Historien om Englandsvej

De færreste tænker på historien bag den vej de bor på eller den vej de kører på. På langs af det meste af Amager ligger Englandsvej gennem tre kommuner. Hvor gammel er den vej egentlig?

Bygninger på Englandsvej man ikke ser mere. Shell-tanken ved Det gamle vandtårn blev senere udbygget til en meget stor servicestation. Gammelgaard ved Tårnby skole blev nedrevet i 1973. (Foto: Vagn Westh og Tårnby Stads- og lokalarkiv, B1975).

Af Dines Bogø

I november 1901 kunne man læse i aviserne, at Sundbyernes Sogneråd havde besluttet, at ændre mange vejnavne.

Det skete i forbindelse med, at Sundbyernes kommune skulle nedlægges og indlemmes i Københavns kommune.

Aviserne omtaler de mange vejnavneskift, der er vedtaget i Sundbyerne. Englandsvej har fået navnet, fordi det var vejen til “engene” siger nogen. Alle vejnavne, der blev ændret samme dag, er navngivet efter europæiske lande og landsdele. (Uddrag fra Social-Demokraten, 9. november 1901).

Alt for mange vejnavne i Sundbyernes kommune genfandt man i Københavns kommune, så en ændring var nødvendig.

Ved en senere stor sammenlægning af kommuner i 1970 blev mange vejnavne også ændret på samme måde for at undgå misforståelser.

Tidligere Kirkevej, nu Englandsvej

1947. Højdevangs skole (fra 1930) er let genkendelig. Ved Sundby idrætspark ligger gården Bastiansminde. Over for ligger haveforeningen af samme navn. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Vejen fra Sundbyvester mod Tårnby hed Kirkevej indtil 1901. Det var meget naturligt, når beboerne i området tidligere skulle benytte den vej, når de skulle i kirke.

Indtil 1870, hvor Sundby kirke, blev opført, hørte Sundbyerne under Tårnby Kirkesogn.

1956. Her kan man følge Englandsvej fra Tårnby kirke til Amagerbrogade. I 1960 blev motorvejen til Lufthavnen tilsluttet rundkørslen ved det gamle vandtårn. Man fornemmer til venstre på foto, at man havde forestillet sig, at motorvejen skulle have været videreført til Sjællandsbroen. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Landsbyen Sundbyvester lå mellem Englandsvej og Tingvej. Bebyggelsen Sundbyøster, der lå på den anden side af Amagerbrogade, fandt man mellem Øresundsvej og Frankrigsgade.

1879. Byerne Sundbyvester og Sundbyøster ligger på hver siden af Amagerbrogade og nøje afgrænset af sidevejene. (Historisk Atlas).

Langs Englandsvej mellem Amagerbrogade og Irlandsvej lå der større gårde. På den videre strækning til landsbyen Tårnby møder man kun enkelte gårde før Nordregård, der lå ved den nuværende kommunegrænse.

Englandsvej omkring nr. 34 set mod nord ud for Eberts Villaby. Ejendommen i baggrunden (nr. 23) eksisterer stadig. (Foto: Kbh. Museum).

Tårnby

I landsbyen Tårnby lå gårde og huse primært langs vestiden af Englandsvej mellem Tårnbyvej og kirken. Bag kirkegården lå der også en del af landsbyen.

Skulle man videre ad Englandsvej til Tømmerup kunne det lade sig gøre direkte indtil ca. 1850.

Den gamle markvej syd for Tårnbygård blev fjernet og man måtte i ca. 100 år benytte en lidt kringlet vej via Bjørnbakkevej, Brønderslev Allé og Høgsbrovej til Tømmerup.

Tv. ca. 1850. Området mellem Løjtegårdsvej og Tømmerup. På det ældre kort ser man, at en gammel vej i forlængelse af Englandsvej til Tømmerupvej, er nedlagt. Nogenlunde samme sted blev Englandsvej anlagt i 1957 langs med “Pilegårdskvarteret”. På kortet th. fra 1899 ser man, hvordan man skulle lave zig-zag for at komme fra Englandsvej til Tømmerup via Høgsbrovej. (Kort via Geodætisk institut og Historisk Atlas).

1957

Da Københavns Lufthavn ønskede at forlænge bane 04-22 i 1957 talte man om, at føre Amager Landevej i en tunnel under den forlængede bane. Man havde også et forslag om, at lade Amager Landevej slå en bue uden om baneforlængelsen.

Der blev nævnt, at det kunne være ”risikabelt”, at have en tunnel med biler, cyklister m.v., hvis der kørte jetmaskiner hen over.

2005. Englandsvej indtegnet. (Kort: Forlaget Din Bog / Krak).

Det endte med, at man besluttede at fjerne det sydligste stykke af Amager Landevej og anlægge en helt ny vej fra Tårnby til Store Magleby.

Det nye vejstykke kom i folkemunde til at hedde ”Jetvejen”, men officielt hed vejen ”Dragørvej”.

Allerede i 1959 blev navnet på det nye vejstykket til Store Magleby kirke ændret til Englandsvej.

Englandsvej blev ført tværs gennem Tømmerup på en sådan måde, at kun få bygninger måtte nedrives.

I området ved Store Magleby blev der nedrevet flere bygninger i forbindelse med Kirkevej skulle tilsluttes til Englandsvej.

I 1957 skriver aviserne, at man ikke vil bygge en tunnel under Lufthavnen. 10 år senere vil man godt bygge en tunnel i forbindelse med den såkaldt “sidste udvidelse” af Lufthavnen inden flytningen til Saltholm?

fortsættes

Seneste artikler

 

Fik du læst?