Læserbrev: Kystbeskyttelse i Dragør

Vi har modtaget: Et stort set-up er igangsat med arkitektkonkurrence, ambassadørgrupper, borgermøder, workshops osv., og kommunen skal have ros for deres orientering og for at inddrage borgerne.

Søren Hvalsø, Dragør Foto: AmagerNyt

Indlæg af Søren Hvalsø, Dragør

Det er derfor ærgerligt, at de to hovedspørgsmål stadig ikke er besvaret af vores politikere.

Punkt 1; Hvem skal betale, og punkt 2; Skal havnen være en del af kystbeskyttelsen?  Disse spørgsmål er væsentlige, og efter min mening kan borgerne ikke give nogle brugbare tilbagemeldinger før disse spørgsmål er besvaret.

Økonomi

Vi ved jo alle, at kommunekassen er tom, så i sidste ende er der kun borgerne til at betale. Det er derfor vigtigt at få besvaret spørgsmålet: Er det almenvældet – altså os alle – der skal betale, eller er det nogle få grundejere, der bor tæt på vandet, der skal bære byrden alene, trods det faktum, at en forhøjelse af diget vil beskytte alle?

Klimaforandringer er kommet for at blive, og de foranstaltninger, man laver nu, er der stor sandsynlighed for skal udvides og forstærkes fremadrettet. I den sidste ende skal hele Amager beskyttes, og det ville derfor være urimeligt, hvis man pålægger nogle ganske få denne byrde.

Under alle omstændigheder skal vi borgere kende økonomien, så vi ved hvad vi går ind til. Vi skal jo ikke sige ja til en dyr løsning, hvis vi ikke er villige til at betale. 

Jeg tror, vi er mange, som ikke deler kommunens holdning til at finansiere vores udgifter ved at optage lån. Når der på borgermøderne blev spurgt ind til økonomien, har vi fået at vide, at man kan finansiere det over rater gennem en lang årrække, men at man optager kredit, bliver det sjældent billigere af, og der er ingen tvivl om, at hvis man pålægger grundejerne en vedvarende byrde til finansiering vil det reducere værdien af vores ejendomme. 

Nordstrandsdiget

I sin tid betalte 180 grundejere på Nord for etablering af det nuværende dige. Hvis dette dige skal forøges i højden, vil det udgøre en meget lille del af de samlede omkostninger, vi står overfor. Alle de øvrige diger i Dragør er betalt af almenvældet, så hvis kommunen vælger, at det igen er de samme grundejere, der skal holde for økonomisk, så kunne man forestille sig, at vi på Nordstranden selv forstærker vores dige og så ikke deltager i de øvrige omkostninger til beskyttelse af havn, gamle by og mod syd.

Grundlæggende syntes jeg, man skal løse problemerne solidarisk, men som sagt er det afgørende at politikerne giver klar besked om hvilken løsning de vil vælge. Det giver jo ikke nogen mening at kigge på en Rolls Royce, hvis man ikke er villig til at betale prisen derfor. 

Havnen

Hvis man adskiller gamle by og havn, så har man efter min mening én gang for alle ødelagt en stor del af Dragørs kulturarv.

Det nye Baadeværft på havnen i Dragør. Foto: AmagerNyt

På havnen ligger der flere bevaringsværdige bygninger. Der er en række installationer såsom kloakker, strømkabler osv. som ikke vil blive beskyttet ved oversvømmelse, og nogles ønske om at Dragør kommune skal på UNESCO’s liste kan vi efter min mening godt glemme. Men her har vi måske allerede skudt os selv i foden, ved at kommunen har givet tilladelse til opførelse af et så bombastisk bygningsværk til det nye værft, som efter min mening har ødelagt ideen om renovering og udvikling af havnen med respekt for havnens DNA. 

Jeg vil opfordre politikerne til at svare konkret på disse to spørgsmål, inden vi går videre med forslag til udformning af ny kystlinje i Dragør.

(Læserbrevet publiceres af AmagerNyt.dk i uredigeret form)

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?