Kommandocentral Amager

Taler man om bunkeranlæg siger mange hurtigt. ”Sådan en lå der lige ved siden af, hvor jeg boede”.

De fleste er klar over, at de kendte runde eller rørformede betonanlæg (cementerede dækningsgrave) er fra sommeren-efteråret 1944. Opført af de enkelte kommuner efter anmodning fra Luftværnschefen i Storkøbenhavn.

Men der var sikringsanlæg opført før 1944 og der kom nye under ”Den kolde Krig”.

2005. En af nedgangene. Panserdør til anlægget. Interiør. (Fotos: Poul H. Pedersen og Dines Bogø).

Af Dines Bogø

På et tidspunkt var der ca. 2.000 betonanlæg i Storkøbenhavn og under ”Den kolde Krig” var der over 20 større kommandocentraler.

Næsten alle kommuner havde et kommandoanlæg, der stod i forbindelse med et sektoranlæg, der igen var forbundet til anlæg i afsnit og regioner.

Mange anlæg kan man i dag leje og i kontrakten vil der stå, at hvis fjenden kommer, skal anlæggene ryddes, så de kan anvendes til de oprindelige formål.

1960. Området ved Sundbyvester Plads med sporvognssløjfen. Hele området med “Villa Søvang”, Caltex servicestation og området med skolen var engang Amagers Tivoli med navnet “Alhambra”. Stjerne markerer det sted, hvor kommandocentralen blev bygget i 1966-68. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Kommandocentralen på Amager

Sektor kommandocentralen for Amager ligger på Gerbrandsvej 7A, tæt ved Sundbyvester Plads.

Det 350 m2 store anlæg blev opført i 1968.

Anlægget på Amager, der er fra 1968, er opbygget som tilsvarende anlæg fra den periode.

Det er komplet med køkken, badeværelser, kantine, egen generator, luftrensningsanlæg og vandforsyning.

22. november 2005. Der er to nedgange til anlægget og to nødugange. Det lille tårn er en del af ventilationsanlægget. (Foto: Dines Bogø).

Kun mængden af mad afgør, hvor længe folk kan opholde sig dernede under jorden. Et utal af fastnettelefoner vidner om datidens teknologi. Fra anlæggene var der direkte linjer til hospitaler, brandstationer, politi, redningskrops og udvalgte skoler. Der var ligeledes direkte linjer til forsyningsanlæg og enkelte hoteller.

1976. Kort med angivelse af permanente direkte forbindelser til brand, politi, redning på Amager. Man bemærker bl.a. at der var forbindelse til tre Falck-Zonen stationer, tre politistationer og fem brandstationer på Amager.

Beskyttelsesrummene og kommandocentralerne er bygget i armeret beton, men de kan ikke modstå en direkte fuldtræffer fra en bombe.

I mange af kommandocentralerne genkender man de 700 kg tunge jerndøre. De blev hentet i Værnemagtens anlæg lige efter besættelsen og samlet i depoter.

25. maj 2005. Tysk kommandocentral bygget i 1942-43 ved Nyboder Skole. Tyskernes største anlæg i Storkøbenhavn blev efter besættelsen overtaget af Civilforsvaret og anvendt i ca. 40 år. Anlægget, hvor gulvet ligger 5 m under niveau, blev frilagt en kort periode, da man byggede en multihal oven på anlægget. På et tidspunkt var anlægget Region Storkøbenhavns kommandocentral. (Foto: Dines Bogø).

Beredskabsstyrelsen har registreret samtlige betonanlæg og sikringsanlæg indrettet i større ejendomme, P-kældre m.v.

Nye ”civilanlæg” fra 1952 minder om typerne fra 1944. Enkelte er moderniseret med ventilationsanlæg og gjort såkaldt ”atomsikret” bl.a. med nye døre.

I begyndelsen af dette årtusinde var fastnettelefoner den primære kommunikationsform. I anlægget var mange apparattyper repræsenteret. Nederst spisesalen i bunkeranlægget. (Fotos: Poul H. Pedersen).

