store skridt i den rigtige retning. Med fastholdelse og opkvalificering kan lufthavnens virksomheder også bevare de stærke, specialiserede kompetencer, som medarbejdere i luftfarten har. Så en samlet og fælles indsats på tværs af hele lufthavnen giver rigtig god mening,” siger Peter Vium.

Mange virksomheder i lufthavnen har hidtil kunnet undgå afskedigelser, mens andre er blevet tvunget til at tilpasse. F.eks. har Norwegian afskediget 614 medarbejdere. Groundhandleren Menzies har afskediget 155 og sendt 200 hjem uden løn. Mens SAS har varslet afskedigelser af omkring 1.700 medarbejdere i Danmark.

Foto: CPH

SAS: Vigtigt med rådgivning og et solidt netværk

“I SAS arbejder vi tæt sammen med fagforeningerne om at minimere antallet af afskedigelser. Når det alligevel ender med afskedigelser, er det vigtigt at sikre den bedst mulige rådgivning. Her er det virkelig en god ide at placere et center i lufthavnen med målrettet hjælp til SAS’ og luftfartens medarbejdere,” siger forhandlingschef i SAS, Klaus Jørgensen.

Han hæfter sig også ved, at det kommende center vil kunne skabe et stærkt og luftfarts-relevant netværk af virksomheder.

“Det er utroligt trist, at vi må sige farvel til engagerede og dygtige medarbejdere. Men vi er nødt til at indrette virksomheden efter, at der lige nu stort set ikke flyves, og at det kan tage flere år at genopbygge luftfarten,” siger Klaus Jørgensen.

CPH: Vi har et socialt ansvar

I Københavns Lufthavn ser administrerende direktør Thomas Woldbye store perspektiver i samarbejdet mellem kommune, fagforeninger og virksomheder om at sikre flest mulige job.

“Luftfarten er i en alvorlig og dyb krise. Her har Københavns Lufthavn ikke blot et stort socialt ansvar for de 2.600 medarbejdere, vi selv har ansat, men også for de flere end 19.000 medarbejdere, der er ansat i alle de andre virksomheder i og omkring lufthavnen. Derfor giver det rigtig god mening at placere et luftfartens center for rådgivning her hos os,” siger Thomas Woldbye

Københavns Lufthavn har, hvad der svarer til 1.600 fuldtidsansatte af de 2.600 medarbejdere, hjemsendt i rotation med fuld løn, hvor en del finansieres af trepartsaftalen om statslig lønkompensation. Lufthavnen har gennem hele krisen haft en god dialog med regeringen og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. 

“Ordningen med lønkompensation har været helt afgørende for, at Københavns Lufthavn trods dyb krise og et fald på 99 procent i trafikken, stadig kan kæmpe for at undgå afskedigelser og holde fast på så mange medarbejdere som muligt,” siger Thomas Woldbye.

Udover lønkompensationen skal efteruddannelse også være en af flere muligheder for at holde fast på de mange specialiserede medarbejdere i lufthavnen og hjælpe de, der mister jobbet bedst muligt videre. Den tilgang bakker borgmesteren i Tårnby Kommune op om:

“Der er ingen, der ved, hvor længe den aktuelle krise vil stå på. Men vi har en forpligtelse til sammen at gøre vores yderste for at sikre flest mulige arbejdspladser. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har under krisen tænkt nyt med f.eks. lønkompensation. Nu skal vi også tænke på opkvalificering til fremtidens job,” siger Allan S. Andersen.

Kilde: Tårnby Kommune

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?