200 millioner kroner til sommeraktiviteter for børn og unge

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er enige om en sommerpakke målrettet børn og unge, der skal sikre en god sommerferie trods coronakrisen.

I et samarbejde mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er der afsat 200 mio. kr., som skal bruges til en bred vifte af sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år. Pengene bliver fordelt ud fra antallet af børn og unge i den enkelte kommune.

Selvom folkeskoleeleverne er tilbage i skolen, og undervisningen efterhånden er godt i gang igen, oplever mange kommuner, at flere står tilbage med nogle faglige huller, der kan være opstået hos børn og unge, som har haft svært ved at følge fjernundervisningen og er kommet bagud. De afsatte midler skal bruges til at lukke de huller, så de ikke får betydning for den videre skolegang.

Men pengene skal også prioriteres til sociale fællesskaber, som de unge har længtes efter. De mistede fra den ene dag til den anden både skole, fritidsklubber, foreningsliv og adgang til vennerne, og langt de fleste af sommerens traditionsrige ferieaktiviteter, markeder og koncerter er aflyst eller udskudt til næste år.

”Rigtig mange børn og unge har mere end andre år brug for at være sammen med andre børn og unge. De har savnet fællesskab, og for nogles vedkommende har de også savnet det pusterum, som skolen kan være fra bumlede familieforhold,” siger Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse fra Social- og Indenrigsministeriet.

Den 9. juni 2020 blev der indgået aftale om initiativer, som skal være grundlag for et bredt udbud af aktiviteter for børn og unge i sommerferien. Aftalen har tre hovedelementer: Sommeraktiviteter for en bred gruppe af børn og unge i kommunerne, opsøgende og udgående indsatser for udsatte børn og unge samt sommerlejre og lignende for udsatte børn, unge og familier.

Seneste artikler

 

Fik du læst?