Anlæg bliver sløjfet

Mange af de anlæg, der var beregnet til civilbefolkningen, er blevet sløjfet. Tidligere var det kun muligt, hvis man etablerede erstatningsanlæg. I dag ser man ikke mere de mange betonanlæg på Kgs. Nytorv. Der blev indrettet sikringsrum under Det Kgl. Teater, hvor teatret i fredstid kan anvende faciliteterne.

Ved seneste ombygning på Rådhuspladsen fjernede man 20 af de gamle betonanlæg. De synlige dele af anlæggene var fjernet allerede i 1947, men en del fundamenter dukkende igen frem ved anlæg af M3 og Metrostationen.

4. november 2011. Kbh. Rådhusplads. Under arbejdet med anlæg af Metrolinje M3 fjernede man resterende nederste dele af bunkeranlæg opført i 1944. De synlige dele blev fjernet i 1946-47. Man fandt også rester af anlæg fra Middelalderen. Københavns Museum fandt et bunkeranlæg, der ikke var anført på planer fra krigens tid. Det var indrettet på en noget speciel måde, der ikke lignede de civile beskyttelsesanlæg, der lå lige ved siden af. Hvad havde det anlæg været brugt til? (Foto af Dines Bogø er taget af en medarbejder fra Kbh. Museum).

I Dragør har man bl.a. fjernet anlæg på E.C. Hammersvej, Vestgrønningen ud for Lillegade, Strandstræde, Stationsvej og Nordre Dragørvej.

Kan man se anlæggene? Enkelte kommuner fremviser deres kommandocentral og civile cementbunker. Øvrige større anlæg er udlånt eller lagt i mølpose.

2005. Kort i Kommandocentral Amager. Tilsvarende store vægkort med angivelse af distrikter og specielle lokaliteter, var der i alle store sektoranlæg i Storkøbenhavn. (Foto: Poul H. Pedersen).

Sidst har kommandocentralen på Amager været i brug for snart en del år siden, da man afholdt Øresundbro-øvelse.

Anlægget på Gerbrandsvej var en periode udlånt til en gruppe musikere, men har nu ikke været anvendt et stykke tid.

Instruks fra daværende aktive anlæg på Gerbrandsvej 7A.

Større anlæg

Der er selvfølgelig stadig større moderne anlæg i Storkøbenhavn. Et af de ældste, der ikke er i brug mere, var indrettet som Afsnitskommandocentral København. Anlægget er opført i 1942-43 af Værnemagten og det ligger 5 m under jorden ved Nyboder Skole på Østre Voldgade 19.

Et endnu større anlæg ligger i Bernstorffsparken i Gentofte. Det blev opført i 1953 og ca. 20 år senere udvidet til det dobbelte. Siden 2013 kendt som ”Musikbunkeren”.

En del af de anlæg man kender og som man besøger, er enten rene militæralæg eller anlæg under Civilforsvaret, nu Beredskabsstyrelsen.

Ud over de nævnte anlæg var der anlæg ved de fleste hospitaler. Under Christiansborg blev der i 1938 indrettet en kommandocentral, der senest var i brug, da taget på Slotskirken brændte.

Danmarks Radio havde i 1983 indrettet en kommandobunker under radiohuset på Rosenørns Allé. Her fra var der direkte linjer til vigtige funktioner. Der var et nødstudiet og en reservelinje til nødradiostudiet under Nyboder Skole.

Under besættelsen var der indrettet ekstraordinært mange kommandocentraler. I dag aner den lokale ejendomsinspektør ofte ikke, at en stor del af ejendommens kælder er forstærket, fordi der her lå en vigtig kommandocentral.

23. juni 2019. Anlægget ligger øst for Sundbyvester Plads op mod Gerbrandskolen. (Foto: Kortforsyningen).

Seneste artikler

 

Fik du læst?